List of Romanian Pokémon themes

050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs singers and lyrics for M21's and M22's endings

This is a list of themes that have been played in the Romanian dub of the Pokémon anime.

Openings

The openings Pokémon World to Believe in Me, and Diamond and Pearl were left undubbed. In Secrets of the Jungle, Always Safe was only shown with subtitles. The series Rubby and Sapphire, Black & White and XY, as well as season 13, were never aired, therefore their openings weren't dubbed.

Pokémon Theme

TV Version

This opening was sung by Florian Chelu Madeva from the Oradea Rock Filarmonica.

 
Indigo League
Romanian English
Aș vrea să fiu eu cel mai bun,
Cum nimeni n-a mai fost,
Să-i prind pe toți, e scopul meu,
Și să le fac un rost.

Voi bate țara-n lung și-n lat,
Mereu în căutare,
Și Pokémon să bage-n cap,
Că eu sunt cel mai tare!

Pokémon, să îi prind pe toți (Ești tu și eu)
Acesta e destinul meu!
Pokémon!
Oh! Imi ești aproape
Lumea noi o vom străbate

Pokémon, să îi prind pe toți (Să îi prind pe toți)
Curajul ne va însoți
Învața-vom zi de zi
Po-ké-mon!

Să îi prind pe toți
Să îi prind pe toți
Pokémon!
I'd like to be the best,
Like no one ever was
To catch them all is my goal,
And to give them a purpose.

I'll walk the land far and wide,
Always in search,
And make Pokémon understand,
That I'm the best!

Pokémon, to catch them all (It's you and me)
This is my destiny!
Pokémon!
Oh! You're close to me
We'll travel across the world

Pokémon, to catch them all (To catch them all)
Courage will go with us
We'll learn every day.
Po-ké-mon!

To catch them all
To catch them all
Pokémon!

Movie 22 version

 
Pokémon: Mew 2 contraatacă – Evoluție
Romanian English
Sunt cel mai bun, voi demonstra
Și știu că nu am egal
Pe toți îi voi aduna
E scopul meu final

În de lumi voi călătorii
Orice pot să înfrunt
Pokémonii vor sinții
Cât de puternici sunt
(Puternici sunt)

Pokémon
Doar tu și eu
Știu că-i destinul meu
Pokémon
Uh, e șansa mea
Lumea o vom apăra
Pokémon
Ne vom unii
Curajul va birui
Învățăm și vom răzbii
Po-ké-mon
(Hai să-i prindem)
Hai să-i prindem
Vreau să-i prind pe toți

Provocări eu voi întâlnii
Dar eu nu voi ceda
Și prin luptă zi de zi
Știu că voi câștiga

Hai și tu pe același drum
În echipa mea, da
Braț la braț noi doi acum
Ălături vom visa
(Ălături vom visa)

Pokémon
Doar tu și eu
Știu că-i destinul meu
Pokémon
Uh, e șansa mea
Lumea o vom apăra
Pokémon
Ne vom unii
Curajul va birui
Învățăm și vom răzbii
Po-ké-mon
(Vom răzbii)
Hai să-i prindem
Hai să-i prindem
Vreau să-i prind pe toți
I'm the best, I'll prove it
And I know I have no equal
I will gather them all
It's my ultimate goal

I will travel the world
Anything I can face
Pokémon will feel
How strong they are
(They are strong)

Pokémon
Just you and I
I know it's my destiny
Pokémon
Uh, it's my chance
We will defend the world
Pokémon
We will unite
Courage will prevail
We learn and we will break through
Po-ké-mon
(Let's catch them)
Let's catch them
I want to catch them all

Challenges I will meet
But I will not give up
And through daily struggle
I know I will win

Come on the same path
In my team, yes
Arm in arm the two of us now
We will dream together
(We will dream together)

Pokémon
Just you and I
I know it's my destiny
Pokémon
Uh, it's my chance
We will defend the world
Pokémon
We will unite
Courage will prevail
We learn and we will break through
Po-ké-mon
(We will break through)
Let's catch them
Let's catch them
I want to catch them all

Vom fi eroi

 
Pokémon DP: Dimensiunea Luptei
Romanian English
Doar pe drum, departe de casă,
n-ai de ce să simți ca ești singur.
Împreună vom fi, puternici și curajoși.
E destinul nostru!

Vom fi eroi,
Lumea o vom schimba dacă vom încerca!
Merg unde mergeți și voi,
Mereu împreună, tu și cu mine!

Vom fi eroi!
Dimensiunea Luptei
Pokémon!
Only on the road, far from home,
you don't have to feel like you are alone.
Together we will be, strong and courageous.
It's our destiny!

We will be heroes,
We will change the world if we will try!
I go where you go,
Always together, you and I!

We will be heroes!
Battle Dimension
Pokémon!

Stai sus!

 
Pokémon DP: Bătăliile Galactice
Romanian English
E greu să-ți împlinești,
Visele ce ți le dorești.
Dar știi precis, că ești decis.
Ți-asculți inima, lumea e-a ta.

Stai sus!
(Stai sus!)
Pentru ce e drept.
Fii brav!
Pentru ce-i corect.
Fii bun!
(Fii bun!)
Suntem prieteni pe veci.
Să fim mereu nedespărțiți!
Bătăliile Galactice,
Le câștigăm pe toate,
Când stăm uniți! Pokémon!
It's hard to fulfill,
The dreams that you desire.
But you know precisely, that you are decided.
You follow your heart, the world is yours.

Stand up!
(Stand up!)
For what is right.
Be brave!
For what's right.
Be good!
(Be good!)
We are friends forever.
To always be inseparable!
The Galactic Battles,
We won them all,
When we stand united! Pokémon!

Sub soarele alolan

 
Pokémon Serialul: Soarele și Luna
Romanian English
Alerg pe plajă și e minunat
Zi de zi sunt mai bun, și puterea mea crește
De-acum mai nimic nu m-oprește

Da! Sub soare ne vom distra (sub el ne vom distra)
Zilele trec
Parc-am fi într-o vacanță

Da! Știu că vom câștiga
Printre amici
Sunt mereu plin de speranță

Începe noul sezon, Pokémon!
I run on the beach and it is very nice
Every day I am better, and my power grows stronger
From now on nothing stops me

Yeah! Under the sun we'll have fun (under it we'll have fun)
Days pass
It's like we're on vacation

Yeah! I know we will win
With friends
I'm always full of hope

Starting the new season, Pokémon!

Luna te va lumina

 
Pokémon Serialul: Soarele și Luna - Ultraaventuri
Romanian English
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
Am fost alături,
Ziuă,
Noaptea,
Noi ne-am pregătit!
Visuri,
Lupte,
Glume,
Multe lucruri am trăit!
Tot se vă întămpla,
Chiar acum este șansa ta.
Luna te va Lumina, Pokémon!
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
I know I was there,
At day,
At night,
We are ready!
Dreaming,
Fighting,
Joking,
I have lived many things!
It's still happening to you,
Right now is your chance.
The moon will light you, Pokémon!

Viața e o provocare

 
Pokémon Serialul: Soarele și Luna - Ultralegende
Romanian English
Hai, urmează marea încercare
(O provocare!)
Hai, tu poți fi învingător
(O provocare!)

Amândoi
Ne antrenăm
Luptăm împreună
(O provocare!)

Nu ne va împiedica nimic
Viața e o provocare și vom câștiga

Pokémon!
Come on, the big test is coming
(A challenge!)
Come on, you can be a winner
(A challenge!)

Both
We train
We fight together
(A challenge!)

Nothing will stop us
Life is a challenge and we will win

Pokémon!

Noi suntem călători

 
Pokémon: Călătorii – Serialul
Romanian English
E o lume mare, dar știi unde mă aflu
În felul nostru, împreună facem pasul
Încrederea descoperim împreună
Zi de zi în aventuri cu amicii mei

Vino și tu acum de vrei
Noi suntem călători
Noi suntem călători
Noi suntem călători
It's a big world, but you know where I am
In our own way, together we take the step
We discover trust together
Day by day on adventures with my friends

Come now if you want
We're travelers
We're travelers
We're travelers

În siguranță mereu vei fi

 
Pokémon – Filmul: Secretele junglei

This opening was left undubbed, but shown with subtitles.

Romanian English
Ce ai pățit, mică pasăre călătoare?
E greu să zbori în lumea asta mare
Te așteaptă un cer de un albastru pur
Dar mar ai multe de învățat, îți spun

Profită de orice șansă
Atunci când ție ți se arată
Eu o să îți fiu aproape
Să te văd cum zbori departe

Prin vânturile fioroase
Prin haosul ce îl lași în spate
Să știi că eu sunt mereu aici lar tu în siguranță vei fi
Și la bine și la greu
Și când lucrurile sunt înfricoșătoare rău
Să știi că eu sunt mereu aici lar tu în siguranță vei fi
În siguranță mereu vei fi

Nu ai de ce plânge
O singură încercare nu ajunge
Când cazi, ridică-te
Asta se va repeta pe vecie

Ca luminile pe cer
Strălucești prin noapte liber
Eu o să îți fiu aproape
Să te văd cum zbori departe

În siguranță mereu vei fi
What happened to you, little migratory bird?
It's hard to fly in this big world
A pure blue sky awaits you
But you have a lot to learn, I tell you

Take advantage of every chance
When it's shown to you
I'll be close to you
Let me see you fly away

Through the fierce winds
Through the chaos you leave behind
Know that I am always here and you will be safe
For better or for worse
And when things get scary
Know that I am always here and you will be safe
You will always be safe

You have nothing to cry about
One try is not enough
When you fall, get up
This will be repeated forever

Like the lights in the sky
You shine through the night freely
I'll be close to you
Let me see you fly away

You will always be safe

Du-mă spre inima ta

 
Pokémon Călătoriile Maeștrilor - Serialul
Romanian English
Hai ia-mă cu tine
Alege-mă

Să facem echipă, asta aș vrea
Facem totul împreună
Învățăm și nu ne oprim
Hei, hei, hei!

Oriunde te duci voi fii și eu
Haide du-mă spre inima ta
Spre inima ta

Pokémon!
Take me with you
Choose me

Let's team up, that's what I want
We do everything together
We learn and we don't stop
Hey, hey, hey!

Wherever you go, I'll be there
Come take me to your heart
To your heart

Pokémon!


Să îi prind pe toți!

 
Cum să fii un maestru Pokémon: Călătorii Senzaționale
Romanian English
Pokémon! Să îi prind pe toți! (Ești tu și eu...)
Acesta e destinul meu!
Pokémon!
Oh! Să-ți spun ceva:
Lumea noi o vom salva!

Pokémon! Să îi prind pe toți! (Și într-o zi!)
Curajul ne va însoți!
Tu mă înveţi şi eu te învăţ!
Po-ké-mon!

Să îi prind pe toți!
Pokémon!
Pokémon, to catch them all! (It's you and me)
This is my destiny!
Pokémon!
Oh! Let me tell you something:
We'll save the world!

Pokémon, to catch them all (And one day!)
Courage will go along us!
You teach me and I teach you!
Po-ké-mon!

To catch them all!
Pokémon!

Movie endings

Movie endings

The ending themes of Giratina and the Sky Warrior and Secrets of the Jungle were left in English.

Împreună cu noi

 
The Power of Us
Romanian English


Evoluez

 
Keep Evolving
Romanian English


Insert songs

Cântecul lui Zarude

 
Song of Zarude

Movie version

Romanian English
Cântă, Zarude
Suntem puternici
Nu ai pe frică
Za-Za-Zarude

Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare
Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare

Pământul absoarbe apa
Apa hrănește copacii
Soarele îi iluminează
Copacii junglă devin

Tu auzi asta?
Mulți ??? pași
Tu auzi asta?
Multe ??? voci

Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare
Noi suntem pulsul junglei
Strigați sub Copacul Inimii
Sing, Zarude
We are strong
You're not afraid
Za-Za-Zarude

We are the pulse of the jungle
Shout louder
We are the pulse of the jungle
Shout louder

The earth absorbs water
Water feeds the trees
The sun illuminates them
Jungle trees are becoming

Do you hear that?
Many ??? tread
Do you hear that?
Many ??? voices

We are the pulse of the jungle
Shout louder
We are the pulse of the jungle
Shout under the Heart Tree

Reprise

Romanian English
Cântă, Zarude
Suntem puternici
Nu ai pe frică
Za-Za-Zarude

Cântă, Zarude
Copacul ne unește
Timpul nu se oprește
Za-Za-Zarude

Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare
Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare

Pământul absoarbe apa
Apa hrănește copacii
Soarele îi iluminează
Copacii junglă devin

Pământul absoarbe apa
Apa hrănește copacii
Soarele îi iluminează
Copacii junglă devin

Tu auzi asta?
Mulți ??? pași
Tu auzi asta?
Multe ??? voci

Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare
Noi suntem pulsul junglei
Strigați mai tare
Noi suntem pulsul junglei
Strigați sub Copacul Inimii
Sing, Zarude
We are strong
You're not afraid
Za-Za-Zarude

Sing, Zarude
The tree units us
Time does not stop
Za-Za-Zarude

We are the pulse of the jungle
Shout louder
We are the pulse of the jungle
Shout louder

The earth absorbs water
Water feeds the trees
The sun illuminates them
Jungle trees are becoming

The earth absorbs water
Water feeds the trees
The sun illuminates them
Jungle trees are becoming

Do you hear that?
Many ??? tread
Do you hear that?
Many ??? voices

We are the pulse of the jungle
Shout louder
We are the pulse of the jungle
Shout louder
We are the pulse of the jungle
Shout under the Heart Tree

Cu noii mei prieteni

 
Song of Zarude

This song was left undubbed, but shown with subtitles.

Romanian English
Sunt multe de văzut
Pot să-ți arăt multe
Ce tari suntem
Parcă te cunosc de mult

Orice pot să fac eu, faci și tu
Să o luam ușor, n-avem niciun plan
În niciun caz!

Atâtea de învățat
Trebuie să fiu atent
Să facem pe rând
Dacă pici, te print

Să împărțim aventuri
Pentru asta sunt prietenii
Abia aștept ce va fi în viitor

Toți împreună
Sper că ziua asta nu se va sfârși
Nimic nu poate fi mai bun
Să mă joc și să alerg cu noii mei
Cu noii mei prieteni

Da!

Nimic nu poate fi mai bun
Să mă distrez de minune cu noii mei
Cu noii mei prieteni
There is a lot to see
I can show you a lot
How strong we are
It's like I've known you for a long time

Whatever I can do, you do
Let's face it, we have no plans
No way!

So much to learn
I have to be careful
Let's do it one at a time
If you fall, I'll print you

Let's share adventures
That's what friends are for
I can't wait to see what the future holds

All together
I hope this day doesn't end
Nothing could be better
Play and run with my new ones
With my new friends

Yes!

Nothing could be better
Have fun with my new ones
With my new friends


Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes
Korean opening themesKorean ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnish
FrenchGermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalianMacedonian
NorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


  This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.