List of Polish Pokémon themes

0050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs singers

This is a list of themes that have been played in the Polish dub of the Pokémon anime. The fourth, fifth, and sixth movies were released only with voice-overs, eighth, ninth, and tenth movies haven't been translated at all, while Pokémon the Series: Ruby and Sapphire wasn't dubbed past its first season. However, Master Quest and Advanced openings were left in English.

Openings

Główny temat Pokémon

Główny temat Pokémon

This opening was sung by Janusz Radek and written by Lubomir Jędrasik.

A different version of this song was released on Pokémon, Złap je wszystkie!.

TV version

Polish English
Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie my! (To właśnie my!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! Oh my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's us! (It's us!)
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!

Movie version

This movie version of the opening was sung by Krzysztof Pietrzak, Ewa Skrzypek and Beata Molak, and written by Lubomir Jędrasik.

Polish English
Mistrzem być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
By złapać wszystkie z nich

Ooh-ooh-ooh!

Świat przemierzę wzdłuż i wszerz
Znajdę w sobie moc
Pokémony poznać chcę
Odnajdę wszystkie bo...
(Wszystkie bo)

Pokémon!
Ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon!
Przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie my
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon
(Złap je wszystkie)
Złap je wszystkie
Złap je wszystkie złap

Gdy wyzwanie rzuci los
Z odwagą wstań i walcz
To co ci odebrał ktoś
Odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź, już nadszedł czas
Nikt nierówny nam
Już zwycięstwa czuję smak
To zawsze był nasz plan
(Był nasz plan)

Pokémon!
Ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon!
Przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie my
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon (to my)
(Złap je wszystkie)
Złap je wszystkie
Złap je wszystkie złap
I really want to be the master
Like no one ever was
I need to pass an important test
to catch all of them

Ooh-ooh-ooh!

World traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to get to know the Pokémon
I find all because ...
(All because)

Pokémon!
You and me
We have to save the world!
Pokémon!
My friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Po-ké-mon
(Catch them all)
Catch them all
Catch, catch them all

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...
(Been our plan)

Pokémon!
You and me
We have to save the world!
Pokémon!
My friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Po-ké-mon (it's you)
(Catch them all)
Catch them all
Catch, catch them all


Pokémonów Świat

Pokémonów Świat

This opening was sung by Robert Kalicki.

TV version

Polish English
Chcesz wielkim zostać mistrzem? (Pokémon!)
Czy odwagi starczy ci? (Tak! Tak! Tak!)

Chcę poznać dziś ryzyka smak i odwagę całą swą
Silnymi dłońmi zebrać tak, by pokonać każde zło
Pójść drogą, którą nie szedł nikt, zdobyć każdy szczyt
Nie, nie zawiedzie nigdy mnie moc, która we mnie jest

Łoouujjee

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas Pokémonów świat
Rekordy siły będę bić, by od innych lepszym być

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas

Pokémon!
Great master you wanna be? (Pokémon!)
Do you have the courage? (Yes! Yes! Yes!)

I want to learn the taste of risk and gather my whole
Courage with strong hands to defeat all evil
Be the road no one ever walked, reach all the summits
The power that's inside me won't let me down

Oh yeaaahhh!

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Pokémon world around us
I will beat power records to be better than all the rest

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Around us

Pokémon!

Extended TV version in Charizard Chills

Polish English
Chcę poznać dziś ryzyka smak i odwagę całą swą
Silnymi dłońmi zebrać tak, by pokonać każde zło
Bądź drogą którą mierzę, by zdobyć każdy szczyt
Nie zawiedzie nigdy mnie moc która we mnie jest

Łoouujjee

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas Pokémonów świat
Na drodze siły będę bić by od innych lepszym być

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Każde wyzwanie nauczy mnie, jak wytrwałym być
Ja przenigdy nie poddam się, osiągnę każdy cel
Ja tu czuję w sobie moc, pragnienie jedno mam
A mym działaniem zostać chcę największym mistrzem Pokémon

Łoouujjee

Wokół nas Pokémonów świat (Pokémon!)
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas Pokémonów świat
Na drodze siły będę bić by od innych lepszym być

Chcesz wielkim zostać mistrzem? (Pokémon!)
Tajemnice znać i wiedzieć? (wszystkie!)
Chcesz wielkim zostać mistrzem? (Pokémon!)
Czy odwagi starczy ci?
I want to learn the taste of risk and gather my whole
courage with strong hands, to defeat all evil
Be the road I am going, to conquer all pinnacles
The power that's inside me won't let me down

Oh yeaaahhh!

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Pokémon world around us
On the road I will beat strength to be better than all the rest

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Every challenge will teach me, how to be persistent
I never give up, I achieve every goal
I feel power inside me, I have one desire
Through my actions I want to become the greatest Pokémon master

Oh yeaaahhh!

Pokémon world around us (Pokémon!)
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Pokémon world around us
On the road I will beat strength to be better than all the rest

Great master you wanna be? (Pokémon!)
To know secrets? (everything!)
Great master you wanna be? (Pokémon!)
Do you have the courage?

Extended TV version in Pokémon: Path to the Peak

The extended TV version of the opening was sung by Olga Cybińska, Paweł Szymański, Agata Góral, Szymon Roszak and Ignacy Martusiewicz and written by Anna Wysocka.

Polish English
[...]Lepszym być!

Więc chcesz zostać dzisiaj mistrzem Pokémon!
Odkryć ich sekrety i zdobyć tron!
Chcesz zostać dzisiaj mistrzem Pokémon!
Teraz masz swój czas, pokaż klasę, ziom!

Wokół nas Pokémonów świat (Pokémon!)
Chcę zostać dziś największym mistrzem, mieć ich moc (Zostanę mistrzem!)

Wokół nas Pokémonów świat (Pokémon!)
Próby nie straszne mi, bo od innych chcę lepszym być!
[...]To be better!

So you wanna today be a Pokémon Master!
Discover their secrets and take the throne!
You wanna today be a Pokémon Master!
This is now your time to shine, dude!

Pokémon world around us (Pokémon!)
Today I wanna become the greatest master, to have their power (I become a master!)

Pokémon world around us (Pokémon!)
I am not afraid of trials, because I want to be better from the rest!

Movie version

This movie version of the opening was sung by Krzysztof Pietrzak and written by Marek Robaczewski.

Polish English
Tak bardzo chcę już zrobić ten krok.
Odwagi smak chcę znać.
Na całość iść, a mimo to z tej lekcji mądrość brać.
Chcę być gdzie nie był jeszcze nikt. (tłum zostawić gdzieś)
Sposoby dowodzenia znać. (jeśli siłę w swym ręku masz)

Śmiało patrz, Pokémonów to świat. (to ich świat)
Tak bardzo chcę być mistrzem. (mistrzem pragnę być)
Śmiało patrz, Pokémonów to świat. (sprawdzę czy radę dam czy lepszym być szansę mam)

Zawołajmy wszyscy razem więc (Pokémon)!
Poznaj ich sekrety i... (nasze też)
Zawołajmy wszyscy razem więc (Pokémon)!
Możesz być ich mistrzem sam! (jeśli chcesz)

Śmiało patrz, Pokémonów to świat. (to ich świat)
Tak bardzo chcę być mistrzem. (mistrzem pragnę być)
Śmiało patrz, Pokémonów to świat. (sprawdzę czy radę dam czy lepszym być szansę mam)

Śmiało patrz, Pokémonów to świat. (to ich świat)
Tak bardzo chcę być mistrzem. (mistrzem pragnę być)
Śmiało patrz, Pokémonów to świat.
I want to take this step so much.
I want to know the taste of courage.
Go the whole way, and still take wisdom from this lesson.
I want to be where no one was yet. (leave the crowd somewhere)
Command methods to know. (if you have strength in your hand)

Go ahead, Pokémon is the world. (it's their world)
I want to be a master so much. (I want to be a master)
Go ahead, Pokémon is the world. (I'll check if I'll give advice or be a better chance I have)

Let's call everyone together (Pokémon)!
Discover their secrets and ... (ours too)
Let's call everyone together (Pokémon)!
You can be their master alone! (if you want to)

Go ahead, Pokémon is the world. (it's their world)
I want to be a master so much. (I want to be a master)
Go ahead, Pokémon is the world. (I'll check if I'll give advice or be a better chance I have)

Go ahead, Pokémon is the world. (it's their world)
I want to be a master so much. (I want to be a master)
Go ahead, Pokémon is the world.


Ruszmy więc na pomoc

Ruszmy więc na pomoc

This opening was sung by Krzysztof Pietrzak.

Polish English
Gdy upadasz co krok, gdy ci idzie źle.
Zjawiamy się za chwile dwie (za dwie).
Każda misja mocno łączy znów nas.
Na działanie mmm... nadszedł czas!

Chcemy dziś wszystko z siebie dać (z siebie dać).
Chcemy dziś ku przygodzie nowej gnać.
Tu każdy z nas zadanie zna swe.
I nie mówi "stop" wtedy gdy... znaleźć ciebie chcę! Gdy chcę!

Słuchaj, słuchaj tych słów.
Znaleźć ciebie chcę! O tak!
Abyś był wolny znów!

Ruszmy więc na pomoc!
Ruszmy całą mocą!
Pomoc!
Nie pytaj "po co".
Pomoc!
Choć byś czekał nie wiem gdzie.
Pomogę ci a wtedy ty pomożesz także mnie!

Więc kiedy znów zagubisz się.
Nigdy żaden z nas nie powie ci "nie".
Jesteśmy tu, zaufaj nam.
I nasza głowa w tym, byś nigdy nie czuł się sam!

Słuchaj, słuchaj tych słów.
My chcemy, byś był wolny znów!

Ruszmy więc na pomoc!
Ruszmy całą mocą!
Pomoc!
Nie pytaj "po co".
Pomoc!
Choć byś czekał nie wiem gdzie.
Pomogę ci a wtedy ty pomożesz także mnie!
When you fall with every step, when something goes wrong.
We show immediately in two minutes (in two).
Every mission unites us again.
It's time to mmm... take action!

We want today to give our best (give our best).
We want today to run towards a new adventure.
Every of us knows own role.
And doesn't say "stop" when... want to find you! When I want!

Listen, listen these words.
I want to find you! Oh yeah!
That you would be free again!

Let's go to the rescue!
Let's go with full force!
Rescue!
Don't ask "why".
Rescue!
If you're waiting somewhere.
I'll help you and you will also help me!

When you get lost again.
Any of us won't say you "no".
We're there, trust us.
It's our job, that you wouldn't feel alone!

Listen, listen these words.
We want that you would be free again!

Let's go to the rescue!
Let's go with full force!
Rescue!
Don't ask "why".
Rescue!
If you're waiting somewhere.
I'll help you and you will also help me!


Pokémon Johto

Pokémon Johto

This opening was sung by Robert Kalicki.

TV version

Polish English
Pokémon Johto!

Zawsze chciałeś wielkim mistrzem zostać
I stanowić jak najlepszy wzór
Zawsze bardzo chciałeś tam się dostać
Silną wolą zdobyć szczyty gór

I raz na znak
Wspinasz się coraz wyżej i wyżej
Na dwa o tak
Każdy krok jest celu bliżej

Mamy nowy świat dla siebie
Nowe drzwi otworzą się
W nowym miejscu masz
Możliwości nowych moc

Czy już wszystkie są zapytaj więc
A na pewno złapiesz je

Pokémon Johto!
Pokémon Johto!

You always wanted to be the great master
And be the best role model
You always wanted a lot to get there
Reach mountain peaks with strong will

On one on mark
You climb higher and higher
On two oh yeah
Each step is one closer to the goal

We have a new world for us
New doors will open
In new place you have
the power of new possibilities

So ask if all are already there
So you'll catch them

Pokémon Johto!

Movie version

This movie version of the opening was sung by Brygida Turowska, Krzysztof Pietrzak, Małgorzata Olszewska, Anna Apostolakis, Piotr Gogol and Adam Krylik and written by Andrzej Brzeski.

Polish English
Każdy zawsze pragnie być na czele.
I przed siebie jak wichura mknąć.
Każdy chciałby pierwszy być na mecie.
Szybciej biec i wyżej się wspiąć.

Co dnia, co dnia. Mały krok, do celu Cię zbliża.
Co dnia, co dnia. Jesteś wciąż coraz wyżej.

Tu odnajdziesz się na nowo.
Poznasz nowych przygód smak.
Tu szczęśliwy los. Radości da ci moc.
Bo kto raz znajdzie się wśród nas, nie liczy godzin ani lat.

Pokémonów świat!

Każdy znajdzie swoje miejsce.
Własną drogę pośród wielu dróg.
Trenuj bracie nogi, ręce.
Żebyś mistrzem zostać mógł.

Każdy dzień, to skarb. Trzymaj się, bo szczęście blisko.
I bądź, jak stal. Jutro możesz zdobyć wszystko.

Tu odnajdziesz się na nowo.
Poznasz nowych przygód smak.
Tu szczęśliwy los. Radości da ci moc.
Bo kto raz zjawi się wśród nas, nie liczy godzin ani lat.

Pokémonów świat!

Pokémonów świat!

Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!

Bądź wśród nas!
Bądź wśród nas!
Bądź wśród nas!

Tu odnajdziesz się na nowo.
Poznasz nowych przygód smak.
Tu szczęśliwy los, niespodzianek da ci moc.
Każdy z nas zawsze będzie z tobą.

Tu odnajdziesz się na nowo.
Poznasz nowych przygód smak.
Tu szczęśliwy los, radości da ci moc.
Każdy z nas zawsze będzie z tobą.

Tu narodzisz się na nowo.
Poznasz nowych przygód smak.
Tu szczęśliwy los, radości da ci moc.
Bo kto raz zjawi się wśród nas, nie liczy godzin ani lat.
Everyone always wants to be at the forefront.
And as fast as a gale speed up.
Everyone would like to be at the finish line first.
Run faster and climb higher.

Every day, every day. Little step that brings you to the goal.
Every day, every day. You are still higher and higher.

Here you will find yourself again.
You will discover the taste of new adventures.
Happy fortune here. Joy will give you strength.
For whoever finds himself among us does not count the hours or years.

Pokémon world!

Everyone will find their place.
Own way amid many ways.
Train your legs, hands.
That you could become a master.

Every day is a treasure. Hold on, because happiness is close.
And be as steel. Tomorrow, you can get everything.

Here you will find yourself again.
You will discover the taste of new adventures.
Happy fortune here. Joy will give you strength.
For whoever comes to us once, does not count the hours or years.

Pokémon world!

Pokémon world!

Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!

Stay with us!
Stay with us!
Stay with us!

Here you will find yourself again.
You will discover the taste of new adventures.
Happy fortune here, surprises will give you power.
Each of us will always be with you.

Here you will find yourself again.
You will discover the taste of new adventures.
Happy fortune here, joy will give you strength.
Each of us will always be with you.

You will be born again.
You will discover the taste of new adventures.
Happy fortune here, joy will give you strength.
For whoever comes to us once, does not count the hours or years.


Zostać chcę zwycięzcą

Zostać chcę zwycięzcą

This opening was sung by Robert Kalicki.

Polish English
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Zaczynamy!

Od dawna być, najlepszym chcę
Jakim nie był nikt (Nie był nikt, nie był nikt)
Do góry pragnę wspinać się
Póki starczy sił

I wiarę w sobie mam
Próby nadszedł czas
I nigdy nie poddam się
I pokażę wam

Zostać chcę zwycięzcą
(Tak tak!)
Zostać pragnę mistrzem gry
Zostać chcę zwycięzcą
Chcę od dziś najlepszym być
(Pokémon! Tak tak!)
Zostać chcę zwycięzcą

Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Let's go!

I wanna be the very best, for so long now
Like nobody ever was (Never was, never was)
I wanna climb up
As long as I can

I have faith in myself
The time of test has come
I'll never give up
And I'll show you

I wanna be the winner
(Yes yes!)
I wanna be the master of the game
I wanna be the winner
From now on I wanna be the very best
(Pokémon! Yes yes!)
I wanna be the winner

Pokémon!


Diament i Perła

Diament i Perła

This opening was sung by Juliusz Kamil Kuźnik and was written by Maciej Wysocki.

Polish English
Pokémon!
Pokémon!
Wyzwanie to dla ciebie jest.
Twoja nowa gra,
całkiem nowy świat.
I rywale.
Poznasz ich doskonale.
Diament i Perła, przygotuj się.
Pokémon!
To jedna wielka bitwa
zwycięży w niej kto będzie najszybszy
Ta gra ma swój smak
to jest znak
bądź choć raz na tak
zawojuj cały świat, jeśli chcesz zostać mistrzem!
Pokémon!
Pokémon!
Diament i Perła.
przygód czas.
Zmieńmy razem świat.
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
It's a challenge for you.
Your new game,
an entire new world.
And rivals.
You'll get to know them well.
Diamond and Pearl, get ready.
Pokémon!
It's a one large battle
it'll be won by the fastest one
This game has its flavor
it's a sign
say yes just once
conquer entire world, if you wanna be the master!
Pokémon!
Pokémon!
Diamond and Pearl.
adventure time.
Let's change world together.
Pokémon!


Bohaterami

Bohaterami

This opening was sung by Marcin Mroziński and Katarzyna Łaska and written by Andrzej Gmitrzuk.

Polish English
W drodze gdzieś, w dali hen,
sam nie będziesz, nie martw się.
Odwagi moc da wspólnej walce sens.
Przeznaczeniem jest!

Bohaterami
zostaniemy by zmieniać świat!
Już nigdy sami
przyjaźni czar złączy nas

A Pokémony...
Wymiarem Walki
będą nam!
On a road somewhere, far away,
you won't be alone, don't worry.
Courage's power will give sense to battling together.
It's destiny!

Heroes we'll
become to change the world!
Never alone again
The magic of friendship will make us one

And Pokémon...
will be Battle Dimension
to us!


Więc walcz! I nie bój się!

Więc walcz! I nie bój się!

This opening (alongside with the movie version) was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Czasami nie wiesz gdzie,
prowadzą drogi twe.
zapytaj serca, ono wie.
Gdy posłuchasz go, nie zgubisz się.

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Galaktyczne Bitwy! Pokémon!
Sometimes you don't know where,
your roads lead.
Ask your heart, it knows.
If you listen to it, you'll never get lost.

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll manage to destroy all that's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

Movie version

Polish English
Czasami nie wiesz gdzie,
prowadzą drogi twe.
Zapytaj serca, ono wie.
Gdy posłuchasz go, nie zgubisz się.

Czasami wachasz się,
lecz zapamiętaj że
gdy trafisz na właściwy szlak,
przeznaczenie da ci znak!

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!

Początku gry
już nadszedł czas,
żaden wróg nie straszny nam.
Więc złapmy wiatr
i zmieńmy świat,
choć każdy z nas jest inny tak!

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!

A jeśli kiedyś stwierdzisz
że zgubiłeś się...
Poszukaj siły w sobie,
żeby dalej biec.
Choć porażki gorzki smak,
czujesz kiedy sił już brak.
Przyjacielem jesteś mym,
nie pozwolę upaść ci.

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!
Sometimes you don't know where,
your roads lead.
Ask your heart, it knows.
If you listen to it, you'll never get lost.

Sometimes you doubt,
but remember that
when you're on the right road,
destiny will give you a sign!

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

The time has come
for the game's start,
no foe is gonna make us afraid.
So we'll catch the win
and change the world,
even though everyone is so different!

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

And if you ever think that
you got lost...
Find the strength in you,
to go further.
Even though the bitter taste of defeat,
you feel when you can't go.
You are my friend,
I won't let you fall.

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!


Sukcesu poznać smak

Sukcesu poznać smak

This opening was sung by Krzystof Pietrzak and written by Anna Wysocka.

Polish English
Gdzie będę ja,
tam będziesz ty.
Nadzieja w nas,
zawsze się tli.
Przyjaźni moc, zwycięży wszystko.
Spełnimy swoje sny.

Dzisiaj sięgniemy razem gwiazd.
Pokémon!
Pełni odwagi.
To jest nasz czas!

Ważne jest by nie poddawać się
przed siebie wciąż biec.
Sukcesu poznać smak.
Gwiazdy Ligi Sinnoh!
Pokémon!
Wherever I'll be,
so will you
The hope inside us,
is always there.
The power of friendship, will conquer all
We'll make our dreams come true.

Today we'll reach the stars together.
Pokémon!
Full of courage.
It's our time!

It's important to not give up
always go ahead of yourself.
Learn the taste of victory.
Sinnoh League Stars!
Pokémon!


Czerń i Biel

Czerń i Biel

This opening (alongside with the movie version) was sung by Ewa Broczek and Marcin Koczot and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Nowa przygoda zaczyna się.
Szukasz nowych dróg,
I przyjaciół też.
Uwierz że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.
Nie tylko czerń i biel,
Życie ma więcej barw i brzmień.
I kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł że,
To jest twój nowy świat:
Pokémon!
A new journey begins.
You are looking for new roads,
and friends too.
Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.
It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
And the steps don't count,
It's important that you feel,
It's your new world:
Pokémon!

Movie version

Polish English
Nowa przygoda zaczyna się.
Szukasz nowych dróg;
Szukasz zmiany też.
Uwierz, że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.

Wybór jest trudny,
Dobrze wiem;
Czy lepiej zostać,
Czy dalej biec.
Dla każdego przyjdzie czas,
By zajaśnić wśród największych gwiazd.

Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat.

Jest tyle pytań,
Odpowiedzi brak.
Jest tyle ścieżek,
Ale gdzie mój szlak?
Co mam robić?
Gdzie mam być?
Ważne, żeby zawsze razem iść.

Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat:
Pokémon!

Uwierz, że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.
Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat:
Pokémon!
A new journey begins.
You are looking for new roads,
And friends too.
Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.

It's hard to make a choice,
I know that well;
Is it better to stay,
Is it better to keep going.
There's time for everyone,
To shine among the biggest stars.

It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world.

So many questions,
left without answer.
So many roads,
But which is mine?
What I have to do?
Where I have to be?
It's important, to always go together

It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world:
Pokémon!

Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.
It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world:
Pokémon!


Ścieżki Przeznaczenia

Ścieżki Przeznaczenia

This opening (alongside with the movie version) was sung by Ewa Broczek, Juliusz Kamil Kuźnik and Paweł Piecuch and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Przygoda czeka, to nowy dzień
Nowe wyzwanie przed nami gdzieś
Odnajdźmy wspólnie je
We dwoje nam uda się
Przed siebie idę znów, z przyjacielem swym
Cokolwiek niesie los, zmierzymy się z tym
Zawsze będę
Tam gdzie ty
To przeznaczeniem mym
Pokémon!
An adventure awaits, it's a new day
A new challenge ahead of us somewhere
Let's find it together
Two of us can make it
Going ahead of myself again, with my friend
Whatever fate has, we'll face it
I'll always be
where you'll be
It's my destiny
Pokémon!

Movie version

Polish English
Przygoda czeka, to nowy dzień
Nowe wyzwanie przed nami gdzieś
Odnajdźmy wspólnie je
We dwoje nam uda się

Takie proste to wszystko jest
Do celu przyjaźń prowadzi cię
Na wsparcie możesz liczyć
Silniejszy zdobądź szczyty

Przed siebie idę znów, z przyjacielem swym
Cokolwiek niesie los, zmierzymy się z tym
Zawsze będę
Tam gdzie ty
To przeznaczeniem mym

To jest pewne, więc uwierz w to
Razem mamy potężną moc
Nic nie pokona nas
Odważnie idźmy w świat

Przed siebie idę znów, z przyjacielem swym
Cokolwiek niesie los, zmierzymy się z tym
Zawsze będę
tam gdzie ty
To przeznaczeniem mym
Pokémon!

Uuuuu, wspieram ciebie
Uuuuu, wspierasz mnie
Uuuuu, dajesz mi siłę
Ja zamierzam chronić cię
Uuuuu, gdy masz kłopoty
Uuuuu, gdy walczyć masz
Uuuuu, ja dam ci siłę
Bo teraz jest nasz czas

Przed siebie idę znów, z przyjacielem swym
Cokolwiek niesie los, zmierzymy się z tym
Zawsze będę
tam gdzie ty
Żeby spełnić nasze piękne sny
To przeznaczeniem mym
Pokémon!
An adventure awaits, it's a new day
A new challenge ahead of us somewhere
Let's find it together
Two of us can make it

Everything is so simple
Friendship guides you to the goal
You can count on support
To reach heights stronger

Going ahead of myself again, with my friend
Whatever fate has, we'll face it
I'll always be
where you'll be
It's my destiny

That's certain, so believe to this
Together we have strong power
Nothing defeats us
Let's go bravely into the world

Going ahead of myself again, with my friend
Whatever fate has, we'll face it
I'll always be
where you'll be
It's my destiny
Pokémon!

Uuuuu, I support you
Uuuuu, you support me
Uuuuu, you give me strength
I'm going to protect you
Uuuuu, when you will be in trouble
Uuuuu, when you have to fight
Uuuuu, I'll give you strength
Because it's our time

Going ahead of myself again, with my friend
Whatever fate has, we'll face it
I'll always be
where you'll be
To fulfill our beautiful dreams
It's my destiny
Pokémon!


Na zawsze ja i ty

Na zawsze ja i ty

This opening was sung by Ewa Broczek, Paweł Piecuch and Juliusz Kamil Kuźnik and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Oto nowy rozdział, a cel jest ten sam
Wygrywać bitwy, dobrze to znam
I wiem, że damy radę
Wiem, że uda się

Oh-oh
Tysiące dróg
I setki starć, aby zajść aż tu
Oh-oh
Bo to nasze miejsce
Na zawsze ja i ty
Pokémon!
It's a new chapter, but goal is same
Winning the battles, I know it well
And I know, that we'll manage
I know, that it will go right

Oh-oh
Thousands ways
And hundreds of fights, to get here
Oh-oh
Because it's our place
Forever me and you
Pokémon!

Movie version

This movie version of the opening was sung by Magdalena Tul and Krzysztof Kubis and written by Anna Wysocka.

Polish English
Oto nowy rozdział, a cel jest ten sam
Wygrywać bitwy, dobrze to znam
I wiem, że damy radę
Przebijemy się

Gdy coś się kończy, coś zaczyna się
Ale bez przyjaciół gdzieś ginie sens
Kiedy jestem z tobą
wiem, że uda się

Oh-oh
Tysiące dróg
I setki starć, aby zajść aż tu
Oh-oh
To przeznaczenie jest
Oh-oh
Bo to nasze miejsce
Nasz czas, mój przyjacielu
Na zawsze ja i ty

Ty dajesz odwagę, ty dajesz mi cel
Liczę na ciebie, nie zawiodę się
Nie ważne gdzie się znajdziemy
Zawsze z tobą będę dzielnie iść

Oh-oh
Tysiące dróg
I setki starć, aby zajść aż tu
Oh-oh
To przeznaczenie jest
Oh-oh
Bo to nasze miejsce
Nasz czas, mój przyjacielu
Na zawsze ja i ty
Pokémon!

Oh-oh
Bo to nasze miejsce (o tak)
Nasz czas, mój przyjacielu
Na zawsze ja i ty
(na zawsze ja i ty)
Pokémon!
It's a new chapter, but goal is same
Winning the battles, I know it well
And I know, that we'll
go through

When something ends, something begins
But without friends, the sense is somewhere lost
When I'm myself
I know, that it will go right

Oh-oh
Thousands ways
And hundreds of fights, to get here
Oh-oh
That's destiny
Oh-oh
Because it's our place
Our time, my friend
Forever you and me

You give me courage, you give me destination
I count on you, I won't be disappointed
It doesn't matter where we'll be
I'll always bravely go with you

Oh-oh
Thousands ways
And hundreds of fights, to get here
Oh-oh
That's destiny
Oh-oh
Because it's our place
Our time, my friend
Forever you and me
Pokémon!

Oh-oh
Because it's our place (oh yeah)
Our time, my friend
Forever you and me
(Forever you and me)
Pokémon!


Główny temat Pokémon (Wersja XY)

Główny temat Pokémon (Wersja XY)

This opening was sung by Mateusz Grędziński and Juliusz Kamil Kuźnik and written by Lubomir Jędrasik (in the credits erroneously stated as Anna Wysocka).

TV version

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt.
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich.

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to be the very best
Like no one ever was
I need to pass an important test
To train all of them

Pokémon (Do you have them all?) That's you and me
(Pokémon)
We have to save the world
(Pokémon)
They're my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon
(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon

Movie version

This movie version of the opening was sung by Krzysztof Kubiś and Juliusz Kamil Kuźnik and written by Lubomir Jędrasik (in the credits erroneously stated as Anna Wysocka).

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt.
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich.

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
Znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo

(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To właśnie Ty
(Pokémon!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los z
Odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
Odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
Nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
To zawsze był nasz plan

(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To właśnie Ty
(Pokémon!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

(Pokémon!)
(Do you have them all?) That's you and me
(Pokémon!)
We have to save the world!
(Pokémon!)
That is my friend
Hand in hand in the great battle
(Pokémon!)
(Do you have them all?) That's just you
(Pokémon!)
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Po-ké-mon
(Pokémon!)
(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

(Pokémon!)
(Do you have them all?) That's you and me
(Pokémon!)
We have to save the world!
(Pokémon!)
That's my friend
Hand in hand in the great battle
(Pokémon!)
(Do you have them all?) It's just you
(Pokémon)
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Po-ké-mon
(Pokémon!)
(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?

(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!


Gdy zostaniesz bohaterem

Gdy zostaniesz bohaterem

This opening was sung by Krzysztof Kubiś and Juliusz Kamil Kuźnik and written by Anna Wysocka.

Polish English
Przygoda twoja trwa dziś
Kto wygra wszystko? Tak, ty!
Któregoś dnia wielkim Mistrzem będziesz!
Wiesz dobrze, że radę dasz
I imię twe będzie znane wszędzie!

Gdy zostaniesz bohaterem!
Wszyscy znać będą już twoją twarz
Przełam strach i okaż odwagę
Bo przyszłość świata w swoich rękach masz!

Pokémon!
Your adventure is now
Who will win everything? Yes, you!
Some day you will be great Master!
You know, that you will manage
And your name will be known everywhere!

When you will became a hero!
Everyone will know your face
Overbear your fear and show courage
Because future of the world is in your hand!

Pokémon


Mój dzień

Mój dzień

This opening was sung by Anita Konca and Krzysztof Kubiś and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Cios otrzymam, lecz podniosę wnet się.
To ze mną grasz, ja mam doświadczenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!

To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!
This is my day, because victory is in the price.
I receive a blow, but I will raise up soon.
You play with me, I have experience.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

This is my day, because victory is in the price.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

Movie version

This movie version of the opening was sung by Krzysztof Kubiś and Paulina Łaba and written by Anna Wysocka.

Polish English
To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
To ze mną grasz, ja mam doświadczenie.
Doświadczenie
Czy je wszystkie masz!

To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Cios otrzymam, lecz podniosę wnet się.
To ze mną grasz, ja mam doświadczenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!

To ze mną grasz, ja mam doświadczenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!

Wiem że mam na kogo liczyć
Przejrzałem was i wiem w co gram
I nie spocznę aż będę wiedzieć
Czy już je wszystkie mam
This is my day, because victory is in the price.
You play with me, I have experience.
Experience
Gotta catch 'em all!

This is my day, because victory is in the price.
I receive a blow, but I will raise up soon.
You play with me, I have experience.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

You play with me, I have experience.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

I know that I have someone to count on
I've looked at you and know what I'm playing
And I will not rest until I know
Do I already have them all


A słońce Aloli lśni

A słońce Aloli lśni

This opening was sung by Krzysztof Kubiś and Patrycja Kotlarska and written by Anna Wysocka.

Polish English
To ciepło przyjemnie tak grzeje mnie
Czuję, że z każdym dniem sił nabieram od nowa
Dlaczego tak krótka jest doba

Tak! A słońce Aloli lśni (Aloli lśni)
I każdy dzień
Dla nas jest niczym wakacje

Tak! Przygoda woła nas dziś,
A cel mój
To być najlepszy w każdej akcji

A słońce Aloli lśni
Pokémon!
This warmth nicely warms me up
I feel everyday that I'm getting stronger
Why is the day so short?

Yes! And Alola's sun shines (Alola shines)
And every day
For us it's like a holiday

Yes! The adventure calls us today,
And my goal
is to be the best in every action

And Alola's sun shines
Pokémon!


Główny temat Pokémon (Czy już wszystkie masz?)

Główny temat Pokémon (Czy już wszystkie masz?)

This opening was sung by Juliusz Kamil and Patrycja Kotlarska and written by Lubomir Jędrasik.

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę,
Jak nigdy dotąd nikt!
Zdać muszę ważny test,
by szkolić wszystkie z nich!

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz,
znajdę w sobie moc!
Świat Pokémonów zrozumieć chcę,
Odnajdę wszystkie bo!

Pokémon! Czy już wszystkie masz? (To ty i ja!)
Musimy ocalić świat, Pokémon!
To przyjaciel mój, ramię w ramię w wielki bój!

Pokémon! Czy już wszystkie masz? (To właśnie ty!)
Odwaga nam doda sił!
Trenuj ze mną, nadszedł czas!

Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los,
z odwagą stań i walcz!
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat!

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam!
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan!

Pokémon! Czy już wszystkie masz? (To ty i ja!)
Musimy ocalić świat, Pokémon!
To przyjaciel mój, ramię w ramię w wielki bój!

Pokémon! Czy już wszystkie masz? (To właśnie ty!)
Odwaga nam doda sił!
Trenuj ze mną, nadszedł czas!

Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
I really want to be the best,
Like no one ever was!
I need to pass an important test,
to train all of them!

Country traversing through along and across,
I'll find the power inside me!
I want to understand the world of Pokémon,
I find all because!

Pokémon! Do you have them all? (It's you and me!)
We have to save the world, Pokémon!
It's my friend, hand in hand in the great battle!

Pokémon! Do you have them all? (It's all you!)
Courage will give us strength!
Train with me, the time has come!

Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate,
with courage stand and fight!
What someone took from you,
you will regain if you're brave!

Come with me now the time has come,
no one equal to us!
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan!

Pokémon! Do you have them all? (It's you and me!)
We have to save the world, Pokémon!
It's my friend, hand in hand in the great battle!

Pokémon! Do you have them all? (It's all you!)
Courage will give us strength!
Train with me, the time has come!

Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?


A Aloli księżyc lśni

A Aloli księżyc lśni

This opening was sung by Ludwina Popielarz, Katarzyna Owczarz, Juliusz Kamil and Jacek Król and written by Anna Wysocka.

Polish English
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
Tyle treningów,
Zdarzeń,
Marzeń,
Przygotowań moc.
Przyjaźń,
Bitwy,
Radość,
Zawsze razem w dzień i noc.
Przyjdą nowe dni!
Przeznaczenie spełnię swe!
A Aloli księżyc lśni, Pokémon!
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
So many trainings,
Events,
Dreams,
Strength preparations.
Friendships,
Battles,
Joyfulness,
Always together day and night.
New days will come!
I will fulfill my destiny!
And Alola's moon shines, Pokémon!


Główny temat Pokémon (Mewtwo Mix)

Główny temat Pokémon (Mewtwo Mix)

This opening was sung by Jakub Jurzyk, Kamil Bijoś and Aleksandra Bieńkowska and written by Lubomir Jędrasik.

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich

Ooh-ooh-ooh!

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
Znajdę w sobie moc
Świat Pokémonów pojąć chcę
Odnajdę wszystkie bo...
(Odnajdę bo)

Pokémon!
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon!
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie my
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon
(Czy to już wszystkie)
Czy już wszystkie
Czy je już wszystkie masz

Gdy wyzwanie rzuci los
Z odwagą wstań i walcz
To co ci odebrał ktoś
Odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź, już nadszedł czas
Nikt nierówny nam (Ooh-ooh-ooh!)
Już zwycięstwa czujesz smak
(To zawsze był nasz plan)
To zawsze był nasz plan!

Pokémon!
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon!
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie my
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon (nadszedł czas)
Czy już wszystkie
Czy już wszystkie
Czy już wszystkie masz
Pokémon!
I really want to be the best,
Like no one ever was!
I need to pass an important test,
to train all of them!

Ooh-ooh-ooh!

Country traversing through along and across,
I'll find the power inside me!
I want to understand the world of Pokémon,
I find all because...
(Find because)

Pokémon!
It's you and me!
We have to save the world.
Pokémon!
It's my friend,
hand in hand in the great battle!
Pokémon!
It's us
Courage will give us strength!
Train with me, the time has come!
Pokémon!
(You have them all)
You have them all
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate,
with courage stand and fight!
What someone took from you,
you will regain if you're brave!

Come with me now the time has come,
no one equal to us! (Ooh-ooh-ooh!)
You already feel the taste of victory,
(This has always been our plan)
This has always been our plan!

Pokémon!
It's you and me!
We have to save the world.
Pokémon!
It's my friend,
hand in hand in the great battle!
Pokémon!
It's us
Courage will give us strength!
Train with me, the time has come!
Pokémon! (the time has come)
You have them all
You have them all
Do you have them all?
Pokémon!


Życiowe wyzwanie

Życiowe wyzwanie

This opening was sung by Jakub Jurzyk, Aleksandra Bieńkowska and Katarzyna Owczarz and written by Anna Wysocka.

Polish English
Wstań, jeśli chcesz podjąć wyzwanie (przyjmij wyzwanie).
Wstań, bo twoje serce nie kłamie (przyjmij wyzwanie).
Podaj dłoń, trenujmy znów i razem wygrajmy.
Przyjmij wyzwanie.
Nic nie stanie na drodze nam.
Czeka cię wielkie życiowe wyzwanie więc wstań.
Pokémon!
Get up, if you want take the challenge (accept the challenge).
Get up, because your heart doesn't lie (accept the challenge).
Give a hand, train again and we win together
Accept the challenge.
Nothing will happen to in our way.
The big challenge of life awaits you, so get up.
Pokémon!


Ruszamy dzisiaj w świat

Ruszamy dzisiaj w świat

This opening was sung by Krzysztof Kubiś and Magdalena Tul, and written by Anna Wysocka.

Polish English
Świat ogromny jest,
lecz zawsze się znajdziemy.
Gdy mamy siebie i się dobrze rozumiemy.
Nowych odkryć nowych wyzwań nadchodzi czas.
Przyjaciele i przygody czekają nas.

Czas z przygodą być za pan brat.
Ruszamy dzisiaj w świat!
Ruszamy dzisiaj w świat!
Ruszamy dzisiaj w świat!
The world is enormous,
but we'll always find each other
When we have ourselves and we understand each other well.
It's almost time for new discoveries and new challenges.
Friends and adventures are waiting for us.

It's time to be thick as thieves with adventure.
Let's go into the world today!
Let's go into the world today!
Let's go into the world today!

Nie grozi ci nic

Nie grozi ci nic

This opening was sung by Sylwia Banasik-Smulska and written by Anna Wysocka.

Polish English
Co cię dręczy, przyznaj się
Ja wiem, że chcesz się w górę wznieść
Błękit nieba wzywa cię
Lecz wciąż nauka czeka cię
Proszę, odważ się
Masz szanse, złap je
Wiedz, że masz mnie
Nie bój się, leć

Mimo wichur i burz
Mimo chaosu, wielu dróg
Uwierz, jestem z tobą
Nic nie grozi ci
Mimo dolin i gór
Mimo lęków i mimo bzdur
Uwierz, jestem z tobą
Nic nie grozi ci
Nie grozi ci

Szkoda czasu na płacz
Szkoda czasu, wstań i walcz
Gdy upadniesz, podnieś się
Bo dobrze wiem, że uda się
Jak światło we mgle
Zabłyśniesz wreszcie
I wiedz, że masz mnie
Nie bój się, leć
Nie grozi ci nic.
What bothers you, confess
I know that you want fly high
The blue sky calls you
But the lesson awaits you
Please dare
You have chances, catch them
Just know, that you got me
Don't be afraid, fly

Despite gales and storms
Despite chaos, many ways
Believe, I'm with you
You're not in danger
Despite valleys and mountains
Despite fears and despite nonsense
Believe, I'm with you
You're not in danger
Not in danger

Crying is a waste of time
Don't waste time, stand up and fight
When you fall down, get up
Because I know exactly that you can do it
Like light in the fog
You'll finally shine
And know that you have me
Don't be afraid, fly
You're not in danger.

Czeka cały świat

Czeka cały świat

This opening was sung by Ewa Prus and written by Anna Wysocka.

Polish English
Podróż na nas czeka
Wybierz mnie!

Zadziwimy razem cały świat
Zawsze razem, ramię w ramię
Trening, szkoła, odkrywanie
Tak, tak, tak!

Wszędzie, gdzie ty będziesz, będę ja
Podróż na nas czeka, czeka świat
Czeka cały świat

Pokémon!
The journey awaits us
Choose me!

We will amaze the whole world together
Always together, side by side
Training, school, discovering
Yes, yes, yes!

Wherever you will be, I will be
The journey awaits us, the world awaits
The whole world awaits

Pokémon!


Z tobą

Z tobą

This opening was sung by Małgorzata Nakonieczna and written by Anna Wysocka.

Polish English
Z tobą mogę iść gdzie tylko chcesz
Oh-oh-oh-oh-oh
W świetle słońca, w strugach deszczu biec
Oh-oh-oh-oh-oh
Podróże dają sens nawet jeśli ciężko jest
Z tobą mogę iść gdzie tylko chcesz
Z tobą mogę gdzie chcesz
With you I can go wherever you want
Oh-oh-oh-oh-oh
Running in the sunshine, in streams of rain
Oh-oh-oh-oh-oh
Journeys make sense even if it's hard
With you I can go whenever you want
With you I can whenever you want


Czy już wszystkie masz?

Czy już wszystkie masz?

This opening was written by Lubomir Jędrasik (in the credits erroneously stated as Anna Wysocka).

Polish English
POKÉMON!
(Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat
POKÉMON!
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
POKÉMON!
(Czy już wszystkie masz?)
To właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
POKÉMON!
Czy już wszystkie masz?
POKÉMON!
POKÉMON!
(Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world
POKÉMON!
Oh my friend
Hand in hand in the great battle
POKÉMON!
(Do you have them all?)
It's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
POKÉMON!
Do you have them all?
POKÉMON!


Endings

The endings from the first, second, third and eleventh movies were left in English.

Uwierz w to

Uwierz w to
Polish English
Zobaczyłem przyszłość, przyszłość dzisiaj trwa
Śpiewam wszystkim dzieciom, by piękniejszy był ich świat
Połączmy nasze serca, moc większą będziesz miał
Bo z przyjaciółmi swymi nie będziesz się już bał

Świat ma więcej blasków
Sięgniemy razem gwiazd
Zaufajmy sobie
A nic nie powstrzyma nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Czy potrafisz przetrwać kiedy każdy zawiódł cię
Czy masz w sobie siłę by samotnie bronić się
Czy masz tę odwagę by z ciemnością walczyć dziś
W każdym twoim kroku pomożemy ci

Świat ma więcej blasku
Sięgniemy razem gwiazd
Zaufajmy sobie
A nic nie powstrzyma nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Słuchaj głosu swego serca
Prawda przecież w tobie mieszka
Na nas możesz też polegać
Cały czas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Uwierz w to
Uwierz, masz przyjaciół w nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Masz przyjaciół w nas...
I've seen the future, the future is today
I sing for all the children so that their world would be prettier
Let's unite our hearts, then you'll get stronger power
Because with your friends you won't be scared

The world has much shine
Together we'll reach stars
Let's trust each other
And nothing will stop us

It's an important goal
To have faith in yourself
Be persist like a stone
To change the world you only need to wish
Remember that it's your time
Believe, you have friends in us

Can you survive when others let you down?
Do you have the strength to defend yourself alone?
Do you have the courage to fight against darkness today?
In your every step we'll help you!

The world has much shine
Together we'll reach stars
Let's trust each other
And nothing will stop us

It's an important goal
To have faith in yourself
Be persist like a stone
To change the world you only need to wish
Remember that it's your time
Believe, you have friends in us

Listen to the voice of your heart
The truth lives in you
You can rely on us too
All the time

It's an important goal
To have faith in yourself
Be persist like a stone
To change the world you only need to wish
Remember that it's your time
Believe, you have friends in us

Believe in this
Believe, you have friends in us

It's an important goal
To have faith in yourself
Be persist like a stone
To change the world you only need to wish
Remember that it's your time
Believe, you have friends in us

You have friends in us...


Wiarę w ciebie mam

Wiarę w ciebie mam

This ending was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

The TV version of the movie is cut before credits and ending theme.

Polish English
Z kim zawsze łatwo się dogadam?
Komu zaufam gdy smutno mi jest?
Kto wesprze mnie kiedy z sił opadam, to ty
Tak, to ty.

Kto mnie przygarnie kiedy zmrok zapadnie?
Obejmie gdy mam wszystkiego dość?
Kto da nadzieję gdy jestem na dnie, to ty.
Tak, to ty.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam,
Wiarę w ciebie mam.

Je-je
(Je-je)

A gdy potykam się, ratujesz mnie,
Gdy mam problem to ty rozwiązujesz go w mig.
Gdy coś traci sens, pomagasz uwierzyć, że
To nic.

Zawsze już razem, nasz świat, ja i ty,
Poznaliśmy dobrze się.
Czasem się boję, jak byłoby bez ciebie.

Je-je

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam.
Siłę dajesz mi gdy słów mi brak,
Dzięki tobie znam ten zwycięstwa smak,
Przy tobie tak przez życie szybko gnam,
I wiarę w ciebie mam.

I wiarę w ciebie mam.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam.
Siłę dajesz mi gdy słów mi brak,
Dzięki tobie znam ten zwycięstwa smak,
Przy tobie tak przez życie szybko gnam,
I wiarę w ciebie mam.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam,
Wiarę w ciebie mam.

I wiarę w ciebie mam.
With whom I can easily understood
Who can I trust when I'm feeling sad
Who will support me when I lose energy, it's you,
Yeah, it's you

Who will take me in when darkness sets in?
Who will hug when I'll have all too much?
Who gives me hope when I find myself down, it's you.
Yeah, it's you.

You were there for me in the darkest days,
You know well how to make me happy,
Come with me today, I know the way to the happiness,
I have faith in you.

Yeah yeah
(Yeah yeah)

When I stumble, you rescue me.
When I have an problem, you solve it in a jiff.
When something losts sense, you help me to understand,
that's nothing.

Forever together, our world, me nad you.
We get to know each other well.
Sometimes I fear, how it would be without you.

Yeah yeah.

You were there for me in the darkest days,
You know well how to make me happy,
Come with me today, I know the way to the happiness,
You give me strength when I have no words,
Thanks to you I feel the taste of victory.
With you I rush through life.
And I have faith in you.

And I have faith in you.

You were there for me in the darkest days,
You know well how to make me happy,
Come with me today, I know the way to the happiness,
You give me strength when I have no words,
Thanks to you I feel the taste of victory.
With you I rush through life.
And I have faith in you.

You were there for me in the darkest days,
You know well how to make me happy,
Come with me today, I know the way to the happiness,
I have faith in you.

And I have faith in you.


Idź drogą do gwiazd

Idź drogą do gwiazd (Ideals Mix)
Idź drogą do gwiazd (Truth Mix)

The Truth mix was sung by Ewelina Kordy while Ideals mix was sung by Krzysztof Kubiś, both were written by Anna Wysocka.

Polish English
Możesz sięgnąć do gwiazd,
Bo w głębi serca wiesz,
Ogromną moc w sobie masz,
Niech prowadzi cię.
Przecież ty możesz być
Kimkolwiek tylko chcesz.
Nie pozwól, by strach dopadł cię.
Przełam się.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Przyjdzie czas, dowiesz się,
Co twoim losem jest.
I ujrzysz, że każdy krok,
Do celu zbliżył cię.
Więc żyj każdym dniem,
I radość w sercu mieć.
Uwierz, że uda się.
O, śpiewaj dziś.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.

Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Idź drogą do gwiazd...
You can reach for the stars,
Because you know in your heart,
You have enormous power in yourself,
Let it guide you.
You can be
Whoever you want.
Don't let to be caught by your fear,
Overcome it.

Follow the way to the stars.
Spread your wings like a bird.
Wherever you are,
That's a path of destiny.
So hear the voice of your heart.
And believe in your dreams.
Follow the way, way to the stars.

The time'll come, you'll know,
What's your destiny.
And you'll see, that every step,
Makes you near the goal.
So live with every day,
And have happiness in your heart.
Believe, you can do it.
Oh, sing today.

Follow the way to the stars.
Spread your wings like a bird.
Wherever you are,
That's a path of destiny.
So hear the voice of your heart.
And believe in your dreams.
Follow the way, way to the stars.

Follow the way to the stars.
Spread your wings like a bird.
Wherever you are,
That's a path of destiny.
So hear the voice of your heart.
And believe in your dreams.
Follow the way, way to the stars.

Way to the stars.
Way to the stars.
Way to the stars.
Way to the stars.

Way to the stars.
Way to the stars.
Way to the stars.
Way to the stars.
Way to the stars.
Follow the way to the stars...


Prawda w tobie jest

Prawda w tobie jest

This ending was sung by Ewa Broczek and written by Anna Wysocka.

Polish English
Miej siłę i odwagę,
Na szczerość zdobądź się.
Masz wsparcie swych przyjaciół,
Więc nie bój się.

Każdy w życiu miewał choć raz
Zawahania chwilę, gorszy czas,
W głowie pytań sto.
Muszę się schować w jakiś kąt,
A może walczyć jak mało kto,
Jedynie ty odpowiedź znasz.
W najmroźniejsze dni, w najczarniejsze noce.
Słuchaj swego serca to źródło twej mocy.

Miej siłę i odwagę
Na szczerość zdobądź się.
Masz wsparcie swych przyjaciół
Więc nie bój się,
Bo prawda w tobie jest.

Nawet będąc całkiem sam,
Czując jak cię dławi strach,
W sobie siłę znajdź. Wiem, że ją masz.
Swoje rób, w prawdę wierz.
Nigdy z oczu nie trać jej,
A życie twe poniesie cię.
W najmroźniejsze dni, w najczarniejsze noce.
Słuchaj swego serca, to źródło twej mocy.

Miej siłę i odwagę
Na szczerość zdobądź się.
Masz wsparcie swych przyjaciół
Więc nie bój się,
Bo prawda w tobie jest.

Pamiętaj, wszystko w twoich rękach
Ten potencjał w swym sercu masz.
Nie wahaj się, daj mu zabłysnąć.
To jest ta chwila, to jest twój czas.

Miej siłę i odwagę
Na szczerość zdobądź się.
Masz wsparcie swych przyjaciół
Więc nie bój się.

Miej siłę i odwagę
Na szczerość zdobądź się.
Masz wsparcie swych przyjaciół
Więc nie bój się,
Bo prawda w tobie jest.

Bo prawda w tobie jest.
Bo prawda w tobie jest.
Bo prawda w tobie jest.
Have the strength and courage,
Bring yourself to sincerity.
You have support from your friends,
So don't be afraid.

Everyone in life had that time
Moment of hesitation, worse time,
Hundreds of questions in mind.
I must hide in a corner,
Or maybe fight like no one,
Only you know the answer.
In the coldest days, in the darkest nights.
Listen to your heart, it's the source of your power.

Have the strength and courage,
Bring yourself to sincerity.
You have support from your friends,
So don't be afraid.
Because the truth is inside you.

Even being all alone,
Feeling how the fear chokes you.
Find the strength inside you. I know, that you have it.
Get along, believe in truth.
Don't lose it from your sight,
So your life will carries you.
In the coldest days, in the darkest nights.
Listen to your heart to the source of your power.

Have the strength and courage,
Bring yourself to sincerity.
You have support from your friends,
So don't be afraid.
Because the truth is inside you.

Remember, everything is in your hands.
You have potential in your heart.
Don't hesitate, let it shine.
This is the moment, this is your time.

Have the strength and courage,
Bring yourself to sincerity.
You have support from your friends,
So don't be afraid.

Have the strength and courage,
Bring yourself to sincerity.
You have support from your friends,
So don't be afraid.
Because the truth is inside you.

Because the truth is inside you.
Because the truth is inside you.
Because the truth is inside you.


Woła mnie dom

Woła mnie dom

This ending was sung by Anna Kłys and written by Anna Wysocka.

Polish English
Patrząc wstecz to były dla nas piękne dni.
Dziesiątki tęcz i burz, niejeden srebrzysty świt.
Zdobyliśmy szczyt, sięgnęliśmy gwiazd.
Ogrzały nam serca, dały swój blask.
Lecz nowy rozdział dzisiaj nam zaczyna się.
Przygotuj się!

Oh oh, woła mnie dom.
To miejsce gdzie powrócić dziś chcę.
Oh oh, woła mnie dom.
I w sercu słyszę jego głos.
A gdy przygód przyjdzie czas,
To świat wezwie nas.

Oh oh,
Woła mnie dom.

Każda podróż zacznie się, gdy zrobisz krok.
Magia miejsc, gdzie nie ma nas trwa przez cały rok.
Przebyliśmy morze, witał nas brzeg.
Melodia nas niosła, poniósł nas śpiew.
Cudownie było, ale dobrze wiemy,
Że czas dalej biec.

Oh oh, woła mnie dom.
To miejsce, gdzie powrócić dziś chcę.
Oh oh, woła mnie dom.
I w sercu słyszę jego głos.
A gdy przygód przyjdzie czas,
To świat wezwie nas.

Oh oh,
Woła mnie dom.

Zawsze z nami będzie słońca blask.
Zawsze księżyc nasz będzie prowadził nas.
Słuchaj serca, a nie zostaniesz sam.
Lecz wracać już czas.
Dom woła nas.

Patrząc wstecz to były dla nas piękne dni.
Dziesiątki tęcz i burz, niejeden srebrzysty świt.
Zwiedziliśmy świat i wszerz i wzdłuż,
Lecz pora do domu powrócić już.
Bo nowy rozdział dzisiaj nam zaczyna się.
Przygotuj się!

Oh oh, woła mnie dom.
To miejsce, gdzie powrócić dziś chcę.
Oh oh, woła mnie dom.
I w sercu słyszę jego głos.
A gdy przygód przyjdzie czas,
To świat wezwie nas.
(to świat wezwie nas)

Oh oh, woła mnie dom.
To miejsce, gdzie powrócić dziś chcę.
Oh oh, woła mnie dom.
I w sercu słyszę jego głos.
A gdy przygód przyjdzie czas,
To świat wezwie nas.

Oh oh,
Woła mnie dom.
Looking back these were beautiful days for us.
Tens of rainbows and storms, more than one silvery dawn.
We attained the peak, we reached the stars.
They warmed our hearts, gave us their shine.
But the new chapter for us begins today.
Prepare!

Oh oh, my home calls me.
It's the place, where I want return today.
Oh oh, my home calls me.
And in heart I hear his voice.
And when the time for adventures comes,
Then the world calls us.

Oh oh,
my home calls me.

Every journey will start, when you do a step.
Magic of places, where we aren't there lasts a whole year.
We overcame sea, the shore greeted us.
The melody carried us, the song carried us.
It was marvelous, but we know well,
That it's time to run ahead.

Oh oh, my home calls me.
It's the place, where I want return today.
Oh oh, my home calls me.
And in heart I hear his voice.
And when the time for adventures comes,
Then the world calls us.

Oh oh,
my home calls me.

The sunshine will be with us always.
Our moon will always guide us.
Hear the heart and you'll be not alone.
But it's time to come back.
The home calls us.

Looking back these were beautiful days for us.
Tens of rainbows and storms, more than one silvery dawn.
We traversed the world through along and across,
But it's time to get home already.
But the new chapter for us begins today.
Prepare!

Oh oh, my home calls me.
It's the place, where I want return today.
Oh oh, my home calls me.
And in heart I hear his voice.
And when the time for adventures comes,
Then the world calls us.
(then the world calls us)

Oh oh, my home calls me.
It's the place, where I want return today.
Oh oh, my home calls me.
And in heart I hear his voice.
And when the time for adventures comes,
Then the world calls us.

Oh oh,
my home calls me.


Chroniłeś mnie

Chroniłeś mnie

This ending was sung by Magda Steczkowska and Katarzyna Owczarz and written by Anna Wysocka.

Polish English
Krocząc przez ciemność, świetlistą drogą,
Zadziwić chcę świat cały,
Strach swój pokonać to problem mały,
Łzy siłę i moc dają mi,
Nim pożegnam się powiem ci.

Dziękuję za to, że chroniłeś mnie,
Uświadomiłeś mi podróży cel,
Nic nas dziś nie powstrzyma,
Szczyt przed nami,
Więc nie bójmy się,
Choć jest za wcześnie, by pożegnać się,
To w mej pamięci bądź zawsze przy mnie,
Razem podbiliśmy świat,
To przyjaźni znak.

Krocząc przed ciemność, świetlistą drogą,
Zadziwić chcę świat cały,
Wiem, czym jest strach, lecz to problem mały,
Bo dziś już nie boję się,
Odwaga napędza mnie.

Dziękuję za to, że chroniłeś mnie,
Uświadomiłeś mi podróży cel,
Nic nas dziś nie powstrzyma,
Szczyt przed nami,
Więc nie bójmy się.
Stepping through darkness, on the luminous path,
I want to surprise the whole world,
Overcoming the fear is a small problem,
The tears give me strength and power,
Before I say goodbye I'll say you.

Thank you, that you protected me,
You make me aware of my journey's purpose,
Today nothing will not stop us,
The height is before us,
So we won't be afraid,
Even though is to early to farewell,
Be always near me in my memory,
Together we conquered the world,
It's a sign of friendship.

Stepping through darkness, on the luminous path,
I want to surprise the whole world,
I know, what fear is, but it's a small problem,
Because I'm not scared today.
The courage boosts me.

Thank you, that you protected me,
You make me aware of my journey's purpose,
Today nothing will not stop us,
The height is before us,
So we won't be afraid.


Nikt mnie nie zna tak, jak ty

Nikt mnie nie zna tak, jak ty

This ending was sung by Magdalena Tul and written by Anna Wysocka.

Polish English
Chciałabym być kimś, nie dać pokonać się.
I stworzyłam świat, gdzie byłam tylko ja,
Lecz bez ciebie jest pusto.
Zrozumiałam, że mą siłą jesteś ty.
Nareszcie to wiem. Powiedz, zdziwiłeś się.
Proszę znowu spraw, by w domu razem być, o tak.
Proszę znowu spraw, by w domu razem być.

Nikt mnie nie zna tak, jak ty.
Nie wie co mnie skrycie dręczy
I oddala wciąż nas (na-nas)
Lub bliża do siebie. (oooh)
Nikt mnie nie zna tak, jak ty
Wszystkie moje twarze, które mam, twe serce zna
Proszę znowu spraw, by w domu razem być.

Proszę znowu spraw, by w domu razem być, o tak.
Proszę znowu spraw, by w domu razem być.

Nikt mnie nie zna tak, jak ty.
Nie wie co mnie skrycie dręczy
I oddala wciąż nas
lub zbliża do siebie.

Nikt mnie nie zna tak, jak ty.
Nie wie co mnie skrycie dręczy
I oddala wciąż nas (na-nas)
lub bliża do siebie. (oooooh)
Nikt mnie nie zna tak, jak ty.
Wszystkie moje twarze, które mam, twe serce zna.
Proszę znowu spraw, by w domu razem być, o tak.
Proszę znowu spraw, by w domu razem być.
I wanted to be someone, not to get defeated.
I created the world, where could be only me,
But without you it feels empty.
I understood, that my strength is you.
I finally this realized. Tell me, you are surprised.
Please make this again to be together home, oh yes.
Please make this again to be together home.

Nobody knows me as you do.
Doesn't know what torments me secretly
And moves away from us (u-us)
Or brings closer to us (oooh)
Nobody knows me as you do.
All my faces, that I have, knows your heart
Please make this again to be together home.

Please make this again to be together home, oh yes.
Please make this again to be together home.

Nobody knows me as you do.
Doesn't know what torments me secretly
And moves away from us
Or brings closer to us.

Nobody knows me as you do.
Doesn't know what torments me secretly
And moves away from us (u-us)
Or brings closer to us (oooh)
Nobody knows me as you do.
All my faces, that I have, knows your heart
Please make this again to be together home, oh yes.
Please make this again to be together home.


Serco-Dusza

Serco-Dusza

This ending was sung by Kaja Czulewicz and written by Anna Wysocka.

Polish English
Taka jak nikt.
Stworzył ją umysł,
Wspaniały tak.
Potężne serce ma,
Co pokona strach.

Zakątek ten,
tu lęku już nie ma i łez.
To przeznaczenie moje jest.
Jeśli ci dzisiaj źle,
Ze mną chodź.

Serco-Dusza.
Gdy w nową drogę chcesz ruszać.
Pozwól mi prowadzić cię.
Aż narodzi się dzień.
Poczuj to, Serco-Dusza.
Jestem by łuk ten nie skruszał.
Pozwól mi gwiazdą twą być.
Drogę wskazać chcę ci
I kimkolwiek byś był.
Możesz zostać kim chcesz,
Serco-Duszę mieć.

Dosyć już łez,
Czas rozłąki zakończył już się.
Niech ci, których tak kocham cieszą się.
To jest mój cel.

O to ja, Serco-Dusza.
Gdy w nową drogę chcesz ruszać.
Pozwól mi prowadzić cię.
Aż narodzi się dzień.
Just like no one,
She was created by mind,
So wonderful.
Has powerful heart,
That beats fear.

This corner,
There's no more fear and tears.
This is my destiny.
When you feel bad today,
Come with me.

Soul-Heart.
When you want get on the new road.
Let me guide you.
Until the day is born.
Feel it, Soul-Heart.
I'm here, so the arch don't crumble.
Let me be your star.
I want to show you the way.
And whoever you would be.
You can be anything you want,
To have Soul-Heart.

Enough tears,
The time of separation has finally come.
Let them, whom I love so much, to enjoy
This is my goal.

It is I, Soul-Heart.
When you want get on the new road.
Let me guide you.
Until the day is born.


Wybieram cię

Wybieram cię

This opening was sung by Daria Englot and written by Anna Wysocka.

Polish English
Na coś właśnie... się zanosi.
No i wiem, że to ty.
Choćby nas cały świat dzielił,
nie martw się.
Wiem, że jesteś gdzieś.

Ciągle szukam i szukam, tu i tam.
Szukam i szukam i o to mam.
Marzenie spełnia się.

Wybieram więc ciebie,
dlaczego by nie.
Przecież razem najlepiej nam jest.
Moje serce to wie.
Rytm wybija jak twe.
I ciebie wybieram.

Czy my czasem się nie znamy.
Dobrze widzieć cię znów.
Wspięliśmy się na szczyt jednej z wielkich gór.
I wróciliśmy.

Ciągle szukam i szukam.
Wzdłuż i wszerz.
Szukam i szukam
i nie dziw się,że... witam znowu cię.

Wybieram więc ciebie,
dlaczego by nie.
Przecież razem najlepiej nam jest.
Moje serce to wie.
Rytm wybija jak twe.
I ciebie wybieram.

Wybieram więc ciebie
i wyruszam gdzieś w świat.
Bo przyjaciół mam swych w świecie tym.
Choć daleko gdzieś są,
wiąże nas wielka moc.
Więc ciebie... wybieram.
It looks like something... is coming.
And I know, that is you.
Even if us whole world separates,
Don'y worry.
I know, that you're somewhere.

I'm still searching and searching, here und there.
Searching and searching and I have it.
The dream comes true.

So I choose you,
Why don't I.
But being together is the best for us.
My heart knows this.
Beats the rhythm like yours.
And I choose you.

Do we know each other?
It's nice to see you again.
We scaled the top of one of big mountains.
And we came back.

I'm still searching and searching.
Through along and across.
Searching and searching.
And don't be surprised that... I greet you again.

So I choose you,
Why don't I.
But being together is the best for us.
My heart knows this.
Beats the rhythm like yours.
And I choose you.

So I choose you,
And we set off somewhere into the world.
Because I have many friends in this world.
Although they're somewhere far away,
Great power binds us.
So I choose... you


Moc jest w nas

Moc jest w nas

This ending was sung by Magdalena Tul and written by Anna Wysocka.

Polish English
Za dawnych lat,
Samotnie tak
Słuchałam śpiewu wiatru
Dzisiaj wiem,
Jak wielu świat
Ma marzycieli
By wciąż marzenia mogły trwać

A ja
Wierzę w to, że moc wielka jest w nas
W nas
Tak, wierzę w nią
W wielką moc w każdym z nas

Gdy cię obok mam
To czuję, że mogę biec
Gdy cię obok mam
To mogę biec znów przed siebie
Gdy cię obok mam
To czuję zwycięstwa smak
Gdy cię obok mam
To mogę biec znów

Razem sprawimy,
By każde z marzeń mogło trwać

A ja
Wierzę w to, że moc wielka jest w nas
Cały świat przed nami,
Tak

Wierzę w nią,
W wielką moc w każdym z nas

Krok po kroku
Razem krok po kroku
Like in the older days,
so alone
I listen to the windsong
Today I know,
How many does the world
Have dreamers
To could the dreams still last

And I
Believe in it, that the great power is in us
In us
Yes, I believe in it
The great power in each of us

When I have you by my side
I feel that I can run
When I have you by my side
I can run straight forward again
When I have you by my side
I feel the taste of victory
When I have you by my side
I can run again

Together we'll make,
So one of every dream could last

And I
Believe in it, that the great power is in us
The whole world before us,
Yes

I believe in it,
In the great power in each of us

Step by step
Together step by step


Przetrwa ten, kto ewoluuje

Przetrwa ten, kto ewoluuje

This ending was sung by Jakub Jurzyk, Kamil Bijoś, Magdalena Tul and Aleksandra Bieńkowska and written by Anna Wysocka.

Polish English
Nie czułam co znaczy żyć
Przez tyle lat
Armią musiałam swą być
Mieć serce głaz
Posiadłam na własność czas
Pustki poznałam smak
Po przebudzeniu wam dałam słowo że
(że kocham siostry me i braci)
i porzuciłam mój tron
by odejść hen
Gdzie serca wiedzie szept
Wierząc, że każdy z was słyszy dziś mnie

Stań chwilę i patrz
I czuj jak świat wiruje
Przyjmij te zmiany
Niech strach wyparuje
Wiem, że przetrwa to ten, kto ewoluuje
Marzenia miej i sięgaj gwiazd.

Stań chwilę i patrz
I czuj jak świat wiruje
Przyjmij te zmiany
Niech strach wyparuje
Wiem, że przetrwa to ten, kto ewoluuje
Marzenia miej i sięgaj gwiazd.
I didn't feel, what means live
For many years
I had to be own army
Have heart like stone
I got time freehold
I experienced the taste of emptiness
After awakening I gave word that
(that I love my sisters and brothers)
And abdicated my throne
To go far away
Where follows the heart's whisper
Hoping, that everyone of you hears me today

Stand for a while and look
And feel how the world revolves
Embrace the changes
Let fear dissolve
I know, that the one who survives, evolves
Have dreams and reach for the stars.

Stand for a while and look
And feel how the world revolves
Embrace the changes
Let fear dissolve
I know, that the one who survives, evolves
Have dreams and reach for the stars.


Bo tak już jest

Bo tak już jest

This opening was sung by Sylwia Banasik-Smulska and written by Anna Wysocka.

Polish English
Różnisz się od wszystkich
Trzymasz spory dystans
Jesteś kimś, kto w tłum nie wtopi się, nie
I to jest okej

Pewnie jest przyczyna
Gdzie to się zaczyna
Ty ciągle chcesz zrozumieć
Co w tobie jest
I to wszystko jest okej

Gdy kłopoty widać już z oddali
Pod stopami grunt się nagle pali
I wiesz, że znów
Nie będziesz dziś na fali
Ja rozświetlę twoje niebo
Dodam barwy tam, gdzie trzeba

Bo tak już jest
Ta przyjaźń łączy nas
Bo tak już jest
Masz wsparcie cały czas
Bo tak już jest
Przybędę, gdy dasz znak
Tak!
I proszę, bez żadnego ale
Idź dalej, bo tak już jest

W najmroczniejsze noce
Odnajdź supermoce
I w końcu jakieś wyjście pojawi się
I to wszystko jest okej

Gdy kłopoty widać już z daleka
A ty nadal na jakiś impuls czekasz
Ja cię porwę, niczym rwąca rzeka
Gdy masz pecha, nic się nie bój
W powodzenie w mig go zmienię

Bo tak już jest
Ta przyjaźń łączy nas
Bo tak już jest
Masz wsparcie cały czas
Bo tak już jest
Przybędę, gdy dasz znak
Tak!
I proszę, bez żadnego ale
Idź dalej, bo tak już jest

Bo tak już jest
Bo tak już jest
Tak, proszę, bez żadnego ale
Idź dalej, bo tak już jest!
You differs from everyone
You keep huge distance
You're someone, who cannot blend in, no
And that's okay

There's a reason for sure
Where it begins
You still want to understand
What's inside of you
And everything is okay

When you can see trouble from afar
And the ground is shrinking beneath feet
You know that again
You won't be on a roll
I'll light your sky
I'll add colors there, where is needed

Because that's how it is
This friendship binds us
Because that's how it is
You got support everytime
Because that's how it is
I'll arrive when you give a sign
Yes!
And please, without buts
Keep going, because that's how it is

In the darkest nights
Find superpowers
And eventually a way will appear
And everything is okay

When you can see trouble from afar
And you still wait for some impulse
I'll take you like a wild river
When you're unlucky, don't be afraid
I'll turn it into success in no time

Because that's how it is
This friendship binds us
Because that's how it is
You got support everytime
Because that's how it is
I'll arrive when you give a sign
Yes!
And please, without any buts
Keep going, because that's how it is

Because that's how it is
Because that's how it is
Yes, and please, without any buts
Keep going, because that's how it is.


Insert Songs

Never Too Far From Home in Houndoom's Special Delivery, Summer Vacation Fan Club, Mama's Dear Pokémon in Same Old Song and Dance, Misty Most of All in Gotta Catch Ya Later! and The Magikarp Song/Slowpoke Song (the latter having only translated subtitles on Netflix) in Splash, Dash, and Smash for the Crown! Slowking's Crowning! and An Evolution in Taste! were left in English.

Team Rocket Forever

This song was sung by Jessie, James and Meowth and therefore their voice actors (Dorota Lanton, Jarosław Budnik and Mirosław Wieprzewski).

In The Song of Jigglypuff

Team Rocket Forever
Polish English
Jessie and James: Już znacie Zespół R,
co zawsze walczy niby lew.
Znudziło nam się motto,
niechaj dzisiaj zabrzmi śpiew.
Jessie: Jessie!
James: James!
Jessie and James: W służbie zła do walki stań!
Meowth: Miauuu, to fakt!
James: Szyk i wdzięk, to ja!
Jessie: Świat mój geniusz zna!
Jessie and James: Tak przyjemnie pięknym być
i chociaż jest źle,
nie poddajemy się!
All: Musimy złapać Pikachu,
ty już nas dobrze znasz!
Do resztek tchu tak gonić go,
aż w końcu... będzie nasz!
You know Team Rocket
that always fight like lion.
We're bored of our motto,
let the song sound today.
Jessie!
James!
In the service of evil fight us now!
Meowth, that's right!
Chic and grace, that's me!
The world knows my genius!
Looking beautiful is lots of fun.
Even when it looks bad,
we never surrender!
We must capture Pikachu,
you know us already!
We will chase him to the last gasp,
and at the end... he'll be ours!


In Go West Young Meowth

Team Rocket Forever
Polish English
Jessie and James: Czy wiecie już,
że Zespół R pokona wszelkie zło?
Tak nasze motto się zaczyna,
pamiętajcie to.
Jessie: Jessie!
James: James!
Meowth: Zespół R przybywa na ratunek!
Did you know already,
that Team Rocket defeats any evil?
So begins our motto,
remember that.
Jessie!
James!
Team Rocket to the rescue!

In Same Old Song and Dance

Team Rocket Forever
Polish English
Jessie and James: Już znacie cały Zespół R,
co walczy w służbie zła.
I wiecie, że najlepszy jest
i swoje motto ma.

James: James!
Jessie: Jessie!
Jessie and James: By sięgnąć gwiazd do walki wstań.
Meowth: Miauuu, to fakt!

James: Ja to wdzięk i szyk.
Jessie: A ja mody krzyk.
All: Choć często bywa źle,
nie poddajemy się.

Jessie and James: Pragniemy złapać Pikachu,
on nam nie daje żyć.
Jessie: My wiemy, że,
James: to nie jest źle,
All: Gwiazdami filmu być, ouuje!
You know Team Rocket very well,
that fights in the service of evil.
And you know, it's the best
and has own motto.

James!
Jessie!
To reach the stars fight us now!
Meowth, that's right!

I am grace and chic.
And I am fashion trend.
Even when it looks bad,
we never surrender!

We desire to catch Pikachu,
he pests us.
We know,
that isn't bad,
to be film stars, oh yeah!


Meowth's Song

Meowth's Song

This song was sung by Mirosław Wieprzewski, Meowth's voice actor at the time.

Polish English
Gdy Księżyc rozpoczyna swoją nocną straż,
ja chciałbym tak bardzo poznać język wasz.
By móc wyrazić, by powiedzieć ci, jak bardzo... smutno mi!
Wyznam miłość jej, swoje serce dam.
Mej Meowzie.
When the Moon begins his night-watch.
I wanted know our language so bad.
To be able express, to say you, how much... sad I am!
I will confess her love, I give her my heart.
My Meowzie.


Piosenka Electabuzzów

This song was sung by Casey and therefore her voice actor (Anna Dąbkowska in EP118 and EP161/Joanna Domańska in EP261).

Piosenka Electabuzzów

In The Double Trouble Header and The Bug Stops Here

Polish English
Zaśpiewam dla zwycięzców, słuchajcie pieśni mej.
Drużyna w pełnym składzie prowadzi ostrą grę!
Ten rzut, ten bieg, ten zwinny zwrot ich kije rażą niczym prąd.
Wybiją piłek strumień. Electabuzz to nasz najlepszy numer.
Bo żółci w czarne paski najlepsi w świecie są.
Electabuzzy zachwycają grą.
I'll sing for the winners, so let's hear my song.
The team at full strength runs rough the game!
This throw, this run, this nimble turn, their bats strikes like a current.
They'll kick the stream of balls. Electabuzz is our best number.
Because yellow in black stripes is the best in the world.
Electabuzz impresses with the game.

In Here's Lookin' at You, Elekid

Polish English
Jesteś mój, Electabuzz. A ten, kto ciebie ma.
Jak walczyć trzeba dobrze wie i twe ataki zna.
I cios i skok i szybki zwrot, każdego mi przegoni stąd.
Twe sztuczki są jak dziwny tusz. Po przeciwniku tylko kurz.
Kochamy twoje barwy dwie i czerń z żółtym miesza się.
Electabuzz nie zdradzę nigdy cię.
You're mine, Electabuzz. And someone, who has you.
How to fight knows very well and knows your moves.
And hit and jump and rapid spin, outruns everyone.
Your tricks are like weird ink. After the opponent stays only the dust.
We love your both colors and black with yellow mixes together.
I won't betray you, Electabuzz.


Takeshi's Paradise

This song was sung by Brock and therefore his voice actor (Marek Włodarczyk).

In Same Old Song and Dance

Takeshi's Paradise
Polish English
Tra la la la la la, twarz uśmiechniętą mam.
Bo wokół tłum swych wielbicielek mam.
Tra la la la la la, i jakbym w raju był.
Tak dobrze mi, ole ole... O tak!
Tra la la la la la, I have a smiling face.
Because there's a crowd of admirers.
Tra la la la la la, if I were in paradise.
It serves me right, oh-lé, oh-lé... Oh yes!

In The Psyduck Stops Here

Polish English
Ręce w górę!
La la la la la la!
Ten rytm niesie mnie tak!
La la la la la la!
Twojego śpiewu brak!
Podnieście ręce w górę!
Hands in the air!
La la la la la la!
This rhythm makes me groove!
La la la la la la!
There's a lack of your singing!
Raise hands in the air!


To jest ta chwila

To jest ta chwila

This song was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

Polish English
Łooo!
Łooo!
To, to jest ta chwila,
nareszcie spełnimy sny,
to jest ogromna szansa,
mistrzostwo nowych sił (?).

Wciąż, wciąż się uczymy,
techniki poznać by,
i z poświęceniem
spróbujemy wejść na szczyt.
Przyjaźń ta znaczenie ma,
każda z nas zwycięstwo zna,
Osiągnąć chcę, staramy się.
Wygra ta, która lepsza jest.

To, to jest ta chwila.
Na którą czekamy.
I odwagi nie brakuje nam.
To, to jest wyzwanie.
Do walki wstaniemy,
dzisiaj wejdziemy na sam szczyt.
Woah!
Woah!
This, this is the moment,
dreams are coming true,
This is the enormous chance,
mastery of new strengths (?).

Still, still are we learning,
to learn techniques,
and with dedication,
we try to reach the top.
This friendship is important,
all of us knows victory.
I want achieve, we're trying,
One will win, which is better.

This, this is the moment.
For which we wait.
And we don't lack courage.
This, this is the challenge.
We'll fight,
today we reach the very top.


Piosenka dla Miętusia

Piosenka dla Miętusia

This song was sung by Bonnie and therefore her voice actor (Natalia Jankiewicz).

In An Explosive Operation!

Polish English
Miętuś i ja, wspólny nasz świat
Przyjaźń nas łączy, radość daje
Miętusiu już nie zostawię cię
Miętusiu mój tak dziś zaśpiewam ci
Uroczy tak jak nikt.
Squishy and me, it's our world
Friendship connects us, gives us joy
I will never leave you, Squishy
My Squishy, I sing you so today
Adorable as no one else.


Polish English
I zawsze wiem, co ty czujesz
Wiedz, że zawsze będę ciebie wspierać
I że masz mnie i że wciąż troszczę się
Miętusiu dla mnie ważny jesteś tak
I nie zostawię cię, Miętusiu słodki mój.
I always know, what you feel
You should know, I'll always support you
And you have me and I'm still taking care
You are for me so important, Squishy
I will never leave you, my sweet Squishy.

In Unlocking Some Respect!

Polish English
Miętuś, Miętuś, mięciutki niczym miś
Miętuś, Miętuś, zielony niczym liść
Miętuś, Miętuś, najlepszy jakiego znam
i słodko drzemiesz w mojej torbie dziś.
Squishy, Squishy, soft as teddy bear
Squishy, Squishy, green as leaf
Squishy, Squishy, the best as I know
and sleeping sweet in my bag today.

In A Full-Strength Battle Surprise!

Polish English
Miętuś i ja, wspólny nasz świat
Nas łączy przyjaźń, radość daje
Wiedz, że masz mnie i wciąż troszczę się
Miętusiu mój tak dziś zaśpiewam ci
Uroczy tak jak nikt, Miętusiu słodki mój.
Squishy and me, it's our world
Friendship connects us, gives us joy
You should know, that you have me and I'm still taking care
My Squishy, I sing you so today
Adorable as no one else, my sweet Squishy.

In The Right Hero for the Right Job!

Polish English
Miętuś, Miętuś, mięciutki niczym miś
Miętuś, Miętuś, zielony niczym liść
Miętuś, Miętuś, najlepszy jaki znam
i słodko drzemiesz w mojej torbie dziś.

Miętuś, Miętuś, mięciutki niczym miś
Miętuś, Miętuś, zielony niczym liść
Miętuś, mój Miętuś, najlepszy jakiego znam
i słodko drzemiesz w mojej torbie dziś.

Tak bym chciała pojąć, skąd tu wziąłeś się
i dlaczego światłem słońca żywisz się
Niezwykły Miętusiu wiedz, że kocham cię
Och tak bardzo proszę cię, wysłuchaj mnie.

Miętuś i ja, wspólny nasz świat
Przyjaźń łączy nas i radość daje
Miętusiu już nie zostawię cię
Miętusiu mój tak dziś zaśpiewam ci
i nie zostawię cię, Miętusiu słodki mój.
Squishy, Squishy, soft as teddy bear
Squishy, Squishy, green as leaf
Squishy, Squishy, the best as I know
and sleeping sweet in my bag today.

Squishy, Squishy, soft as teddy bear
Squishy, Squishy, green as leaf
Squishy, my Squishy, the best as I know
and sleeping sweet in my bag today.

I wanted to know, where are you coming from
And why are you feeding off sunlight
Awesome Squishy, you should know, that I love you
Oh, I beg you so much, hear me out.

Squishy and me, it's our world
Friendship connects us, gives us joy
I'll not leave you anymore, Squishy
My Squishy, I sing you so today
And I'll not leave you, my sweet Squishy.


Team Rocket Sea Song (M22)

This song was sung by Jessie, James and Meowth and therefore their voice actors (Izabela Dąbrowska, Jarosław Budnik and Mirosław Wieprzewski).

Polish English
Jessie and James: Choć dziś przeciwko nam jest
Tysiąc fal, tysiąc fal
Ster ujmij w dłoń i goń
Tych fali toń z Cieśniny Cinnabar
Meowth: Bez miar!

Jessie: Gdy kłopot się trafi lub dwa
Jessie: To dla nas znak, by pomoc nieść wam
Jessie and James: Aż po horyzont każdy wie!
Wasz los uśmiechnął się!
Although waves are today against us
Tousands waves, tousands waves
Grab the wheel and go
The depth of waves of Cinnabar Strait!
Without measures!

When there's a trouble or two
That's a sign for us, to help you out
To horizon, everyone knows!
That is your lucky break!


Śpiew Zarude'ów

Śpiew Zarude'ów

This opening was sung by Jakub Szydłowski and Krzysztof Pietrzak and written by Anna Wysocka.

Polish English
Zarude'ów śpiew!
To w nas jest siła
Nie znamy strachu

Za-Za-Zarudy!

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Ta ziemia chłonie wodę
Bo woda jest siłą drzew
A słońce na nie świeci
I w dżunglę zmienia je
Czy słyszycie?
Tak tupią te stopy
Czy słyszycie?
Tak krzyczą te głosy

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Pod Drzewem Serca!
Song of Zarude
The strength lies in us
We don't know fear

Za-Za-Zarude!

The life forces of this jungle
Let hear us!

The life forces of this jungle
Let hear us!

The ground soaks the water
Because the water is strength of trees
And the sun shines on them
And turns them into a jungle
Do you hear?
That's how these feet are stomping
Do you hear?
That's how these voices are shouting

The life forces of this jungle
Let hear us!

The life forces of this jungle
Let hear us!

Under the Heart Tree!

Śpiew Zarude'ów (Repryza)

Polish English
Zarude'ów śpiew!
To w nas jest siła
Nie znamy strachu

Za-Za-Zarudy!

Zarude'ów śpiew!
To w drzewie nasza siła!
Po wsze czasy z nami

Za-Za-Zarudy!

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Ta ziemia chłonie wodę
Bo woda jest siłą drzew
A słońce na nie świeci
I w dżunglę zmienia je
Ta ziemia chłonie wodę
Bo woda jest siłą drzew
A słońce na nie świeci
I w dżunglę zmienia je
Czy słyszycie?
Tak tupią te stopy
Czy słyszycie?
Tak krzyczą te głosy

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Witalne siły tej dżungli
Niech nas usłyszą!

Pod Drzewem Serca!
Song of Zarude
The strength lies in us
We don't know fear

Za-Za-Zarude!

Song of Zarude
Our strength lies in the tree
With us for all eternity

Za-Za-Zarude!

The life forces of this jungle
Let hear us!

The life forces of this jungle
Let hear us!

The ground soaks the water
Because the water is strength of trees
And the sun shines on them
And turns them into a jungle
The ground soaks the water
Because the water is strength of trees
And the sun shines on them
And turns them into a jungle
Do you hear?
That's how these feet are stomping
Do you hear?
That's how these voices are shouting

The life forces of this jungle
Let hear us!

The life forces of this jungle
Let hear us!

Under the Heart Tree!

Gdy przyjaźń trwa

Gdy przyjaźń trwa

This opening was sung by Jakub Jurzyk and written by Anna Wysocka.

Polish English
Znam tyle miejsc
I wszystkie ci pokażę
Wiem, że ty chcesz
Jakbym cię znał od zawsze

Cokolwiek umiem, ty spróbujesz też
Plan niepotrzebny nam i ty to wiesz!
Tak jest!

Ty wiedzę masz
Ja wciąż muszę ćwiczyć
Zaufaj mi
Bo możesz na mnie liczyć

Wspólne przygody dla przyjaciół są
Sprawdźmy, co przyszłość przygotuje nam
Uuu ło o o
Zaśpiewajcie ze mną
Niech zawsze będzie jak dziś
Uuu ło o o
Nie znam nic lepszego
Zabawa jest na sto dwa
Gdy przyjaźń, przyjaźń trwa

Uuu ło o o
Nie znam nic lepszego
I wiem, że życie ma smak
Gdy przyjaźń, przyjaźń trwa
I know many places
And I'll show you them all
I know, that you want
It's like I've always known you

Whatever I can do, you'll try it too
We don't need a plan and you know it!
Oh yes!

You have the knowledge
I still need to train
Trust me
Because you can count on me

Adventuring together is for friends
Let's check, what will the future have for us prepared
Ooh woah oh oh
Sing with me
Let it be always like today
Ooh woah oh oh
I don't know nothing better
That's really fun
When the friendship, friendship lasts

Ooh woah oh oh
I don't know nothing better
I know, that life has taste
When the friendship, friendship lasts

Team Rocket mottos

Original series

Original series
Polish English
Jessie: Te dwie niecnoty!
James: To kłopoty!
Jessie: By uchronić świat od dewastacji!
James: By zjednoczyć ludy naszej nacji!
Jessie: Miłości i prawdzie nie przyznać racji!
James: By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć!
Jessie: Jessie!
James: James!
Jessie: Zespół R walczy w służbie zła!
James: Więc poddaj się lub do walki stań!
Meowth: Miau, to fakt!
Those two rouges!
Are troubles!
To protect the world from devastation!
To unite all peoples of our nation!
To don't admit the love and truth!
To reach the stars we'll fight!
Jessie!
James!
Team Rocket fights in the service of evil!
So surrender now, or prepare to fight!
Meowth, that's right!


Pokémon the Series: Ruby and Sapphire

Despite Advanced Battle and Battle Frontier not being dubbed into Polish, their second motto got Polish version in Two Degrees of Separation!.

Pokémon the Series: Ruby and Sapphire
Polish English
Jessie: Przygotuj się na bardzo duże kłopoty!
James: Bo my się bierzemy do roboty!
Jessie: Źli aż do szpiku kości!
James: Dla nikogo nie znamy litości!
Meowth: I Meowth, to ja!
Jessie: By miłości i prawdzie nie przyznać racji!
James: Dosięgnąć gwiazd będziemy walczyć!
Jessie: Jessie!
James: I James!
Meowth: Meowth, to fakt!
Jessie: Gdziekolwiek w kosmosie pokój panuje!
James: Zespół R...
Meowth: się melduje!
All: Żeby wszystko popsuć!
Prepare for the very big trouble!
Because we're getting to work!
Bad to the bone!
We have no mercy for nobody!
And Meowth, that's me!
To don't admit the love and truth!
To extend our reach we'll fight!
Jessie!
And James!
Meowth, that's right!
Whenever there's peace in space!
Team Rocket...
Reports in!
To mess up everything!


Pokémon: Diament i Perła

Pokémon: Diament i Perła
Polish English
Jessie: Strzeż się, bo w pułapkę naszą wpadniesz!
James: Kiedy i gdzie, nigdy nie zgadniesz!
Jessie: Chcesz czy nie!
James: Dorwę cię!
Meowth: Nie masz szans!
Jessie: Siejemy chaos z wielką/zawrotną prędkością!
James: Każdą nadzieję stłamsimy z łatwością!
Jessie: Jesteśmy jak róża, która uwodzi zapachem!
James: By pokłuć palce i przepełnić strachem!
Jessie: Jessie!
James: I James!
Meowth: Miau, i o to chodzi!
Jessie: Już my wam/ci damy popalić!
James: Zespół R...
Meowth: zawsze na fali!
Beware, or you fell in our trap!
When or where, you won't guess!
You want or not!
I'll get you!
You have no chance!
Wreaking chaos at a big/breakneck pace.
To smother every hope with ease!
We're as a rose, that lures with its scent!
Only to prickle fingers and putting with fear!
Jessie!
And James!
Meowth, and that's the point!
We'll give you a real hard time!
Team Rocket...
is on a roll!


Pokémon: Czerń i Biel

From Enter Iris and Axew! to A Restoration Confrontation! Part 1

Pokémon: Czerń i Biel
Polish English
Jessie: "Znowu my"*, jeszcze się głąb pyta?
James: Przyjrzyj się, a może coś ci zaświta!
Jessie: Niesiemy w przyszłość oślepiające białe światło zła!
James: Uderzamy młotem sprawiedliwości w czarną ciemność wszechświata!
Meowth: By wykuć imiona w skale wieczności!
Jessie: Płomienna niszczycielka, Jessie!
James: Serce ciemności, wielki James!
Meowth: Król mędrców, czyli Meowth!
All: Jesteśmy zjednoczeni jako straszliwy Zespół R!
"We again", is twerp still asking that?
Look closer and maybe you'll get it!
Bringing the blinding white light of evil into the future!
Thrusting the hammer of justice down onto the black darkness of the universe!
To carve our names in the rock of eternity!
The fiery destroyer, Jessie!
The heart of darkness, grand James!
The king of the wisest, that's Meowth!
We're united as fearsome Team Rocket!


From New Places... Familiar Faces! to The Dream Continues!

Pokémon: Czerń i Biel, Sezon 2
Polish English
Jessie: Te dwie niecnoty jak pewnie wiecie!
James: To są kłopoty najgorsze na świecie!
Jessie: By uchronić świat od dewastacji!
James: By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji!
Jessie: Miłości i prawdzie nie przyznać racji!
James: By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć!
Jessie: Jessie!
James: I James!
Jessie: Zespół R walczy w służbie zła!
James: Więc poddaj się lub do walki stań!
Meowth: Miau, to fakt!
The two rouges that you surely know!
Are trouble the worst in the world!
To protect the world from devastation!
To unite all peoples of our nation!
To don't admit the love and truth!
To reach the stars we'll fight!
Jessie!
And James!
Team Rocket fights in the service of evil!
So surrender now, or prepare to fight!
Meowth, that's right!


Pokémon Seria: XY

Pokémon Seria: XY
Polish English
Jessie: Te dwie niecnoty!
James: To są kłopoty!
Jessie: By uchronić świat od dewastacji!
James: By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji!
Jessie: Miłości i prawdzie nie przyznać racji!
James: By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć!
Jessie: Jessie!
James: Oraz James!
Jessie: Zespół R walczy dzielnie w służbie zła!
James: Więc poddaj się lub do walki stań!
Meowth: Miau, to fakt!
Those two rouges!
Are troubles!
To protect the world from devastation!
To unite all peoples of our nation!
To don't admit the love and truth!
To reach the stars we'll fight!
Jessie!
And James!
Team Rocket fights bravely in the service of evil!
So surrender now, or prepare to fight!
Meowth, that's right!


Pokémon Seria: Słońce i Księżyc

Pokémon Seria: Słońce i Księżyc
Polish English
Jessie: Ktoś tu o coś pyta? Zaraz wszystko się okaże!
James: Odpowiedź może być niczym w koszmarze!
Jessie: Zniewalające piękno kwiatów i księżyca kryje się za wstydem.
Bo nadchodzi piękny kwiat zła tego świata!
Jessie!
James: Szlachetny bohater naszych czasów!
Wielki mistrz ciemności, który walczy z tragicznym światem!
Oto James!
Meowth: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Niezwykle ciemna gwiazda, która powala blaskiem!
Ten Meowth nie da wam spokoju!
Jessie and James: Zespół R, do boju!
Meowth: To fakt!
Did someone here ask something? Everything will be soon cleared out!
The answer can be something from a nightmare!
Irresistible beauty of flowers and moon hides behind shame.
Because there comes the beautiest evil flower of this world!
Jessie!
The nobly hero of our times!
The grand master of darkness, who fights against the tragic world!
It's James!
One for all, all for one!
An incredibly dark star, that shatters with its shine!
This Meowth won't stop haunting you!
Team Rocket, into the fray!
That's right!


Pokémon: Podróże - Seria

Pokémon: Podróże - Seria
Polish English
Jessie: Te dwie niecnoty
James: Przynoszą kłopoty
Jessie: By uchronić świat od dewastacji
James: By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji
Jessie: Miłości i prawdzie nie przyznać racji!
James: By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć!
Jessie: Jessie!
James: I James!
Jessie: Dzielny Zespół R wiernie walczy w służbie zła!
James: Więc poddaj się teraz lub do walki stań!
Meowth: Miau, to fakt!
Those two rouges!
Are bringing troubles!
To protect the world from devastation!
To unite all peoples of our nation!
To don't admit the love and truth!
To reach the stars we'll fight!
Jessie!
And James!
The brave Team Rocket fights accurately in the service of evil!
So surrender now, or prepare to fight!
Meowth, that's right!

CD:s

Pokémon, Złap je wszystkie!

Główny Temat Pokemon

This song was sung by Janusz Radek.

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
by szkolić wszystkie z nich

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!

In Bye Bye Butterfree

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
by szkolić wszystkie z nich

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!

In All Fired Up!

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
by szkolić wszystkie z nich

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon!
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon!

In Friends to the End

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
by szkolić wszystkie z nich

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! It's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?

Będę Mistrzem

This song was sung by Janusz Radek.

Polish English
Go! Go! Ałł!
Giovanni: Więc to Ty chcesz być Mistrzem Pokémon?

Ja muszę być najlepszym z nich, ze wszystkich sił
Chcę zdać ten test naprawdę tak
Dać z siebie muszę wszystko by, zostać Mistrzem (łołu-łołu-ło!)

Talentu nie zabraknie mi i nie zatrzymam się
Dopóki nie mam wszystkich z nich
A ich, aż sto pięćdziesiąt jest, dorwać wszystkie!
(Wszystkich Pokémon!)

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

Pokéball go, go!

Śpiewaj z nami tak:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ha go! Yeah!

Ha! To jest właśnie ewolucja, to jest Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Pokéball go, go!

Mam przyjaciół, zawsze przy mnie są
Wśród nich także Pikachu, by pomóc mi
(Dorwać wszystkie z nich)

To, wszystko to jest właśnie ewolucja Pokémon
Pokaż wszystkim, że naprawdę mogą być, kim tylko chcą
Nawet Mistrzem możesz zostać, he!
Zespół R nigdy ci nie sprosta
Lecz najpierw wszystkie typy musi znać:
Trawy, ognia, ziemi, płomieni
Elektryczne, wody, latające, lodu
Normalne, robaki, duchy oraz smoki
(Są też walki i mentalne!)

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy (historii nowy)
Rozdział napiszę! (rozdział napiszę!)

(Pokéball!) Ja będę Mistrzem! (ja będę Mistrzem!)
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

Pokéball go, go!
Śpiewaj z nami tak:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Go, ha!
To jest właśnie ewolucja, to jest Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Tak to jest właśnie Pokémon...

Giovanni: Hmm... Tak, to robi wrażenie!
Osiągnąłeś już wyżyny
Lecz daleko czy jeszcze do bohatera...
Czy potrafisz zmierzyć się z Elitą?
Czy pokonasz swojego rywala?
Ha ha ha ha ha...
I pamiętaj - musisz dorwać wszystkie!
Pokaż co już masz!

Go, go! Śpiewaj z nami tak:

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy (historii nowy)
Rozdział napiszę! (rozdział napiszę)

(Pokéball) Ja będę Mistrzem! (ja będę Mistrzem!)
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

Śpiewaj z nami tak:
Prawdziwym Mistrzem!
Hey! Rozdział napiszę!
Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Ja będę Mistrzem!
Rozdział napiszę! (Rozdział napiszę)

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Tak to jest właśnie Pokémon...
Go! Go! Aw!
Giovanni: So you want to be a Pokémon Master?

I got to be the best from them, with all might
I want to pass the test so much
I must to give it all to be a master (woo-woo-oh!)

I won't lack any skill and I won't stop
Till I don't get all of them
And there are many as 150 to catch them all!
(All the Pokémon!)

I want to be a master!
A real master!
In a history
I'll write a new chapter!

Poké Ball go, go!

Sing along with us:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ha go! Yeah!

Ha! This is evolution, this is Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Poké Ball go, go!

I have friends that will be always near me
One of them is also Pikachu to help me too
(Catch all of them)

That, everything that is just Pokémon evolution
Show them all, that they can be who they want
You can be even a master, ha!
Team Rocket won't be a match for you
But first you must know all types:
Grass, fire, ground, flames,
Electric, water, flying, icy,
Normal, bugs, ghosts and dragons
(and also fighting and mental!)

I want to be a master!
A real master!
In a history (in a history)
I'll write a new chapter! (write a chapter!)

(Poké Ball!) I want to be a master! (I want be a master!)
A real master!
In a history
I'll write a new chapter!

Poké Ball go, go!
Sing along with us:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Go, ha!
Ha! This is evolution, this is Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

This is just Pokémon!

Giovanni: Hmm... Yes, that's impressive!
Now you've just reached plateaus
But you are far away from a hero...
Can you fight against The Elite?
Can you defeat your rival?
Ha ha ha ha ha...
And remember... gotta catch all!
Show what you've got!

Go, go! Sing along with us:

I want to be a master!
A real master!
In a history (in a history)
I'll write a new chapter! (write a chapter!)

(Poké Ball!) I want to be a master! (I want be a master!)
A real master!
In a history
I'll write a new chapter!

Sing along with us:
A real master!
Hey! I'll write a chapter!
I will be a master!
A real master!
I wille be a master!
I'll write a chapter! (write a chapter)

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

This is just Pokémon...

TV version

Polish English
Go! Go! Ałł!
Giovanni: Więc to Ty chcesz być Mistrzem Pokémon?

Ja muszę być najlepszym z nich, ze wszystkich sił
Chcę zdać ten test naprawdę tak
Dać z siebie muszę wszystko by, zostać Mistrzem (łołu-łołu-ło!)

Talentu nie zabraknie mi i nie zatrzymam się
Dopóki nie mam wszystkich z nich
A ich, aż sto pięćdziesiąt jest, dorwać wszystkie!
(Wszystkich Pokémon!)

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

Pokéball go, go!

Śpiewaj z nami tak:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ha go! Yeah!

Ha! To jest właśnie ewolucja, to jest Pokémon!
Go! Go! Aw!
Giovanni: So you want to be a Pokémon Master?

I got to be the best from them, with all might
I want to pass the test so much
I must to give it all to be a master (woo-woo-oh!)

I won't lack any skill and I won't stop
Till I don't get all of them
And there are many as 150 to catch them all!
(All the Pokémon!)

I want to be a master!
A real master!
In a history
I'll write a new chapter!

Poké Ball go, go!

Sing along with us:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ha go! Yeah!

Ha! This is evolution, this is Pokémon!

Viridian City

Polish English
W drodze do, w drodze do...
W drodze do, w drodze do...

W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)
W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)

Nasz zespół już, wyruszyć w drogę gotów jest
Przed nami najważniejszy test (Ważny-test, Ważny-test)
To jest nasz plan, pójdziemy razem w bór i knieje
Czas zebrać wszystkie Pokémon (zebrać je, zebrać je)

My ramię w ramię (w ramię), przyjaźni siła w nas
To co najlepsze z siebie właśnie chcemy dać!
Ho! Chcemy dać!

W drodze do Viridian City!
Wokół swych przyjaciół mam
(W drodze do...) W drodze do Viridian City!
Aby spełnić wielki plan!

(Na drodze do... Viridian City)
(Na drodze do...) Viridian City!

Dziś ruszam w świat, widzę nowy swój horyzont
Kiedyś wrócę tak, gdzie dom mój jest (wrócę tam, wrócę tam, wrócę tam)
Przemierzę szlak, by mistrzowską posiąść siłę
Nie poddam się, przede mną wielki cel! (przede mną cel)

My ramię w ramię (w ramię), przyjaźni siła w nas
To co najlepsze z siebie właśnie chcemy dać! Chcemy dać!

(Viridian City)
Wokół swych przyjaciół mam
W drodze do Viridian City!

Jestem w drodze... (W drogę do Viridian City!)
Jestem w drodze... do Viridian City!
(W drodze do Viridian City! Viridian City)
Wokół swych przyjaciół mam
(W drodze do Viridian City!)
Przyjaciół siła, siła w nas!
(W drodze do Viridian City! Viridian City)
To co najlepsze chcemy dać!
(W drodze do Viridian City!)
(W drodze do... w drodze...)
(W drodze do Viridian City!)
(Viridian City...) Do Viridian City!
(W drodze do Viridian City!)
(W drodze do... w drodze...)
Do Viridian City!
(W drodze do Viridian City!)
(Viridian City...)

(W drodze do...)
On the road, on the road...
On the road, on the road...

On the road to Viridian City!
(On the road, on the road...)
On the road to Viridian City!
(On the road, on the road...)

Our team is ready to get on the road
Before us is the most important test (important test, important test)
This is our plan, we'll go through forests
It's time to catch all the Pokémon (collect them, collect them)

Side by side (by side), power of friendship in us
We want to give our best!
Ho! We want to give!

On the road to Viridian City!
I have friends around me
(On the road...) On the road to Viridian City!
To fulfill my great plan!

(On the road to... Viridian City)
(On the road to...) Viridian City!

I'm going out into the world, I see a new horizon
I'll came back some day, where is my home (I came back, I came back, I came back)
I traverse the path to possess the master strength
I won't give up, before me is my great goal (a goal before me)

Side by side (by side), power of friendship in us
We want to give our best!

(Viridian City)
I have friends around me
On the road to Viridian City!

I'm on the road... (On the road to Viridian City!)
I'm on the road... to Viridian City!
(On the road to Viridian City! Viridian City)
I have friends around me
(On the road to Viridian City!)
Power of friends, power is in us!
(On the road to Viridian City! Viridian City)
We want to give our best!
(On the road to Viridian City!)
(On the road to... on the road!)
(On the road to Viridian City!)
(Viridian City...) To Viridian City!
(On the road to Viridian City!)
(On the road to... on the road!)
To Viridian City!
(On the road to Viridian City!)
(Viridian City...)

(On the road to...)

TV version

Polish English
W drodze do, w drodze do...
W drodze do, w drodze do...

W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)
W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)

Nasz zespół już, wyruszyć w drogę gotów jest
Przed nami najważniejszy test (Ważny-test, Ważny-test)
To jest nasz plan, pójdziemy razem w bór i knieje
Czas zebrać wszystkie Pokémon (zebrać je, zebrać je)
On the road, on the road...
On the road, on the road...

On the road to Viridian City!
(On the road, on the road...)
On the road to Viridian City!
(On the road, on the road...)

Our team is ready to get on the road
Before us is the most important test (important test, important test)
This is our plan, we'll go through forests
It's time to catch all the Pokémon (collect them, collect them)

Sekrety Pokémon

Polish English
Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie ty
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Weź normalny typ jak Jigglypuff
Jest też duszek Gengar
Któremu walczyć nie strach
Thunderbolt to elekryczny typ
A i Marowak da we znaki się ci

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

To jest robak, zwany Caterpie
Jest też zimny* i latający typ
Wśród nich jest Muk, co ma trujący gaz
Zajdzie ci za skórę, gdy nie umkniesz na czas

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie ty
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Swym ogniem walczy Flareon
I tylko lód może powstrzymać go
Weź wodę, jeśli zręcznym chcesz być
Mewtwo najlepszym jest z mentalnych sił

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

Hitmonlee to do zwycięstwa klucz
Siły skały użyj, to Geodude
Dratini najlepszy wśród smoków jest
Ewolucja ci pomoże jeśli wygrać chcesz!

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie ty (właśnie ty)
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Trenuj dalej, by silniejszym się stawać
By mistrzowską siłę wkrótce posiadać (wkrótce posiadać!)
Plan prosty jest: dorwać wszystkie z nich
Sekrety swoje powierz mi!

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie ty (właśnie ty)
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, którym jesteś właśnie ty! (właśnie ty!)
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi

Weź normalny typ jak Jigglypuff...
Thunderbolt to elektryczny typ... (powierz mi)
To jest robak, zwany Caterpie...

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

Swym ogniem walczy Flareon...
Weź wodę, jeśli zręcznym chcesz być...

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Share your secrets with me
To learn every strange type
Tell me, who are you exactly
Share your secrets with me
Can I trust you?
Do you hide anything?
Share your secrets with me...

Take a normal type like Jigglypuff
There's also a ghost Gengar
Against whom is scary
Thunderbolt is an electric type
And Marowak will give you a hard time

Share your secrets with me
To learn every strange type

This is a bug, called Caterpie
There's also a cold* and flying type
Among them is also Muk, which has a poison gas
It'll get under you skin, when you don't dodge it in time

Share your secrets with me
To learn every strange type
Tell me, who are you exactly
Share your secrets with me
Can I trust you?
Do you hide anything?
Share your secrets with me...

With fire fights Flareon
And only ice can stop him
Take water, if you want to be skilful
Mewtwo is the best from mental* powers

Share your secrets with me
To learn every strange type

Hitmonlee is a key to victory
Use the power of rock, it's Geodude
Dratini is the best among dragons
Evolution will help you if you want to win!

Share your secrets with me
To learn every strange type
Tell me, who are you exactly (you exactly)
Share your secrets with me
Can I trust you?
Do you hide anything?
Share your secrets with me...

Train further to become stronger
To soon possess masterful strength (soon possess!)
The plan is easy: catch all of them
Share your secrets with me...

Share your secrets with me
To learn every strange type
Tell me, who are you exactly (you exactly)
Share your secrets with me
Can I trust you?
Do you hide anything?
Share your secrets with me...

Share your secrets with me
To learn every strange type
Tell me, who are you exactly (you exactly)
Share your secrets with me
Can I trust you?
Do you hide anything?
Share your secrets with me...

Take a normal type like Jigglypuff...
Thunderbolt is an electric type... (share with me)
This is a bug, called Caterpie...

Share your secrets with me
To learn every strange type

With fire fights Flareon
Take water, if you want to be skilful

Share your secrets with me
To learn every strange type

TV version

Polish English
Weź normalny typ jak Jigglypuff
Jest też duszek Gengar
Któremu walczyć nie strach
Thunderbolt to elekryczny typ
A i Marowak da we znaki się Ci

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

To jest robak, zwany Caterpie
Jest też zimny i latający typ
Wśród nich jest Muk, co ma trujący gaz
Zajdzie Ci za skórę, gdy nie umkniesz na czas

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie Ty
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można Ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Swym ogniem walczy Flareon
I tylko lód może powstrzymać go
Weź wodę, jeśli zręcznym chcesz być
Mewtwo najlepszym jest z mentalnych sił
Take a normal type like Jigglypuff
There's also a ghost Gengar
Against whom is scary
Thunderbolt is an electric type
And Marowak will give you a hard time

Share your secrets with me
To learn every strange type

This is a bug, called Caterpie
There's also a cold and flying type
Among them is also Muk, which has a poison gas
It'll get under you skin, when you don't dodge it in time

Share your secrets with me
To learn every strange type
Tell me, who are you exactly
Share your secrets with me
Can I trust you?
Do you hide anything?
Share your secrets with me...

With fire fights Flareon
And only ice can stop him
Take water, if you want to be skilful
Mewtwo is the best from mental* powers

Ty i Ja

Polish English
Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy cię wspiera druh

Oto my - po nowe przygody
Ruszać czas - nic nas nie zaskoczy
Nawet gdy groźna ciemność nas otacza
Ty i ja - razem odegnamy strach

Jeżeli więc chcesz
Pokonać swój lęk
Stań przy mnie blisko
Ciemność zniknie wnet
Kolejny więc raz
Dla ciebie i mnie
Nastanie dzień!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy cię wspiera druh

Kim są prawdziwi przyjaciele?
Poznasz ich, kiedy będziesz w biedzie
Przez wszystkie te dni, przyjaciel jak nikt
To właśnie ty!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy cię wspiera druh

Pamiętasz, odkąd znamy się...
Wszędzie razem, czy to słońce czy też deszcz
Twój uśmiech - największy mój skarb
Niech na zawsze, nasza przyjaźń
Tak cudownie trwa!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy cię wspiera druh

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy cię wspiera druh

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy cię wspiera druh
You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

It's us - after new adventures
It's time to go - nothing will surprise us
Even when sinister darkness surrounds us
You and me - we chase the fear away

If you want
To defeat you fear
Be near me
Then the darkness vanishes
So the next,
For you and me,
Day will arise!

You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

Who are real friends?
You get them to know, when you will be in trouble
Through all the days, a friend like no one else
It's you!

You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

Remember, since when we do know each other...
Everywhere together, if there's sun or even rain
Your smile - my biggest treasure
Our friendship should forever
Last so wonderful!

You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

TV version

Polish English
Oto my - po nowe przygody
Ruszać czas - nic nas nie zaskoczy
Nawet gdy groźna ciemność nas otacza
Ty i ja - razem odegnamy strach

Jeżeli więc chcesz
Pokonać swój lęk
Stań przy mnie blisko
Ciemność zniknie wnet
Kolejny więc raz
Dla Ciebie i mnie
Nastanie dzień!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druh
It's us - after new adventures
It's time to go - nothing will surprise us
Even when sinister darkness surrounds us
You and me - we chase the fear away

If you want
To defeat you fear
Be near me
Then the darkness vanishes
So the next,
For you and me,
Day will arise!

You and me - always forever
To fulfill dreams - we go out into the world
It's our time - we aren't afraid of difficulty
When a real friend guides you

Wszystko Się Zmienia

Polish English
Puls z rytmem odmierza czas
Mijają setki i tysiące lat
Ewolucja wciąż staje się
Świat się kręci i zmienia z każdym dniem

Wszystko to co dzisiaj dobrze znasz
Jutro już czymś innym jest i inną nazwę ma!

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat
Wszystko się zmienia, zmienia!
To ewolucja trwa
Wszystko się zmienia, zmienia!
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest
Jutro musi zmienić się...

Wyzwania rzucasz i kusisz los
Na przełaj gnasz, do celu wciąż na wprost
(Wciąż na wprost, wciąż na wprost)
A skarbem twym jest to co wiesz
Bo to jest to, co w życiu liczy się
(W życiu liczy się)

Każdy twój kolejny mały krok
(Każdy twój kolejny mały krok)
Prowadzi cię (prowadzi cię)
Przybliża cel (przybliża cel)
Osiągniesz wkrótce go! (hej jej!)

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
To ewolucja trwa (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest
Jutro musi zmienić się...

Ash: Wszystko się zmienia!
Misty: Zobacz, dzisiaj jest tak, a jutro będzie wszystko inaczej...
Ash: Łau! Ciekawe jak to będzie wyglądało?
Pikachu: Pikachu!

Każdy twój kolejny mały krok
Prowadzi cię, przybliża cel
Osiągniesz wkrótce go!

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
To ewolucja trwa (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest (czas, czas, czas, czas, czas)
...jutro musi zmienić się...

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat (zmienia)
Zmienia, zmienia
(Wszystko się zmienia, zmienia!)
Zmienia, zmienia
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest...
Pulse with rhythm measure time
Hundreds and thousands of years go by
Evolution is still taking place
The world revolves and changes with every day

Everything that you know today well
Tomorrow is something different and has a different name!

Everything changes, changes!
Since thousands of years
Everything changes, changes!
The evolution goes on
Everything changes, changes!
Changes everytime, it tricks us
Everything that is certain
Tomorrow has got to change...

You throw down the challenge and tempt the fate
You run cross-country, to the goal still straight
(Still straight, still straight)
And the your treasure is that you know
Because it's that, what's matters in life
(Matters in life)

Every your next small step
(Every your next small step)
It guides you (guides you)
Brings closer to the goal (brings closer to the goal)
You'll achieve it soon! (hey yay!)

Everything changes, changes!
Since thousands of years
Everything changes, changes!
The evolution goes on
Everything changes, changes!
Changes everytime, it tricks us
Everything that is certain
Tomorrow has got to change...

Ash: Everything changes!
Misty: Look, today is so and tomorrow will be everything different...
Ash: Wow! I wonder, how it will look like?
Pikachu: Pikachu!

Every your next small step
It guides you, brings closer to the goal
You'll achieve it soon!

Everything changes, changes!
Since thousands of years
Everything changes, changes!
The evolution goes on
Everything changes, changes!
Changes everytime, it tricks us
Everything that is certain (time, time, time, time, time)
...tomorrow has got to change...

Everything changes, changes!
Since thousands of years (changes)
Changes, changes
(Everything changes, changes!)
Changes, changes
Changes everytime, it tricks us
Everything that is certain...

Nadszedł Czas

Polish English
Gdy patrzę wstecz na wspomnień mgłę
Pamiętam dzień jedna chwila i już wiem
Jak wcześniej nikt przyjaciel mój, to ty

Za nami już, niejeden szlak
To jest tak, jakbym znał cię już od zawsze
Przez drogi trud, przyjaciel mój
Naszych rozmów bez słów
Niepamięć nie zatrze!

Już nadszedł czas
Choć tak się stać musiało
Skąd mogłem wiedzieć, że i nam
Pewnego dnia
Pożegnań przyjdzie czas...

Pomogłeś mi tajemnych sił
Sens odnaleźć i spełnić moje sny
Czy w świecie gdzieś ktoś taki jest, jak ty?

Już muszę iść więc otrzyj łzy
Wiedz, że nikt nas nigdy nie pokonał
Och, tak bym chciał oszukać czas
Naszą drogę przez świat gdzieś zacząć od nowa!

Już nadszedł czas
Choć tak się stać musiało
Skąd mogłem wiedzieć, że i nam
Już tego dnia
Pożegnań przyszedł czas...

Już tego dnia...
Pożegnań przyszedł czas...
When I look at memory mist
I remember the day, one moment and I knew
My friend like no one ever, it's you

Already behind us, more than one path
It feels so, if I've know you forever
Through difficult path, my friend
Our conversations without words
Oblivion won't erase!

The time has come
Even it had to happen
How I would know that we
One day
Will say goodbye...

You helped me to find
Sense of mysterious strength and fulfill my dreams
Is there someone in the world, like you?

I must go, so wipe tears away
Let know that no one won't defeat us
Oh, how I want to cheat time
To start our path through world from the beginning!

The time has come
Even it had to happen
How I would know that we
One day
Will say goodbye...

One day
We'll say goodbye...
Nadszedł Czas

In Pikachu's Goodbye

Polish English
Gdy patrzę wstecz na wspomnień mgłę
Pamiętam dzień jedna chwila i już wiem
Jak wcześniej nikt przyjaciel mój, to Ty

Za nami już, niejeden szlak
To jest tak, jakbym znał Cię już od zawsze
Przez drogi trud, przyjaciel mój
Naszych rozmów bez słów
Niepamięć nie zatrze!

Już nadszedł czas
Choć tak się stać musiało
Skąd mogłem wiedzieć, że i nam
Pewnego dnia
Pożegnań przyjdzie czas...

Pomogłeś mi tajemnych sił
Sens odnaleźć i spełnić moje sny
Czy w świecie gdzieś ktoś taki jest, jak Ty?
When I look at memory mist
I remember the day, one moment and I knew
My friend like no one ever, it's you

Already behind us, more than one path
It feels so, if I've know you forever
Through difficult path, my friend
Our conversations without words
Oblivion won't erase!

The time has come
Even it had to happen
How I would know that we
One day
Will say goodbye...

You helped me to find
Sense of mysterious strength and fulfill my dreams
Is there someone in the world, like you?

Pokemon Dance Mix

Polish English
Pokémon! Pokémon! Oh yeah!
Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon!

(Pokémon) W drogę ruszać czas
(Pokémon) To wyzwanie
(Pokémon) Zespół R rusza w ślad
(Pokémon) Nam na spotkanie

Swą siłą sprawisz, że jeśli chcesz
Ewolucja spełni się!
Twa moc tajemna przemieni je
Możesz zostać Mistrzem, jeśli chcesz!

Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon!

(Pokémon) Przygody czujesz smak
(Pokémon) Złap je wszystkie!
(Pokémon) Prawdę poznać czas
(Pokémon) Już jesteś blisko!

Pokémon! Tak!

(Pokémon) Twa siła sprawi
(Pokémon) Gdy chcesz
(Pokémon) I siła sprawi
(Pokémon) Je, je, je, je...

I choć zwycięstwo przed nami wciąż
Razem wszystko uda się!
Odkryjesz sekret, osiągniesz cel
Gdy z przyjacielem razem, szukasz go!

Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon! Poké!

(Pokémon) W drogę ruszać czas!
(Pokémon) To wyzwanie!
(Pokémon) Zespół R rusza w ślad!
(Pokémon) Nam na spotkanie!

Ta siła sprawi, ta siła sprawi
Ta siła sprawi, że jeśli chcesz
Ewolucja, ewolucja, ewolucja spełni się

Twa moc, twa moc tajemna przemieni je
Ewolucja, ewolucja, ewolucja spełni się

Siła sprawia, siła sprawia
Siła sprawia, że jeśli chcesz
Ewolucja, ewolucja, ewolucja spełni się...
Pokémon! Pokémon! Oł je!
Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon!

(Pokémon) It's time to hit the road
(Pokémon) It's a challenge
(Pokémon) Team Rocket's on the run
(Pokémon) For our meeting

With your strength you'll couse, if you want
The evolution will happen!
Your secret power will change it
You can be a master, if you want!

Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon!

(Pokémon) You feel the taste of an adventure
(Pokémon) Catch them all!
(Pokémon) It's time to know the truth
(Pokémon) You're already near!

Pokémon! Yeah!

(Pokémon) Your strength will cause
(Pokémon) When you want
(Pokémon) And the strength will cause
(Pokémon) Yeah, yeah, yeah, yeah...

If the victory is still before us
Together we'll succeed!
You'll uncover the secret, achieve the goal
When you search with your friend together!

Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon! Poké!

(Pokémon) It's time to hit the road
(Pokémon) It's a challenge
(Pokémon) Team Rocket's on the run
(Pokémon) For our meeting

The strength will cause, the strength will cause
The strength will cause, if you want
Evolution, evolution, evolution will happen

Your power, your secret power will change it
Evolution, evolution, evolution will happen

The strength will cause, the strength will cause
The strength will cause, if you want
Evolution, evolution, evolution will happen...

Zespół R.

Polish English
Giovanni: Mówi boss. Mam dosyć czekania.
Chcę mieć Pikachu - i tym razem mi się uda!

Te dwie niecnoty, to kłopoty
Te dwie niecnoty, to kłopoty

James: To my - łobuzów nie ma równych nam
Jessie: Kolejny mamy chytry plan
James: Ja będę królem!
Jessie: A ja królową!
Meowth: Ja będę błaznem... zła!

Te dwie niecnoty, to kłopoty (to kłopoty!)
Te dwie niecnoty (to kłopoty!), to kłopoty

Jessie: By uchronić świat od dewastacji
James: By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji
Jessie: Miłości i prawdzie nie przyznać racji
James: By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć
Jessie: Jessie!
James: James!
Jessie: To Zespół R walczy w służbie zła!
James: Więc poddaj się lub do walki stań!
Meowth: Meowth!

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

I tak dorwiemy Pikachu!

Te dwie niecnoty, to kłopoty (to kłopoty!)
Te dwie niecnoty (to kłopoty!), to kłopoty

To my, Zespół R, zawsze chcemy źle
Ten chaos nam przysłuży się

Jessie: Jestem cudowna!
James: A ja wspaniały
Giovanni: To tylko pionki na polu mej chwały!

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

I tak dorwiemy Pikachu!

My zawsze się staramy zrobić zamieszanie
Umiemy świetnie zburzyć spokój twój
W końcu nam zaufasz, prawda Cię oszuka
Wszystkim robić na złość to zwycięstwa klucz!

Jessie: To jest najbardziej genialny plan
Jaki kiedykolwiek zrobiłam!
James: Nawet my nie dalibyśmy temu rady Jessie
Meowth: Przestańcie gadać! Oni już nadchodzą!

To wciąż kłopoty...

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

To Zespół R!

Wszystkim robić na złość to zwycięstwa klucz
Giovanni: This is the boss. I had enough waiting.
I want Pikachu - and this time I will succeed!

Those two rogues are trouble!
Those two rogues are trouble!

James: That's us - there are no other such rascals like us!
Jessie: We have yet another cunning plot!
James: I'll be the king!
Jessie: And I'll be the queen!
Meowth: I'll be the joker... of evil!

Those two rogues are trouble! (they're trouble!)
Those two rogues (they're trouble!) are trouble!

Jessie: To protect the world from devastation!
James: To unite all people of our nation!
Jessie: To not agree with love and truth!
James: To reach the stars, we shall fight!
Jessie: Jessie!
James: James!
Jessie: That's Team Rocket, fighting in the service of evil!
James: So surrender now or fight us now!
Meowth: Meowth!

That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!
That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

We'll get Pikachu anyway!

Those two rogues are trouble! (they're trouble!)
Those two rogues (they're trouble!) are trouble!

That's us, Team Rocket, we always want to do bad,
This chaos will serve our goals!

Jessie: I am wonderful!
James: And I am the greatest.
Giovanni: They're just pawns on the field of my glory!

That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!
That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

We'll get Pikachu anyway!

We always do our best to make a big turmoil
We can easily destroy your little peace
Some day you'll finally trust us, the truth will deceive you
To harass everyone is the key to victory!

Jessie: This is the most ingenious plan
I've ever came up with!
James: Even we would be powerless against this, Jessie.
Meowth: Stop yapping! They're already coming!

They're still trouble...

That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!
That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!
That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

That's Team Rocket!

To harass everyone is the key to victory!

TV version

Polish English
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

I tak dorwiemy Pikachu!

Te dwie niecnoty, to kłopoty (to kłopoty!)
Te dwie niecnoty (to kłopoty!), to kłopoty

To my, Zespół R, zawsze chcemy źle
Ten chaos nam przysłuży się

Jessie: Jestem cudowna!
James: A ja wspaniały
Giovanni: To tylko pionki na polu mej chwały!

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!
That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

We'll get Pikachu anyway!

Those two rogues are trouble! (they're trouble!)
Those two rogues (they're trouble!) are trouble!

That's us, Team Rocket, we always want to do bad,
This chaos will serve our goals!

Jessie: I am wonderful!
James: And I am the greatest.
Giovanni: They're just pawns on the field of my glory!

That's Team Rocket! They're trouble, those rogues,
Always trouble, always mischief, we're harassing you again!

Na Zawsze Razem

Polish English
Jeeea!
Je-Je-a...

Wiesz, że odkąd ciebie znam
Ta przyjaźń nieprzerwanie trwa
Wielu mam przyjaciół jednak
Nikt jak ty...

Chociaż nie powiemy tego
Sił nam wciąż dodaje wspólna myśl:

Ty ze mną, ja z tobą, przez słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Tak, jak długo tego chcesz

Zawsze jest kolejny szczyt
Z tobą mi wystarczy sił
Nawet w najtrudniejsze dni
Ufam Ci...

Od dzisiaj, po przygody kres
Na mnie możesz liczyć o tym wiesz!

Ty ze mną, ja z tobą, przez słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze Ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Tak, jak długo tego chcesz

Nieważne gdzie nas poniesie los
Będziesz ze mną tam, przy tobie ja
I obaj wiemy To!

Ash: Chodźcie chłopaki! Fajnie, że jesteśmy razem!
Nieważne jak jest! Przed nami jeszcze tyle przygód!
Misty: Myślisz, że powinnyśmy iść dalej?
Już tyle idziemy!
Brock: Szkoda czasu!

Ty ze mną, ja z tobą, przez słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze Ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Jak długo tego chcesz

Ty ze mną, ja z tobą, przez słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
(Od dzisiaj, aż po świata kres)
Będziemy razem, nieważne jak jest (będziemy razem)
I na zawsze ty i ja, (na zawsze) przyjaźń nasza trwa
Jak długo tego (ty i ja) chcesz

Ty ze mną, ja z tobą, przez słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest...
Yeeah!
Yeah-Yeah-ah...

You know, since when I knew you
This friendship lasts continuously
I have many friends
But not like you...

Even we don't say that
Our common thought gives us strength:

You with me, me with you, through sun and rain
From today, till the world end
We'll be together, no matter how
You and me forever, our friendship lasts
How long you want

There's always another hill
With you I have enough strength
Even in the hardest days
I trust you...

Since today, till the adventure end
You can count on me, you know it!

You with me, me with you, through sun and rain
From today, till the world end
We'll be together, no matter how
You and me forever, our friendship lasts
How long you want

No matter, where the fate takes us
You'll be with me, where do I
We know it!

Ash: C'mon guys! It's cool, that we are together!
No matter how it is! Before us so many adventures!
Misty: Do you think, that we should go further?
We've come so much.
Brock: Let's waste no time!

You with me, me with you, through sun and rain
From today, till the world end
We'll be together, no matter how
You and me forever, our friendship lasts
How long you want

You with me, me with you, through sun and rain
From today, till the world end
(From today, till the world end)
We'll be together, no matter how (we'll be together)
You and me forever, (forever) our friendship lasts
How long (you and me) want

You with me, me with you, through sun and rain
From today, till the world end
We'll be together, no matter how...

TV version

Polish English
Zawsze jest kolejny szczyt
Z Tobą mi wystarczy sił
Nawet w najtrudniejsze dni
Ufam Ci...

Od dzisiaj, po przygody kres
Na mnie możesz liczyć o tym wiesz!

Ty ze mną, ja z Tobą, przez Słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze Ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Tak, jak długo tego chcesz

Nieważne gdzie nas poniesie los
There's always another hill
With you I have enough strength
Even in the hardest days
I trust you...

Since today, till the adventure end
You can count on me, you know it!

You with me, me with you, through sun and rain
From today, till the world end
We'll be together, no matter how
You and me forever, our friendship lasts
How long you want

No matter, where the fate takes us

Temat Misty

Polish English
Ash: Ach... Dobranoc Brock, dobranoc Pikachu
Dobranoc Misty! Do zobaczenia rano!
Misty: Dobranoc Ash! Słodkich snów...

Księżyc gwiazdom szepcze srebrne sny
A wokół nas cisza gra
Głęboko chowasz naszą wspólną myśl
Obojgu nam odwagi brak

Gdy patrzysz tak - odwracam wzrok...

Chcę powiedzieć Ci co czuję
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży
Na myśl, że razem Ty i ja
Dlaczego rzecz najprostsza w słowach
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię...

Po stokroć składam w słowa swoją myśl
Wszystkie z nich dobrze znam
Codziennie marzę, że to właśnie dziś
Lecz znowu mi, odwagi brak!

Gdy partzę tak - odwracasz wzrok...

Chcę powiedzieć Ci co czuję
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży
Na myśl, że razem Ty i ja
Dlaczego rzecz najprostsza w słowach
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię...

Powiedz, czemu odwracasz wzrok?
Pewnie Ci, też odwagi brak
(Ja chcę) Chcę, lecz nie potrafię dłużej tak
Udawać, że nie czuję nic, pozwól mi!

Chcę powiedzieć Ci co czuję (powiedzieć Ci)
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży
Na myśl, że razem Ty i ja (Ty i ja)
Dlaczego rzecz najprostsza (najprostsza) w słowach
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię...

Chcę powiedzieć Ci co czuję (tak bardzo chcę)
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży (tak serce drży)
Na myśl, że razem Ty i ja
Dlaczego rzecz najprostsza w słowach (kocham cię)
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię... (tak bardzo chcę)

Ash: Ach! Mówiłaś coś Misty?
Misty: Ja? Nic nie mówiłam... Dobranoc.
Ash: Ah... Good night Brock, good night Pikachu
Good night Misty! See you tomorrow!
Misty: Good night, Ash! Sweet dreams...

The moon whispers the stars silver dreams
The silence plays around us
You hide our common thought deeply
We don't have enough courage

You look at me, I look away...

I want to tell you, what I feel
But from where should I begin?
My heart shakes so much
Thinking of that you and me together
Why one of the easiest said thing
Won't let you shut up?
I want to tell you, what I feel
I want to tell you - I love you...

I'm trying to turn my thought the words hundreds of times
All of them I know them well
I dream everyday that that's the day
But again, I don't have courage!

You look at me, I look away...

I want to tell you, what I feel
But from where should I begin?
My heart shakes so much
Thinking of that you and me together
Why one of the easiest said thing
Won't let you shut up?
I want to tell you, what I feel
I want to tell you - I love you...

Tell me, why do you look away?
You also don't have enough courage
(I want) I want, but I can't do longer
To pretend, that I won't feel anything, help me!

I want to tell you, what I feel (tell you)
But from where should I begin?
My heart shakes so much
Thinking of that you and me together (you and me)
Why one of the easiest (easiest) said thing
Won't let you shut up?
I want to tell you, what I feel
I want to tell you - I love you...

I want to tell you, what I feel (I want so much)
But from where should I begin?
My heart shakes so much (shakes so much)
Thinking of that you and me together
Why one of the easiest said thing (I love you)
Won't let you shut up?
I want to tell you, what I feel
I want to tell you - I love you... (I want so much)

Ash: Ah! Have you said something, Misty?
Misty: Me? I didn't say nothing... Good night.

Pokérap

Polish English
Ja chcę najlepszym być, jak dotąd nikt
Dorwać wszystkie z nich, chcę ze wszystkich sił!

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venosaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Złap je, złap je czy już wszystkie są? - Pokémon!

Przeszukam cały śwat, by wszystkie z nich
Złapać mocą tą, co we mnie tkwi!

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Złap je, złap je czy już są?
Czy już wszystkie są? - Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są... Pokémon?

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Ratticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu!

A wszystkich sto pięćdziesiąt lub więcej jest
Ja Mistrzem Pokémon zostać tak, bardzo chcę!

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Elektrabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

- Hey! Połowa z głowy! Świetnie nam idzie!
- Nam?? Co za "nam"?? To ja odwalam całą robotę!
- Dobra, dobra! Koniec przerwy! Dawaj, dalej!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickytung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

A wszystkich sto pięćdziesiąt lub więcej jest
Ja Mistrzem Pokémon zostać tak, bardzo chcę!

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

- Łau! Dobra, złapcie oddech!
- Teraz już z górki: Zostało już tylko dwadzieścia cztery!
- Ale za to trudnych! Więc słuchajcie uważnie!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

(Już prawie wszystkie!)

Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są... Pokémon?

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke,
Pidgeot, Arbok

NO I STOP!

Złap je, złap je, czy już są?
(Łuu, czy już wszystkie są Pokémon?)
Złap je, złap je, czy już są?
(Łuuuu, czy już wszystkie są Pokémon?)
Złap je, złap je, czy już są?
Czy już wszystkie są?
Pokémon!
I want to be the best, like there ever was
To catch all of them, I want with all might!

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venosaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Catch them, catch them, are all caught? - Pokémon!

I'll search the whole world to all of them
Catch with the power, that's inside of me!

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Catch them, catch them, are there already?
Are there all of them? - Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Are there all of them? Are there all of them? - Yeah
Are there all of them? Are there all of them? - Yeah
Are there all of them... Pokémon?

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Ratticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu!

There are 150 or more
I want to be Pokémon Master very much!

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Elektrabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

- Hey! Half of them is done! We're doing great!
- We?? What "we"?? I'm doing all the work!
- Alright, alright! Breaktime's over! Here we go!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickytung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

Are there all of them? Are there all of them? - Yeah
Are there all of them? Are there all of them? - Yeah

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

There are 150 or more
I want to be Pokémon Master very much!

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

- Wow! Okay, let's take a breath!
- It's downhill from here, there's just 24!
- But they're the hard ones! So listen carefully!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

(There're almost all of them!)

Are there all of them? Are there all of them? - Yeah
Are there all of them? Are there all of them? - Yeah
Are there all of them... Pokémon?

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke,
Pidgeot, Arbok

AND STOP!

Catch them, catch them, are there already?
(Woo, Are there all of them Pokémon?)
Catch them, catch them, are there already?
(Woooo, Are there all of them Pokémon?)
Catch them, catch them, are there already?
Are there all of them?
Pokémon!

Możesz wszystko

Polish English
Ranek blaskiem obudzi cię
W oczach Twych wstaje nowy dzień
Zobacz jaki to szczęśliwy traf
Największy dar swój w sercu masz

Dzieło skończyć nadszedł czas
Twoja wiara to twój skarb!
Kiedy zechcesz to dosięgniesz gwiazd!

Teraz twój największy test
Nie zapomnij co już wiesz
Twój cel to najlepszym być
Osiągniesz swojej drogi szczyt

W twych marzeniach od kołyski
Plan twój w myślach Twoich tkwił
Osiągnąć cel i przemierzyć szlak
Przeznaczeniem twym ulecieć hen, do gwiazd!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć!
Możesz wszystko, jeśli tylko bardzo chcesz!

By cel osiągnąć na przód idź
Drogę serce, wskaże ci
Marzenia twe, twój największy skarb!
Przeznaczeniem twym ulecieć hen, do gwiazd...

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (możesz wszystko)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (rozwiń skrzydła)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć! (możesz wszystko)
Możesz wszystko, jeśli tylko bardzo chcesz!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (ty możesz wszystko!)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (rozwiń skrzydła)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć! (możesz wszystko)
Możesz wszystko, możesz wszystko!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (jeśli tylko chcesz)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (rozwiń skrzydła)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć! (możesz wszystko)
Możesz wszystko, możesz wszystko! (czego tylko chcesz)

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (czego tylko chcesz)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (możesz wszystko!!)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć!
Możesz wszystko, (jeśli tylko chcesz) możesz wszystko!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć...
When the morning wakes you with sunshine
In your eyes a new day arises
See how it's a lucky chance
You have the biggest gift in your heart

The time to finish the work has came
Your faith is your treasure!
When you want, you'll reach the stars!

Now it's you the greatest test
Don't forget what you know
Your goal is to be the best
You'll reach the top of your path

In your dreams since the cradle
Your plan stayed in your thoughts
Reach the goal and traverse the road
Your destiny is to fly away, to the stars!

You can do anything, what you only want
You can do anything, what you only want
Spread the wings, fly upwards!
You can do anything, what you only want

To reach the goal go onwards
Your heart will show you the way
Your dreams are your biggest treasure!
Your destiny is to fly away, to the stars!

You can do anything, what you only want (you can do anything)
You can do anything, what you only want (spread the wings)
Spread the wings, fly upwards! (you can do anything)
You can do anything, if you really want!

You can do anything, what you only want (you can do anything)
You can do anything, what you only want (spread the wings)
Spread the wings, fly upwards! (you can do anything)
You can do anything, you can do anything!

You can do anything, what you only want (if you only want)
You can do anything, what you only want (spread the wings)
Spread the wings, fly upwards! (you can do anything)
You can do anything, you can do anything! (what you only want)

You can do anything, what you only want (what you only want)
You can do anything, what you only want (you can do anything!!)
Spread the wings, fly upwards!
You can do anything, (if you only want) you can do anything!

You can do anything, what you only want
You can do anything, what you only want
Spread the wings, fly upwards...

Pokémon Karaokémon

Despite the album Totally Pokémon was never released, the songs were already recorded, thus some of them were used in the Pokémon Karaokémon segment.

Ty i Ja i Pokémon

Polish English
Nasz świat. (nasz świat)
(W nim masz) W nim masz przyjaciół stu.
(Ten cel) W sobie go noś.

(Nasz świat) Nasz świat. Teraz i zawsze.
(W nim masz) W nim masz przyjaciół stu.
(Ten cel) Ten cel. W sobie go noś.
Gdy jeszcze spotkamy się tu.

(Chwyć dłoń) Chwyć dłoń. Przed siebie prowadź.
(Serc moc) Serc moc. Bije jak dzwon.
(Niech trwa) Niech trwa hymn i te słowa.
Niech niesie ku słońcu oraz on.

Ty i ja i Pokémon!
Our world. (our world)
(There you have) There you have hundreds of friends.
(The goal) Carry it inside you.

(Our world) Our world. Now and always.
(There you have) There you have hundreds of friends.
(The goal) The goal. Carry it inside you.
When we meet here again.

(Grab a hand) Grab a hand. Guide straight ahead.
(Heart power) Heart power. Rings like a bell.
(Let last) Let last the hymn and these words.
Let carry towards the sun and it.

You and me and Pokémon!

Pikachu (Przybądź tu)

Polish English
Pikachu!
Wiesz, że najlepszy jesteś?
Przybądź tu!
Nikt inny tu nie mógł być z tobą równać się.
Twoja moc otoczy mnie.
Wygramy gdy wyzwanie niesie każdy dzień.

Pikachu!
Ty i ja!
Przybądź tu!
Pikachu!
Ty i ja na zawsze tak!
Pikachu!
Ty i ja!
Pikachu!
Pikachu!
You know you are the one?
Come here!
There's no one else to be no match for you.
Your strength surrounds me.
We'll win when this challenge that's brings every day.

Pikachu!
You and me!
Come here!
Pikachu!
You and me forever, yeah!
Pikachu!
You and me!
Pikachu!

Piosenka Jigglypuffa

Polish English
W każdy dzień, w każdą noc, w każdy czas.
Czy moc kłopotów czy radość wokół nas.
Czy gniew czy śmiech, my zawsze dłonią w dłoń.
Powiedzie się wam, gdy piosenki zabrzmi ton.
W magicznej sile leży noc na Górze Księżycowej.
Niech cię więc wzruszy melodia tej piosenki, niech poruszy.

Kiedy tracisz grunt, ciężko ci jest.
Gdy odwaga cię opuszcza, pojawia się stres.
To przyjaciel pomoże
Every day, every night, anytime.
If problem's strength or happiness around us.
If anger or laughter, we're always hand to hand.
We'll succeed, when the song's tone resounds.
The magical power lies the night on Mt. Moon.
Let the melody of the song move you.

When you lose the ground, it's hard for you.
When the courage leaves you, the stress appears.
Then friend will help you

To, czego chcę

Polish English
Nigdy nie wiesz, co cię czeka tu.
Czy wzniesiemy się, czy spadniemy w dół.
Nie każdy nam uda się skok.
Kroczek do przodu, to jest dobry krok.
Nic na świecie nie przeszkodzi nam. (nie nam)
Rozsiać promyk słońca tu i tam, choć nie starczy to.

Miło spędzać czas to to, czego chcę. (czego chcę)
Ciągle tylko bawić z przyjaciółmi się.
Nie mów chłodnych słów, uśmiechnij się. (uśmiechnij się)
Zawsze kiedy chcesz porzucić troski swe.
W dobrym gronie spędzisz miło czas.
Bo przygód szczera chęć jest zawsze w nas.
To czego chcę.
You never know, what awaits you here.
If we go up the hill or fall down.
Not every step will be successful.
One step forward, that's a good step.
Nothing in the world will not stop us. (not us)
Spread a little sunshine here and there, but that isn't enough.

It's nice to spend time for that, that I want (that I want)
Having lot's of fun with friends.
Don't say any cold words, let's smile. (let's smile)
Everytime you want throw your worries away.
In the nice group you can spend a nice time.
Because the desire for adventures is always pure in us.
That's what I want.

Bo dwie podobają mi się

Polish English
Jenny, o Jenny.
Joy, o Joy.
Sam nie wiem, którą wybrać chcę.
Bo dwie podobają mi się. (o tak)

O Joy, ulecz mnie proszę.
Z tej choroby złej.
O Joy, gdy ciebie widzę.
Pode mną kolana uginają się.

Pocę się tak i w gorączce.
Pewnego dnia poproszę ją o rączkę.
I operacja tu nie zmieni nic.
Gdy zakochałem się. (zakochałem się)
Gdy zakochałem się.
W Oficer Jenny.

Jenny, o Jenny.
Joy, o Joy.
Sam nie wiem, którą wybrać chcę.
Bo dwie podobają mi się.
Jenny, oh Jenny.
Joy, oh Joy.
I don't know, which I want to choose.
Because I like them both. (oh yeah)

Oh Joy, heal me please.
From the bad illness.
Oh Joy, when I see you.
My knees are bending.

I'm sweating during a fever.
Someday I'll ask for your hand.
The surgery won't help.
When I fall in love. (fall in love)
When I fall in love.
With Officer Jenny.

Jenny, oh Jenny.
Joy, oh Joy.
I don't know, which I want to choose.
Because I like them both.

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnishFrench
GermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


  This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.