List of Norwegian Pokémon themes

050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs lyrics and singers

This is a list of themes that have been played in the Norwegian dub of the Pokémon anime. The fourth season was not dubbed into Norwegian and the fourth movie used the English version so Born to Be a Winner was never translated.

Openings

Pokémon Theme

 
Indigo League

This opening was sung by Trond Teigen.

The first verse up until Du, min beste venn was used in All Fired Up!, and the extended version was used in Friends to the End. A different version of this opening was released for Pokémon – du må fange dem alle!.

TV version

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Å fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
Lar Pokémon se det går an
Å bruke deres makt

(Pokémon! Fanger alle nå)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord, vi elsker den

(Pokémon! Fanger alle nå)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon! (Fanger alle nå!)
Fanger alle nå!
Pokémon!
Now I'm going out on an adventure
Because I've gotten a call
To catch some strange animals
That live inside a ball

Traveling across land and shore
Out on an eternal hunt
Letting Pokémon see it's possible
To use their powers

(Pokémon! Catching them all now)
For you and me
Because that's what I have to do

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth, which we love

(Pokémon! Catching them all now)
I get so tired
Our strength will guide us

You give me and I give you
Po-ké-mon! (Catching them all now!)
Catching them all now!
Pokémon!

In Bye Bye Butterfree

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Å fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
Lar Pokémon se det går an
Å bruke deres makt
(Pokémon!)

(Pokémon! Fanger alle nå)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord, vi elsker den
(Pokémon!)

(Pokémon!)
Now I'm going out on adventure
For I've gotten a call
To catch some strange animals
That live inside a ball

Traveling across land and shore
Out on an eternal hunt
Let Pokémon see it's possible
To use their power
(Pokémon!)

(Pokémon! Catches all now)
For you and me
Because that's what I have to do

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth, which we love
(Pokémon!)

(Pokémon!)

Extended version

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Å fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
Lar Pokémon se det går an
Å bruke deres makt

(Pokémon! Fanger alle nå)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord, vi elsker den

(Pokémon! Fanger alle nå)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon! (Fanger alle nå!)
Fanger alle! Fanger alle nå

Hver hindring blir en test
Min styrke hjelper meg
Når jeg gjør det jeg kan best
Vil jeg lykkes på min vei

Nå skal vi i strid igjen
Vi er et herlig lag
Sammen skal vi stå, min venn
Til vår drøm blir sann en dag

(Pokémon! Fanger alle nå)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord, vi elsker den

(Pokémon! Fanger alle nå)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
Fanger alle
Fanger alle nå

Fanger alle nå!
Pokémon!
Now I'm going out on adventure
For I've gotten a call
To catch some weird animals
That lives inside a ball

Traveling across land and shore
Out on an eternal hunt
Let Pokémon see it's possible
To use their power

(Pokémon! Catches all now)
For you and me
Because that's what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth, we love it

(Pokémon! Catching them all now)
I get so tired
Our strength will guide us

You give me and I give you
Po-ké-mon! (Catches all now!)
Catches all! Catches all now

Each obstacle becomes a test
My strength helps me
When I do what I can best
I will succeed on my way

Now we're going into battle again
We are an awesome team
Together will we stand, my friend
Until our dream becomes true one day

(Pokémon! Catches all now)
For you and me
Because that's what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth, we love it

(Pokémon! Catches all now)
I'm so tired
Our strength will show the way

You give me and I give you
Po-ké-mon!
Catches all
Catches all now

Catches all now!
Pokémon!

Movie version

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Å fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
La Pokémon, se det går an
Å bruke deres makt
(deres makt)

(Pokémon!)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord, vi elsker den

(Pokémon!)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
(Fanger alle)
Fanger alle! Fanger alle nå

Hver hindring blir en test
Min styrke hjelper meg
Når jeg gjør det jeg kan best
Vil jeg lykkes på min vei

Nå skal vi i strid igjen
Vi er et herlig lag
Sammen skal vi stå, min venn
Til vår drøm blir sann en dag
(blir sann en dag)

(Pokémon!)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord, vi elsker den

(Pokémon!)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
Fanger alle
Fanger alle
Fanger alle nå!
(Pokémon!)
Now I'm going out on adventure
For I've gotten a call
To catch some weird animals
That lives inside a ball

Travels across land and beach
Out on eternal hunt
Let Pokémon see it's possible
To use their power
(Their power)

(Pokémon!)
For you and me
Because that's what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth, we love it

(Pokémon!)
I'm so tired
Our strength will show the way

You give me and I give you
Po-ké-mon!
(Catches all)
Catches all! Catches all now

Each obstacle becomes a test
My strength helps me
When I do what I can best
I want to succeed on my way

Now we will into battle again
We are an awesome team
Together will we stand, my friend
Until our dream one day comes true
(becomes true one day)

(Pokémon!)
For you and me
Because it is what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth, we love it

(Pokémon!)
I'm so tired
Our strength will show the way

You give me and I give you
Po-ké-mon!
Catches all
Catches all
Catches all now
(Pokémon!)

Pokémon-land

 
Pokémon: Adventures in the Orange Islands

The English version was used in Charizard Chills.

TV opening

Norwegian English
Hvis du ønsker å bli mester av (Pokémon)
Må du lære deg ens gåter og (høre på)

Jeg tenker ta det ytterste skritt
Tørre våge, tørre gå (Pokémon)

Og satse alt på meg og mitt
Bruke det som jeg tror på

Jeg ville gå der ingen har gått
Gå min egen vei (Pokémon)
Og lære meg å ta kontroll
(bruke kraften jeg har i min hånd)

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle
(den største mester)

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Lære meg å bli best
Mester i Pokémon-test

Hvis du ønsker å bli mester av (Pokémon)
Må du lære deg ens gåter å høre på

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle
(du har kraften i din hånd)
Po-ké-mon!
If you wish to be the master of (Pokémon)
You'll have to learn its mysteries and (listen)

I'll take the final step
Dare to act, dare to go (Pokémon)

And bet all on me and mine
Use what I believe in

I wanted to go where no one has gone
Go my own way (Pokémon)
And learn to take control
(use the power I have in my hand)

We all live in Pokémon-land (Pokémon)
And I want to be the greatest master of them all
(the greatest master)

We all live in Pokémon-land (Pokémon)
Learn to be the best
Master in Pokémon-test

If you want to be the master of (Pokémon)
You'l have to learn its mysteries and listen

We all live in Pokémon-land (Pokémon)
And I want to be the greatest master of them all
(you have the power in your hand)
Po-ké-mon!

TV ending

Norwegian English
Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle
(den største mester)

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Lære meg å bli best
Mester i Pokémon-test

Hvis du ønsker å bli mester av (Pokémon)
Må du lære deg ens gåter å høre på

Vi lever alle i Pokémon-land
(du har kraften i din hånd)
Po-ké-mon!
We all live in Pokémon-land (Pokémon)
And I want to be the greatest master of them all
(the greatest master)

We all live in Pokémon-land (Pokémon)
Learn to be the best
Master in Pokémon-test

If you want to be the master of (Pokémon)
You'l have to learn its mysteries and listen

We all live in Pokémon-land
(you have the power in your hand)
Po-ké-mon!

In Stage Fight!

Norwegian English
Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle
(den største mester)

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)

Hvis du ønsker å bli mester av (Pokémon)
Må du lære deg ens gåter å høre på

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle
(den største mester)

Vi lever alle i Pokémon-land (Pokémon)
Lære meg å bli best
Mester i Pokémon-test

Hvis du ønsker å bli mester av (Pokémon)
Må du lære deg ens gåter å høre på
We all live in Pokémon-land (Pokémon)
And I want to be the greatest master of them all
(the greatest master)

We all live in Pokémon-land (Pokémon)

If you want to be the master of (Pokémon)
You'l have to learn its mysteries and listen

We all live in Pokémon-land (Pokémon)
And I want to be the greatest master of them all
(the greatest master)

We all live in Pokémon-land (Pokémon)
Learn to be the best
Master in Pokémon-test

If you want to be the master of (Pokémon)
You'l have to learn its mysteries and listen

Movie version

Norwegian English
Nå vill jeg ta det yttersta skritt
Tørre våge, tørre gå
Og satse alt på meg og mitt
Bruker det som jeg tror på

Nå vill jeg gå der ingen har gått
Gå min egen vei
Og lære meg å ta kontroll
Bruke kraften jeg har i min hånd

Ja vi bor alle i Pokémon-land (Pokémon-land)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle (mester av dem alle)
Ja vi bor alle i Pokémon-land

Lære meg å bli best
Bli mester i en Pokémon-test

Hvis du ønsker å bli mester av (Pokémon!)
Må du lære dess gåter og (høre på)
Hvis du ønskar å bli mester av (Pokémon!)
Må du sjerpe sjansen å (gjør det så)

Ja vi bor alle i Pokémon-land (Pokémon-land)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle (mester av dem alle)
Ja vi bor alle i Pokémon-land

Lære meg å bli best
Bli mester i en Pokémon-test

Ja vi bor alle i Pokémon-land (Pokémon-land)
Og jeg vill bli den største mester av dem alle (mester av dem alle)
Ja vi bor alle i Pokémon-land
I want to take the final step now
Dare to act, dare to go
And bet all on me and mine
Use what I believe in

I want to go where no one has gone now
Go my own way
And learn to take control
Use the power I have in my hand

Yes we all live in Pokémon-land (Pokémon-land)
And I want to be the greatest master of them all (master of them all)
Yes we all live in Pokémon-land

Learn to be the best
Become the master in a Pokémon-test

If you wish to be the master of (Pokémon!)
You'll have to learn its mysteries and (listen!)
If you want to be the master of (Pokémon!)
You'l have to raise the chance to (make it so)

Yes we all live in Pokémon-land (Pokémon-land)
And I want to be the greatest master of them all (master of them all)
Yes we all live in Pokémon-land

Learn to be the best
Become the master in a Pokémon-test

Yes we all live in Pokémon-land (Pokémon-land)
And I want to be the greatest master of them all (master of them all)
Yes we all live in Pokémon-land

Pokémon Johto

 
Johto League Journeys

The third season was never dubbed into Norwegian, but the third movie and its accompanying Pikachu short were dubbed. Thus, the TV version of this opening does not exist in Norwegian.

Movie version

Norwegian English
Det er mange som vil bli en vinner
Det er mange som vil offre alt
Det er mange som på vejen finner
At der på toppen der blåser det kalt

Gi alt, hver gang
Hvis du skal bli litt bedre
Gi alt, hver dag
Hvis du skal fange flere

Det er en helt ny jord vi bor på
Det er en helt ny vej å gå
Det er en helt ny tro
Så vise hvem du er
Før du er den vi stoler på
Og vi skal fange alle nå

Pokémon Johto

Det er mange som vil vare stjerner
Det er mange som vil vare best
Stå alene på toppen av pallen
Vare klar før vareneste test

Gi alt du har
Du kan bli best i verden
Hver dag, var klar
Du får venner mitt i ferden

Det er en helt ny jord vi bor på (som vi bor på)
Det er en helt ny vej å gå (helt ny vej å gå)
Det er en helt ny tro
Så vise hvem du er
Før du er den vi stoler på
Og vi skal fange alle nå

Pokémon Johto

(helt ny jord)
(helt ny verd)
(helt ny tro)

(helt ny jord)
(helt ny verd)
(helt ny tro)

Det er en helt ny jord vi bor på (helt ny jord)
Det er en helt ny vej å gå (vej å gå)
Det er en helt ny tro
Du må vise hvem du er
Før du er den vi stoler på

Det er en helt ny jord vi bor på
Det er en helt ny vej å gå (helt ny vej å gå)
Det er en helt ny tro
Du må vise hvem du er
Før du er den vi stoler på

Det er en helt ny jord vi bor på (bor på)
Det er en helt ny vej å gå (å gå)
Det er en helt ny tro
Du må vise hvem du er
Før du er den vi stoler på
Og vi skal fange alle nå
There are many that want to be a winner
There are many that want to sacrifice all
There are many that find on the way
That the wind is cold on the top

Give all, every time
So you will be little better
Give all, every day
So you will catch more

It is a whole new earth we live on
It is a whole new path to walk
It is a whole new belief
So show who you are
Because you are the one we believe in
And now we will catch them all

Pokémon Johto

There are many that want to be stars
There are many that want to be best
To stand alone on top of the stool
To be ready for each and every test

Give all you have
You can be the best in the world
Every day, be ready
You'll get friends in the middle of the journey

It is a whole new earth we live on (that we live in)
It is a whole new path to walk (whole new path to take)
It is a whole new belief
So show who you are
Because you are the one we believe in
And now we will catch them all

Pokémon Johto

(whole new earth)
(whole new world)
(whole new belief)

(whole new earth)
(whole new world)
(whole new belief)

It is a whole new earth we live on (whole new earth)
It is a whole new path to walk (path to take)
It is a whole new belief
You must show who you are
Because you are the one we believe in

It is a whole new earth we live on
It is a whole new path to walk (whole new path to take)
It is a whole new belief
You must show who you are
Because you are the one we believe in

It is a whole new earth we live on (live on)
It is a whole new path to walk (to take)
It is a whole new belief
You must show who you are
Because you are the one we believe in
And now we will catch them all

Tro på meg selv

 
Master Quest

This opening was sung by Ivar Eliassen.

The ending version was also used in the menu of the DVD release of the sixth season.

Opening version

Norwegian English
Pokémon

Ha'kke tid å forandre no' nå
Det gjelder bare å stå på
Og mine venner og jeg får det til
Du ser oss aldri stikke av i ditt syn

Å bli til mester er min drøm
Jeg må bare tro på meg selv (ja, jeg tror)
Sjansen for å vinne er stor
Veien dit er rett som en snor
Pokémon

Jeg kan bli den seirende hvis du bare vil...

Jeg søker sannheten (sannheten)
For hele verden den kan se (ja, jeg tror)
For jeg skal vinne, det er klart
Og alt jeg trenger er å tro på meg selv!

Pokémon!
Pokémon

Don't have time to change things now
You just have to stand up for your self
And my friends and I can make it
You never see us go away in your sight

To be a master is my dream
I just have to believe in me (yes, I believe)
The chance to win is big
The way there is as straight as an arrow
Pokémon

I can be the winner if you only want to...

I seek the truth (the truth)
Bacause the whole world can see it (yes, I believe)
Because I will win, that's for certain
And all I need is to believe in me!

Pokémon!

Ending version

Norwegian English
Ha'kke tid å forandre no' nå
Det gjelder bare å stå på
Du ser oss aldri stikke av i ditt syn

Å bli til mester er min drøm
Jeg må bare tro på meg selv (ja, jeg tror)

Jeg søker sannheten (sannheten)
For hele verden den kan se (ja, jeg tror)
For jeg skal vinne, det er klart
Og alt jeg trenger er å tro på meg selv!

Pokémon!
Don't have time to change things now
You just have to stand up for your self
You never see us go away in your sight

To be a master is my dream
I just have to believe in me (yes, I believe)

I seek the truth (the truth)
Bacause the whole world can see it (yes, I believe)
Because I will win, that's for certain
And all I need is to believe in me!

Pokémon!

Movie version

Norwegian English
Ha'kke tid å forandre no' nå
Det gjelder bare å stå på
Og mine venner og jeg får det til
Du ser oss aldri stikke av i ditt syn

Å bli til mester er min drøm
Jeg må bare tro på meg selv (ja, jeg tror)
Sjansen for å vinne er stor
Veien dit er rett som en snor
Pokémon!

Jeg kan bli den seirende hvis du bare vil...

Jeg søker sannheten (sannheten)
For hele verden den kan se (ja, jeg tror)
For jeg skal vinne, det er klart
Og alt jeg trenger er å tro på meg selv!

Pokémon!

Sjansen for å vinne er stor
Veien dit er rett som en snor

Ha'kke tid å forandre no' nå
Det gjelder bare å stå på
Og mine venner og jeg får det til
Du ser oss aldri stikke av i ditt syn

Å bli til mester er min drøm
Jeg må bare tro på meg selv (ja, jeg tror)
Sjansen for å vinne er stor
Veien dit er rett som en snor
Pokémon!

Jeg kan bli den seirende hvis du bare vil...

Jeg søker sannheten (sannheten)
For hele verden den kan se (ja, jeg tror)
For jeg skal vinne, det er klart
Og alt jeg trenger er å tro på meg selv!
Pokémon!
Don't have time to change things now
You just have to stand up for your self
And my friends and I can make it
You never see us go away in your sight

To be a master is my dream
I just have to believe in me (yes, I believe)
The chance to win is big
The way there is as straight as an arrow
Pokémon

I can be the winner if you only want to...

I seek the truth (the truth)
Bacause the whole world can see it (yes, I believe)
Because I will win, that's for certain
And all I need is to believe in me!

Pokémon!

The chance to win is big
The way there is as straight as an arrow

Don't have time to change things now
You just have to stand up for your self
And my friends and I can make it
You never see us go away in your sight

To be a master is my dream
I just have to believe in me (yes, I believe)
The chance to win is big
The way there is as straight as an arrow
Pokémon

I can be the winner if you only want to...

I seek the truth (the truth)
Bacause the whole world can see it (yes, I believe)
Because I will win, that's for certain
And all I need is to believe in me!
Pokémon!

Jeg vil bli en mester

 
Advanced

As the ending, this song was used starting at the line "Tar et skritt og jeg er på vei" till the end.

Norwegian English
En gutt fra Pallet by
Med verden foran seg
Veien frem er lang
Men den skal ikke stoppe meg

Det er så mye nytt
Og jeg skal lære alt
Jeg har kommet langt
Og jeg skal vinne overalt

Tar et skritt og jeg er på vei
Den som starter på nytt, det er meg

For jeg vil bli en mester
Pokémon Advanced
Jeg er på vei
For jeg vil bli en mester
Du kan'ke stoppe meg

For der vil det vise seg
Om det bor en mester inni meg

For jeg vil bli en mester
Pokémon!
A boy from Pallet Town
With the world before him
The way ahead is long
But it will not stop me

There so much new
And will learn it all
I have come far
And I will win everywhere

Take a step and I'm on my way
The one that starts anew, it is me

Because I want to be a master
Pokémon Advanced
I'm on my way
Because I want to be a master
You can't stop me

Because it will show itself
If it lives a master inside of me

Because I want to be a master
Pokémon!

Denne drømmen

 
Advanced Challange
Norwegian English
Pokémon!
Hver en trener har et valg
Og lytter til sin indre røst

Jeg vet at kampen virker lang
Vinneren kan ha tapt noen slag
Men jeg skal holde ut!

Denne drømmen er for evig
Denne her vil aldri dø
Vi skal stille opp og vinne alle slag

Det er en drøm som holder oss sammen
Og jeg vet at du og jeg
Vi blir de beste og snart får vår lønn
Fordi vi alltid er tro mot vår drøm

Pokémon!
Pokémon!
Where a trainer has a choise
And listens to his inner voice

I know that the fight seems long
The winner may have lost some fights
But I shall persevere!

This dream is forever
This will never die
We will stop and win all fights

It's this dream that holds us together
And I know that you and me
We will be the best and soon get our pay
Because we are always true to our dream

Pokémon!

Uovervinnelig!

 
Advanced Battle
Norwegian English
Ooooooh,
Uovervinnelig!

Jeg er på vei med mine venner
Ingen vet hvor reisen ender
Og vil du kjempe, så er jeg klar
Vi gjør vårt beste og gir alt vi har!

Pokémon fra himmel, jord og hav,
De tror de slår oss, det blir ikke noe av!

Ooooooh,
Uovervinnelig!
Pokémon! Advanced Battle!

Ooooooh,
Jeg er uslåelig!

Overalt vil de liste seg frem
Vi slår dem alle og sender dem hjem!

Ooooooh,
Uovervinnelig!
Pokémon! Advanced Battle!

Ooooooh,
Jeg er uslåelig!

Ooooooooooooh,
I denne kampen
Er jeg uslåelig!
Ooooooh,
Invincible!

I'm on my way with my friends
No one knows how the journey ends
And if you want to fight, I'm ready
We do the best we can and give all we can!

Pokémon from the sky, ground, and sea
They think they can beat us, it'll not happen!

Ooooooh,
Invincible!
Pokémon! Advanced Battle!

Ooooooh,
I'm invincible!

Everywhere they will look forward
We will beat them and send them home!

Ooooooh,
Invincible!
Pokémon! Advanced Battle!

Ooooooh,
I'm invincible!

Ooooooooooooh,
In this fight
I'm invincible!

Battle Frontier

 
Battle Frontier
Norwegian English
Pokémon!
Blir det seier eller tap?
Det er mange valg i kampen du må ta
Du har det i deg
Så finn en ny vei
Du har krefter å hente fra
Er du sterk, går det bra
Og du lever drømmen da
Det er Battle Frontier
Pokémon!
Vær så bra som det går ann
Gjør så godt du bare kan
Skap det i din ånd
Ta skjebnen i din hånd
Pokémon!
Pokémon!
Will it be victory or defeat?
There are many choices in the fight you must take
You have it in you
So find a new way
You have powers you pick from
If you're strong, it'll go well
And then you'll live the dream
That's Battle Frontier
Pokémon!
Be as good as it's possible
Do as good as you can
Create it in your mind
Take the fate in your hand
Pokémon!

Diamond and Pearl

 
Diamond & Pearl
Norwegian English
Pokémon!
Pokémon!
Det handler om å tørre nå
Alt sammen kommer ann på
Hva du gjør
Du kjemper
Og du vet hva som gjelder
Du kan ikke stoppe
Diamond and Pearl!
Pokémon!
Det handler om å vinne
Du må være smart
Du må være den beste
Vinner du nå får du lov til å vinne igjen!
For du må vinne alt for å kalle deg mester...
Pokémon!
Pokémon!
Tiden er inne,
Diamond and Pearl
Verden blir som før!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
It’s about daring now
Everything will fall on
What you do
You fight
And you know what it's about
You can not be stopped
Diamond and Pearl!
Pokémon!
It's about to win
You must be smart
You must be the best
If you win you're allowed to win again!
Because must win everything to call yourself master...
Pokémon!
Pokémon!
The time has come
Diamond and Pearl
The world will like before!
Pokémon!

Vi skal bli helter

 
Battle Dimension

This opening was sung by Trond Teigen and written by Else Gunhild Ljøstad. The movie used the English opening.

Norwegian English
Er på vei, langt av sted
Du drar ei i ensomhet
Sterk og modig, for skjebnen satt oss fri
Sammen, det er vi!

Vi skal bli helter
Vi kan endre verden om vi prøver!
Så isen smelter
Venner for alltid, du og jeg!

Vi skal bli helter!
Battle Dimension
Pokémon!
On your way, far away
You are not going alone
Strong and brave, fate has set us free
Together, are we!

We are going to become heroes
We can change the world if we try!
So the ice melts
Friends forever, you and I!

We are going to become heroes!
Battle Dimension
Pokémon!

Stå fast! På det du tror

 
Galactic Battles

This opening was sung by Birgitte Einarsen and written by Bjørn Are Rognlid and Einar Flinder Petersen.

TV version

Norwegian English
Så hardt å peke på,
hvem vei som er best å gå.
Men finner du sannhetens vei,
vet du den er rett for deg.

Stå fast! (Stå fast!)
På det du tror!
Vis mot! (Vis mot!)
Vær klare til kamp!
Hold ut! (Hold ut!)
Du har en bror!

Og hvis vi står sammen som én,
står løpet ut, ja, så kom igjen!
Vi vil vinne slaget!
Pokémon!
So hard to point out,
which way is best to go.
But if you find the path of truth,
you'll know it's right for you.

Stand steady! (Stand steady!)
For what you believe!
Show courage! (Show courage!)
Be ready to fight!
Go on! (Go on!)
You have a brother!

And if we stand together as one,
keep fighting until the end, yeah, come on!
We will win the battle!
Pokémon!

Movie version

Norwegian English
Så hardt å peke på,
hvem vei som er best å gå.
Men dypt i deg, så finnes alt,
og viss du finner det fram, kan det ei gå galt.

Så kan du bli i tvil,
hva skjebnen din vil bli.
Men finner du sannhetens vei,
vet du den er rett for deg.

Stå fast! (Stå fast!)
På det du tror!
Vis mot! (Vis mot!)
Vær klare til kamp!
Hold ut! (Hold ut!)
Du har en bror!

Og viss vi står sammen som én,
står løpet ut, ja, så kom igjen!
Vi vil vinne slaget!
Pokémon!

Nå er det klart, vi kjører på!
Vi skal kjempe sammen nå!
Med hver og en, på hvert vårt vis,
kan verden bli et bedre sted!

Stå fast! (Stå fast!)
På det du tror!
Vis mot! (Vis mot!)
Vær klare til kamp!
Hold ut! (Hold ut!)
Du har en bror!

Og viss vi står sammen som én,
står løpet ut, ja, så kom igjen!
Vi vil vinne slaget!
Pokémon!

Og når du tror at dette spillet snart tar slutt,
vil du finne kreftene og mot til å stå ut.
Og viss du faller underveis, stå på ditt, så går det bra.
For da stiller venner opp, gir en hånd, og alt er godt!

Stå fast! (Stå fast!)
På det du tror!
Vis mot! (Vis mot!)
Vær klare til kamp!
Hold ut! (Hold ut!)
Du har en bror!

Og viss vi står sammen som én,
står løpet ut, ja, så kom igjen!
Vi vil vinne slaget!
Pokémon!
So hard to point out,
what way that's best to go.
But deep in you, there's everything,
and if you find it, it can't go wrong.

So you might doubt
what your destiny will be.
But if you find the path of truth,
you'll know it's right for you.

Stand steady! (Stand steady!)
For what you believe!
Show courage! (Show courage!)
Be ready to fight!
Go on! (Go on!)
You have a brother!

And if we stand together as one,
keep fighting until the end, yeah, come on!
We will win the fight!
Pokémon!

Now it's ready, let's begin!
We will fight together now!
With each of us, in our own way,
the world can be a better place!

Stand steady! (Stand steady!)
For what you believe!
Show courage! (Show courage!)
Be ready to fight!
Go on! (Go on!)
You have a brother!

And if we stand together as one,
keep fighting until the end, yeah, come on!
We will win the fight!
Pokémon!

And when you think that this game soon is over,
you will find the power and courage to continue.
And if you fall along the way, be yourself, and it will be fine.
Because then friends come for you, give a hand, and everything is fine!

Stand steady! (Stand steady!)
For what you believe!
Show courage! (Show courage!)
Be ready to fight!
Go on! (Go on!)
You have a brother!

And if we stand together as one,
keep fighting until the end, yeah, come on!
We will win the fight!
Pokémon!

Vil vi komme frem

 
Sinnoh League Victors

This opening was sung by Morten Bergheim and written by Bjørn Are Rognlid and Einar Flinder Petersen.

Norwegian English
Handler om deg!
Handler om meg!
Handler om håp!
Handler om vei!
Handler om venner som står sammen,
som tar sin egen vei!

Handler om mål man setter høyt,
Pokémon!
det å ha motet, og tåle en støyt!

Handler om aldri å gi opp,
så hold deg på topp,
så vil vi komme frem!
Sinnoh League Victors!

Pokémon!
It's about you!
It's about me!
It's about hope!
It's about ways!
It's about friends who stand together,
who find their own way!

It's about goals that you set high,
Pokémon!
to have the courage, and enduring a swig!

It's about never giving up,
so stay on top,
and we will reach the goal!
Sinnoh League Victors!

Pokémon!

Svart og Hvitt

 
Black & White

The TV version was sung by Emilie Tverbak and Einar Flinder Petersen, and written by Bjørn Are Rognlid. The movie version was sung by Emilie Tverbak and Einar Flinder Petersen, and written by Asbjørn Tveit.

TV version

Norwegian English
Det er alltid døvt med en helt ny start.
Om du jobber hardt, får du venner snart.
Du kan klare alt du vil,
for du har de kreftene som skal til!
Alt er ikke svart og hvitt!
Du kan stole på hjertet ditt!
Du kan ikke vinne alt,
du kan velge galt,
så la reisen ta til!
Pokémon!
It's always slow with a brand new start.
If you work hard, you'll get friends soon.
You can do whatever you want,
because you have the power to do it!
Everything is not black and white!
You can trust your heart!
You can't win everything,
you can choose wrong,
so let the journey begin!
Pokémon!

Movie version

Norwegian English
Det er alltid døvt når ferden tar til.
Tøft å velge vei, tøft å si «unnskyld».
Du kan klare alt du vil,
for du har de kreftene som skal til!

Du er feilfri,
får bli trøst.
Å holde på ting,
eller heve din røst.
Dagen, den vil komme snart
når lyset begynner å skinne klart!

Det er både godt og rett,
la din venn bli mett!
Det er både tap og vinn,
men veien er din!
Svaret er der!
Det er både svart og hvitt,
for ditt hjerte har svaret gitt!
La nå ferden ta til!
Pokémon!

Så mange valg!
Hva gjør vi nå?
Så mange steder!
Hvor skal vi gå?
Hva skal jeg si?
Hva gjør jeg nå?
Når vi holder sammen, du og jeg!

Det er både godt og rett,
la din venn bli mett!
Det er både tap og vinn,
men veien er din!
Svaret er der!
Det er både svart og hvitt,
for ditt hjerte har svaret gitt!
La nå ferden ta til!
Pokémon!

Du får til alt du vil,
for du har de kreftene som skal til!
Det er både godt og rett,
la din venn bli mett!
Det er både tap og vinn,
men veien er din!
Svaret er der!
Det er både svart og hvitt,
for ditt hjerte har svaret gitt!
La nå ferden ta til!
Pokémon!
It's always slow when a journey begins.
Hard to choose a way, hard to say "sorry".
You can do whatever you want,
because you have the power to do it!

You are flawless,
will be your comforting.
To keep it inside,
or raise your voice.
The day, it will soon come
when the light begins to shine clearly!

It's both good and right,
Let your friend get done with eating!
It's both lose and win,
but the road is yours!
The answer is there!
It's both black and white,
because your heart has given its answer!
Now, let the journey begin!
Pokémon!

So many choises!
What do we do now?
So many places!
Where should we go?
What should I say?
What should I do now?
When we stick together, you and I!

It's both good and right,
Let your friend get done with eating!
It's both lose and win,
but the road is yours!
The answer is there!
It's both black and white,
because your heart has given its answer!
Now, let the journey begin!
Pokémon!

You manage to do whatever you want
because you have the power to do it!
It's both good and right,
Let your friend get done with eating!
It's both lose and win,
but the road is yours!
The answer is there!
It's both black and white,
because your heart has given its answer!
Now, let the journey begin!
Pokémon!

Rivaliserende skjebner

 
Rival Destinies

This opening was sung by Stine S. Jensen and Lars Berteig Andersen, and written by Asbjørn Tveit.

TV version

Norwegian English
Et helt nytt avsnitt, en morgen gryr
En helt ny sjanse som frem seg byr
Det angår deg og meg
Å finne vår rette vei

Vi er sammen nå, følgesvenner nå
Uansett hva som skjer, gir vi stadig mer
Stolt vi står
Mål vi når
I en skjebnetid
Pokémon
A brand new chapter, a morning rises
A brand new chance which shows up
It's about you and me
To find the right way

We are together now, traveling companions now
Whatever happens, we always give more
Proud we stand
Goals we reach
In a time of the destiny
Pokémon

Movie version

Norwegian English
Et helt nytt avsnitt, en morgen gryr
En helt ny sjanse som frem seg byr
Det angår deg og meg
Å finne vår rette vei

Det er enkelt, det føles rett
Det gir fornuft når vi sammen er
Vi stoler på hverandre
Og gjør hverandre sterke

Vi er sammen nå, følgesvenner nå
Uansett hva som skjer, gir vi stadig mer
Stolt vi står
Mål vi når
I en skjebnetid
Pokémon

Ingen spørsmål, ingen mystikk
Jeg blir varm når jeg ser ditt blikk
Bestige hver en tinn
Styrken er din og min

Vi er sammen nå, følgesvenner nå
Uansett hva som skjer, gir vi stadig mer
Stolt vi står
Mål vi når
I en skjebnetid
Pokémon

Ooh ooh, du min hjelper
Ooh ooh, du min venn
Ooh ooh, du gjør meg modig
Ja, min støtte du skal få
Ooh ooh, gjennom hver kamp
Ooh ooh, gjennom hver test
Ooh ooh, når vi er sammen
Da går det alltid best

Vi er sammen nå, følgesvenner nå
Uansett hva som skjer, gir vi stadig mer
Stolt vi står
Mål vi når
Alltid klare når startskuddet går
I en skjebnetid
Pokémon
A brand new chapter, a morning rises
A brand new chance which shows up
It's about you and me
To find the right way

It's easy, it's feels right
It makes sense when we're together
We trust each other
And make each other strong

We are together now, traveling companions now
Whatever happens, we always give more
Proud we stand
Goals we reach
In a time of the destiny
Pokémon

No questions, no mystery
I get warm when I see your look
Climb every mountain
The power is yours and mine

We are together now, traveling companions now
Whatever happens, we always give more
Proud we stand
Goals we reach
In a time of the destiny
Pokémon

Ooh ooh, you, my helper
Ooh ooh, you, my friend
Ooh ooh, you make me brave
Yes, my support you shall receive
Ooh ooh, through every battle
Ooh ooh, through every test
Ooh ooh, when we're together
Then it's always ends the best

We are together now, traveling companions now
Whatever happens, we always give more
Proud we stand
Goals we reach
Always ready when the starting call goes off
In a time of the destiny
Pokémon

Det er alltid deg og meg

 
Adventures in Unova

This opening was sung by Emilie Christensen and Thomas Stokke, and written by Asbjørn Tveit and Rune Elli. The movie version was sung by Emilie Christensen and Trond Teigen

TV version

Norwegian English
Et helt nytt kapittel, vårt høyeste mål
Klare for kamp, vilje av stål
Jeg vet at vi vil lykkes
Det skal bli suksess

Åh åh
Vår kamp var hard
Har kommet så langt ifra der vi var
Åh åh
Vi hører sammen
Det er alltid deg og meg
Pokémon
A brand new chapter, our highest goal
Ready to battle, will of steel
I know that we will succeed
It will be a success

Oh oh
Our fight was tough
Have come so far from where we were
Oh oh
We belong together
It's always you and me
Pokémon

Movie version

Norwegian English
Det er et nytt kapitel, vårt høyeste mål
Klare for kampen, vilje av stål
Jeg vet at vi vil lykkes
Vi vil nå så langt

En saga ender og en annen tar til
Uten våre venner ville vi gått vill
For når vi står sammen
Skal det bli suksess

Åh åh
Vår kamp har vært hard
Har kommet så langt fra der vi var
Åh åh
Vi fant vår skjebnevei
Åh åh
For vi hører sammen
Vi er bestiser for evig
For alltid deg og meg

Du gir meg det motet, som gjør meg fri
Jeg stoler på at du går på min sti
Ja uansett hvor vi går hen
Ved din side vil jeg alltid bli

Åh åh
Vår kamp har vært hard
Har kommet så langt fra der vi var
Åh åh
Vi fant vår skjebnevei
Åh åh
For vi hører sammen
Vi er bestiser for evig
Alltid deg og meg
Pokémon!

Åh åh
For vi hører sammen
Vi er bestiser for evig
Alltid deg og meg
(Alltid deg og meg)
Pokémon!
It is a new chapter, our highest goal
Ready for the battle, will of steel
I know that we can succeed
We will reach so far

A saga ends and a new one begins
Without our friends we would get lost
Because when we stand together
It shall be success

Oh oh
Our battle has been hard
Have gotten so far from where we were
Oh oh
We found our destiny road
Oh oh
Because we belong together
We are besties forever
Forever you and me

You give me the courage, that makes me free
I trust that you walk on my road
Yes no matter where we go
By your side I will always be

Oh oh
Our battle has been hard
Have gotten so far from where we were
Oh oh
We found our destiny road
Oh oh
Because we belong together
We are besties forever
Always you and me
Pokémon!

Oh oh
Because we belong together
We are besties forever
Always you and me
Always you and me
Pokémon!

Pokémon Theme (Versjon XY)

 
The Series: XY

This opening was sung by Trond Teigen. The TV version was written by Audhild Jerdal, while the movie version was written by Hilde Skappel.

TV version

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Og fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

(Pokémon!)
(Fanger alle nå), for deg og meg
(Pokémon!)
For det er jo det jeg må
(Pokémon!)
Du, min beste venn
Og vår jord, vi elsker den
(Pokémon!)
(Fanger alle nå)
Fanger alle nå
Fanger alle nå!
Pokémon!
Now I'm going out on adventure
For I've had a call
And catch some rare animals
That lives inside a ball

(Pokémon!)
(Catches all now), for you and me
(Pokémon!)
Because that's what I must
(Pokémon!)
You, my best friend
And our earth, we love it
(Pokémon!)
(Catches all now)
Catches all now
Catches all now!
Pokémon!

Movie version

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Og fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
La, Pokémon, se det går an
Å bruke deres makt

(Pokémon!)
(Fanger alle nå), for deg og meg
(Pokémon!)
For det er jo det jeg må
(Pokémon!)
Du, min beste venn
Og vår jord, vi elsker den
(Pokémon!)
(Fanger alle nå), jeg blir så lei
(Pokémon!)
For styrken vil vise vei
Du gir meg, og jeg gir deg
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Fanger alle nå)
Fanger alle nå
Fanger alle nå!

Hver hindring blir en test
Min styrke hjelper meg
Når jeg gjør det jeg kan best
Vil jeg lykkes på min vei

Nå skal vi ut i strid igjen
Vi er et herlig lag
Sammen skal vi stå, min venn
Til vår drøm blir sann en dag

(Pokémon!)
(Fanger alle nå), for deg og meg
(Pokémon!)
For det er jo det jeg må
(Pokémon!)
Du, min beste venn
Og vår jord, vi elsker den
(Pokémon!)
(Fanger alle nå), jeg blir så lei
(Pokémon!)
For styrken vil vise vei
Du gir meg, og jeg gir deg
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Fanger alle nå)
Fanger alle nå
Fanger alle nå!

(Fanger alle nå)
Fanger alle nå
Fanger alle nå!
Pokémon!
Now I'm going out on adventure
For I've had a call
And catch some rare animals
That lives inside a ball

Travels across land and beach
Out on eternal hunt
Let, Pokémon, see it's okay
To use their power

(Pokémon!)
(Catches all now), for you and me
(Pokémon!)
Because that's what I must
(Pokémon!)
You, my best friend
And our earth, we love it
(Pokémon!)
(Catches all now), I'm so tired
(Pokémon!)
Because the strength will show the way
You give me, and I give you
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Catches all now)
Catches all now
Catches all now!

Each obstacle becomes a test
My strength helps me
When I do what I can best
I want to succeed on my way

Now we will go out into battle again
We are an awesome team
Together will we stand, my friend
Until our dream becomes true one day

(Pokémon!)
(Catches all now), for you and me
(Pokémon!)
Because that's what I must
(Pokémon!)
You, my best friend
And our earth, we love it
(Pokémon!)
(Catches all now), I'm so tired
(Pokémon!)
Because the strength will show the way
You give me, and I give you
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Catches all now)
Catches all now
Catches all now!

(Catches all now)
Catches all now
Catches all now!
Pokémon!

Vi er helter

 
The Series: Kalos Quest

This opening was sung by Morten Bergheim and written by Hilde Skappel.

Norwegian English
Vi reiser øst eller vest
Fordi vi vil være best
Og få belønning i kraft og ære
Det blir en krevende test
Vi har så mye igjen å lære

Vi er helter! Vi er helter!
Vi har kraft som kan flytte på fjell
Fly mot frykt, vi skal være helter
Med hele verdens fremtid i oss selv

Pokémon!
We travel east or west
Because we want to be best
And get reward in power and honor
It'll be a craving test
We have so much again to learn

We are heroes! We are heroes!
We have power that can move mountains
Escape for fear, we will be heroes
With the whole world's future in ourselves

Pokémon!

Jeg er stolt

 
The Series: XYZ

The TV version of this opening was sung by Morten Bergheim and written by Lise Knudsen, and the movie version was sung by Anine Kruse Skatrud and written by Lise Knudsen.

TV version

Norwegian English
Jeg er stolt for jeg vet jeg kan vinne
Slå meg ned og jeg reiser meg opp
Se opp for meg, for nå skal jeg skinne

Pokémon,
Pokémon,
Fanger alle nå!

Jeg er stolt for jeg vet jeg kan vinne

Pokémon,
Pokémon,
Fanger alle nå!
I'm proud because I know I can win
Strike me down and I rise up
Look out for me, because now I'll shine

Pokémon,
Pokémon,
Catches all now!

I'm proud because I know I can win

Pokémon,
Pokémon,
Catches all now!

Movie version

Norwegian English
Jeg er stolt for jeg vet jeg kan vinne
Se opp for meg, for nå skal jeg skinne
Skal jag skinne
Fanger alle nå!

Jeg er stolt for jeg vet jeg kan vinne
Slå meg ned og jeg reiser meg opp
Se opp for meg, for nå skal jeg skinne
Pokémon,
Pokémon,
Fanger alle nå!

Se opp for meg, for nå skal jeg skinne
Pokémon,
Pokémon,
Fanger alle nå!

Jeg har jo venner med meg
De følger med på det som skjer
Gammel visdom skal vise meg vei
Jag fanger alle nå!
I'm proud because I know I can win
Strike me down and I rise up
Look out for me, because now I'll shine
Catches all now!

I'm proud because I know I can win
Strike me down and I rise up
Look out for me, because now I'll shine
Pokémon,
Pokémon,
Catches all now!

Look out for me, because now I'll shine
Pokémon,
Pokémon,
Catches all now!

I do have friends with me
They come along with what's happening
Old wisdom will show me the way
I catch them all now!

Under Alola sin sol

 
Under The Alolan Sun

This opening was sung by and Jon Bjørnstad, Sofie Bjerketvedt and Benedikte Kruse and written by Lise Knudsen.

Norwegian English
Jeg kan bli vant til å kjenne meg varm
Og hver eneste dag kjenner jeg meg litt sterkere
Jeg ønsker at hver dag var lengre

Ja! I sola koser vi oss (Alola sin sol)
Hver uke er det som om jeg var på ferie
Ja! Nå har reisen begynt

Venner er vi, dette er det beste stedet
Under Alola sin sol

Pokémon!
I can get used to feel warm
And every single day I feel a little bit stronger
I wish that every day was longer

Yes! In the sun we cuddle (Alola its sun)
Every week it's like if I was on vacation
Yes! The journey has begun now

We are friends, this is the best place
Under Alola its sun

Pokémon!

Pokémon Theme (Fanger alle nå)

 
Pokémon Theme (Fanger alle nå)

This opening was sung by Even Bergan and Anine Kruse Skatrud, and was written by Hilde Skappel.

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Å fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
Ja, Pokémon, se det går an
Å bruke deres makt

Pokémon (Fanger alle nå), for deg og meg
For det er jo det jeg må
(Pokémon!)
Du min beste venn
På vår jord vi elsker den
Pokémon (Fanger alle nå), jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei
Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
(Fanger alle nå!)
Fanger alle nå!

Vær hindring blir en test
Min styrke hjelper meg
Når jeg gjør det som jeg kan best
Vil jeg lykkes på min vei

Nå skal vi ut i strid igjen
Vi er et herlig lag
Sammen skal vi stå min venn
Til vår drøm blir sann en dag

Pokémon (Fanger alle nå), for deg og meg
For det er jo det jeg må
(Pokémon!)
Du min beste venn
På vår jord vi elsker den
Pokémon (Fanger alle nå), jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei
Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
(Fanger alle nå!)
Fanger alle nå!

Fanger alle nå!
Now I'm going out on adventure
For I've had a call
To catch some rare animals
That live inside balls

Travel across land and beach
Out on eternal hunt
Yes, Pokémon, see that it's okay
To use their power

Pokémon (Catches all now), for you and me
Because that's what I must
(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth we love them
Pokémon (Catches all now), I'm so tired
Our strength will show the way
You give me and I give you
Po-ké-mon!
(Catches all now!)
Catches all now!

Each obstacle becomes a test
My strength helps me
When I do what I can best
I want to succeed on my way

Now we will into battle again
We are an awesome team
Together will we stand, my friend
Until our dream becomes true one day

Pokémon (Catches all now), for you and me
Because that's what I must
(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth we love them
Pokémon (Catches all now), I'm so tired
Our strength will show the way
You give me and I give you
Po-ké-mon!
(Catches all now!)
Catches all now!

Catches all now

Her under Alolas måne

 
Her under Alolas måne

This opening was sung by Anine Kruse Skatrud and Jon Bjørnstad and written by Lise Knudsen.

Norwegian English
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
Det har vært jobbing
Deling
Trening
Lære alt vi må
Vennskap
Kjemping
Latter
Har vært helt sprøtt, bli med nå
For det kommer snart
Vi får se hva vår skjebne blir
Her under Alolas måne
Pokémon!
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
There has been work
Sharing
Training
Learning all we need
Friendship
Fighting
Laughter
Have been all spun, come now
Because it comes soon
Let's see what our fate will be
Here under Alola's moon
Pokémon!

Sterkere blir vi to sammen

 
Sterkere blir vi to sammen

This opening was sung by Anine Kruse Skatrud and Jon Bjørnstad and written by Lise Knudsen.

Norwegian English
Kom hvis du er klar for å stå på
(klar for å stå på)
Kom hvis du er modig og go'
(klar for å stå på)

Bli med meg, vi er på lag
Så seirer vi sammen
(klar for å stå på)

Ingenting kan vel stanse os
Sterkere blir vi to sammen så klarer vi alt
Pokémon!
Come, if you are prepared to stand up
(prepared to stand up)
Come, if you are brave and good
(prepared to stand up)

Come with me, we are a team
And we'll win together
(prepared to stand up)

Nothing can stop us
We'll be stronger together and do everything
Pokémon!

For reisen starter nå

 
For reisen starter nå

This opening was sung by Benedikte Kruse and Kim A. Wifladt, and written by Lise Knudsen.

Norwegian English
Det er en stor, stor verden
Men du vet hvor jeg er hen
Og vi gjør alt i egen stil
når vi er sammen
Vi oppdager, og vi tror på hverandre
Ut på eventyr, min venn, nå er vi i gang

Og vi vet jo hvor vi skal gå
For reisen starter nå!
For reisen starter nå!
For reisen starter nå!
It's a big, big world
But you know where I'm going
And we do everything in our own style
when we're together
We discover, and we believe in each other
To adventure, my friend, when we're at it

And we know where we're going
For the journey begins now!
For the journey begins now!
For the journey begins now!

Inn i hjertet ditt

 
Inn i hjertet ditt
Norwegian English
Ta meg med på reisen
Ta meg med

Vi kan bli et alle tiders team
Vi kan gjøre allting sammen
Lære, trene, aldri gi opp
(Go! Go! Go!)

Jeg vil alltid bli med dit du skal
La meg bli med inn i hjertet ditt
Ja, inn i hjertet ditt
Pokémon
Take me on the journey
Take me with you

We can be an all-time team
We can do everything together
Learning, training, never give up
(Go! Go! Go!)

I will always be with you wherever you go
Let me join you in your heart
Yes, into your heart
Pokémon

TV endings

Kanto Pokérap

Version 1

Norwegian English
Ok dere! Vi må rappe noen Pokémon!
A bare syng da, jeg ska ta meg av resten
Ja så kom igjen da!


Jeg vil jo kun bli best på denne jord
Jeg fanger flest, jeg vet at jeg blir stor

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Fanger, fanger, fanger alle nå
Pokémon!

Du sendes over land, en vei du tar
Du utnytte kan, den kraften som du har

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Trettito navn, det har vi nå
Følg med neste gang, da skal vi rappe mer
Det er etthundre og femti, gå ikke glipp av noen
Du må fange alle!


Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå
Pokémon!
Al right you! We have to rap some Pokémon!
Yeah well sing then, I'll take care of the rest
Yeah come on then!


I want to be the best in this earth
I catch the most, I know that I'll be great

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Catching, catches, catches all now
Pokémon!

You're sent over the land, a path you take
You can use, the power that you have

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Thirty names, that's what we have now
Come next time, we'll rap some more then
There are one hundred and fifty, don't miss anyone
You gotta catch them all!


Catches, catches, catches all now
Catches all now
Pokémon!

Version 2

Norwegian English
Er du klar for en Poké-rapp?
Det er hundre og femti Pokémon, og de har jo alle navn
Vi tar trettito i dag så prøv å henge med


Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå
Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Fanger alle nå
Fanger alle nå

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu

Å fange hundre og femti, det skal jeg få til
Å være Pokémon-mester, det er det jeg vil

Ok, hvordan gikk det?
La leppene hvile, la tunga få fred
Le deg tilbake for sangen er sunget
Vi treffes snart igjen


Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå
Pokémon!
Are you ready for a Pokérap?
There are one hundred and fifty'
We'll take thirty today so try to keep up


Catches, catches, catches all now
Catches all now
Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Catches all now
Catches all now

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu

To catches one hundred and fifty, I'll make it happen
To be Pokémon Master, that is what I want

So, how'd it go?
Let your lips rest, let your tongue have some peace
Lean back cuz the song is sung
We'll meet again


Catches, catches, catches all now
Catches all now
Pokémon!

Version 3

Norwegian English
Pokémon!
Nå er det på tide igjen
Det er hundre og femti Pokémon tilsammen
Det blir sirka tretti for hver gang
Det går nok bra, bare følg godt med


Alakazam, Doduo, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

Fanger alle nå, fanger alle nå, yeah!
Fanger alle nå, fanger alle nå, ow!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

Å fange hundre og femti, det skal jeg få til
Å være Pokémon-mester, det er det jeg vil

Ok, i dag var jo lett
Men du må følge godt med hver eneste gang
Ellers får du ikke med deg alle etthundre og femti
Da ses vi snart


Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon
Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon
Fanger, fanger, fanger alle nå
Pokémon!
Pokémon!
Now it's time again
It's one hundred and fifty Pokémon together
It's roughly thirty for each time
It'll probably be fine, just follow along nicely


Alakazam, Doduo, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

Catches all now, catches all now, yeah!
Catches all now, catches all now, ow!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

To catch one hundred and fifty, I'll make it happen
To be Pokémon Master, that's what I want

Okay, today was easy
But you got to follow along nicely every time
Or else you won't get all one hundred and fifty
See you soon


Catches, catches, catches all now
Catches all now, Pokémon
Catches, catches, catches all now
Catches all now, Pokémon
Catches, catches, catches all now
Pokémon!

Version 4

Norwegian English
Pokémon!
Hør etter alle Pokémontrener
Har dere det som må til for å bli best
I dag tar vi tretti Pokémon
Dette blir en knallhardt test


Fanger alle nå, fanger alle nå, yeah!
Fanger alle nå, fanger alle nå, yeah

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon!)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

Å fange hundrefemti, det skal jeg få til
Å være Pokémon-mester, det er det jeg vil

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

Ikke verst, ikke verst
Men ikke bli høyd på pera
Det blir verre neste gang
Vi nærmer oss etthundrefemti Pokémon
Ingenting kan stoppe oss


Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon
Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon
Fanger, fanger, fanger alle nå
Pokémon!
Pokémon!
Listen here all Pokémon Trainers
Do you have what it takes to be best
Today we'll take thirty Pokémon
This'll be a rock hard test


Catches all now, catches all now, yeah!
Catches all now, catches all now, yeah!

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon!)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

To catch one hundred fifty, I'll make it happen
To be Pokémon Master, that's what I want

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

Not bad, not bad
But don't get on your high horse
It'll get worse next time
We are closing in on one hundred fifty Pokémon
Nothing can stop us


Catches, catches, catches all now
Catches all now, Pokémon
Catches, catches, catches all now
Catches all now, Pokémon
Catches, catches, catches all now
Pokémon!

Version 5

Norwegian English
Pokémon!
Få tunga på glid, det er tid for en Pokérap
Kom igjen, syng med oss, det er det som er gøy
Etthundre og femti Pokémon, hvor mange kjenner du?


Fanger alle nå, fanger alle nå
Fanger alle nå, fanger alle nå

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom - vi er snart i mål!

Fanger alle nå, fanger alle nå
Fanger alle nå, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke
Pidgeot, Arbok - Det var alle folkes

Kjenner du alle Pokémon?
Hvis ikke må du høre godt etter på nær neste rappen kommer
Da blir det enkelt
Du må fange alle!


Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon
Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå, Pokémon
Fanger, fanger, fanger alle nå
Pokémon!
Pokémon!
Get your tongue moving, it's time for a Pokérap
Come on, sing with us, that's what's fun
One hundred and fifty Pokémon, how many do you know?


Catches all now, catches all now
Catches all now, catches all now

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom - vi er snart i mål!

Catches all now, catches all now
Catches all now, catches all now
Catches all now, Pokémon

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke
Pidgeot, Arbok - That's all folks

Do you know all Pokémon?
If you don't you should listen carefully when the next rap comes
It'l get easy then
You gotta catch all!


Catches, catches, catches all now
Catches all now, Pokémon
Catches, catches, catches all now
Catches all now, Pokémon
Catches, catches, catches all now
Pokémon!

Pikachus jukebox

Jeg vil alltid være din venn

Norwegian English
Gode venner vil alltid holde sammen
Når det går dårlig, når alt er fryd og gammen

Og smil etter smil
Det er sånn det er
Bare vent og se

Du vil alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn

Du vil alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn
Good friends will always stay together
When things are bad, when everything is bliss

And smile after smile
That's how it is
Just wait and see

You can always come to me
We will always go the same way
Even if it's through fire and water
I will always be your friend

You can always come to me
We will always go the same way
Even if it's through fire and water
I will always be your friend

Hva slags Pokémon er du?

Norwegian English
Hva slags Pokémon er du?

Ta en NORMALtype som Jigglypuff
Mot et SPØKELSE som Gengar blir kampen tøff
Og Tordenkile er et ELEKTRISK atakk
Til du blir JORDet av en Marowak

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?

Du ska'kke komme KRYPende med Caterpie
For typer som kan FLY er det kjempefart i
Lykke til med Muk og han GIFTige gass
Gjør en liten feil, og GRESS går i dass

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
Kom og syng om dine hemmeligheter
Hva slags Pokémon er du?
Er du tillitsverdig, du?
Eller bare skrekk og gru?
Hva slags Pokémon er du?

(yeah)
(Golduck)
(Jigglypuff)
What kind of Pokémon are you?

Take a NORMALtype like Jigglypuff
Against a GHOST like Gengar, the fight gets tough
And Thunderbolt is an ELECTRICAL move
Until you get GROUNDed by Marowak

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so cunningly?

You shouldn't come CRAWLing with Caterpie
Because there's superspeed in types that can FLY
Good luck with Muk and his POISONous gas
Make a small mistake and GRASS will fail

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so cunningly?
Come and sing of your secrets
What kind of Pokémon are you?
Are you trustworthy, you?
Or just horrible and cruel?
What kind of Pokémon are you?

(yeah)
(Golduck)
(Jigglypuff)

Sammen for alltid

Norwegian English
Du har vært en god venn
Kjentes hvis når jeg var ung
Vi har mange venner men di
Kommer og går
Og sellom vi aldri siger det
Så er det en ting vi to forstår

Vi er sammen for alltid og till evig tid
Frå noen till gammel dag
For vi er tillsammen og en ting er klart
At for alltid og en dag er du min beste venn
Sammen i all evighet

Sammen for alltid og till evig tid
Frå noen till gammel dag
For vi er tillsammen og en ting er klart
At for alltid og en dag er du min beste venn
Sammen i all evighet
You have beena good friend
Feels like when I was young
We have many friends but they
Come and go
And rarely we never say it
It's one thing we two understand

We are together for ever and for all eternity
From som to olden days
Because we are together and one thing is clear
That for ever and a day you're my best friend
Together for all eternity

Together for ever and all eternity
From some to olden day
Because we are together and one thing is clear
That for ever and a day you're my best friend
Together for all eternity

Pokémon Mester

Norwegian English
Go! Go!

Så du vil være Pokémonmester? Ha ha ha ha ha ha
Jeg er nok den eneste, den eneste
som kan klare testen, for jeg er best!
Bare kjør på og vær rå, for jeg er best!
Det krever alt man kan
og jeg snur ikke mot planen
før alle Pokémonene er mine!
Jeg har disiplin til å fange (Pokémonene)

Jeg blir den neste Pokémonmester
Jeg blir den beste Pokémonmester
Jeg blir den største Pokémonmester
Ja, jeg vil slåss for å bli den største mester
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ja, jeg vil mestre Pokémon
Go! Go!

So you want to be a Pokémon Master? Ha ha ha ha ha ha
I do am the only one, the only one
That can complete the trials, for I'm the best!
Just go and be raw, for I'm the best!
It takes all you've got
And won't abandon the plan
For all the Pokémon are mine!
I have the diciplin to catch (the Pokémon)

I'll be the next Pokémon Master
I'll be the best Pokémon Master
I'll be the greatest Pokémon Master
Yes, I will fight to be the gretest master
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Yes, I want to master Pokémon

Viridian City

Norwegian English
Viridian City!

Jeg er på vei til å bli en mestertrener
Og jeg gir meg ikke før jeg er nummer 1
(Nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1)

Vi vil alltid prøve
Vise styrke og litt mer
Vi holder sammen
Uansett hva som skjer

Jeg er på vei
(Vi er på vei til Viridian City)

Jeg er på vei!
Jeg er på vei til Viridian City
Og alle vennene hjelper til
Vi er på vei til Viridian City
Og jeg er klar for det store spill
Jeg er på vei til Viridian City!
Viridian City!

I'm on my way to be a Master Trainer
And I won't surrender until I'm number 1
(Number 1, number 1, number 1, number 1)

We always want to try
Show strength and a little more
We hold together
Regardless of what happens

I'm on my way
(We're on our way to Viridian City)

I'm on my way!
I'm on my way to Viridian City
And all my friends help
We're on our way to Viridian City
And I'm ready for the great game
I'm on my way to Viridian City!

Kjempe trøbbel

Norwegian English
For å sørge for vår neste generasjon!
For å forene alle folkeslag i vår nasjon!
For å fordømme sannhet og kjærlighet!
For å nå inn i den store evighet!
Jessie!
James!
Team Rockets dro avsted i rasende fart!
Overgi deg nå eller gjør klar til kamp!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler...
Team Rockets er på ferde igjen!
To mourn for our next generation!
To unite all people within our nation!
To condamn truth and love!
To reach into the big eternity!
Jessie!
James!
Team Rocket blasts off in raging speed!
Surrender now or prepar to fight!

Team Rocket rules
Prepar for trouble, super trouble
Great trouble, big trouble
Awaits on your way!

Team Rocket rules
Prepar for trouble, super trouble
Great trouble, big trouble
Awaits on your way!

Team Rocket rules
Prepar for trouble, super trouble
Great trouble, big trouble
Awaits on your way!

Team Rocket rules...
Team Rocket blasts off again!

Endings

  This section is incomplete.
Please feel free to edit this section to add missing information and complete it.
Reason: Lyrics, names

Verden er et vakkert sted

 
Verden er et vakkert sted
Norwegian English
Hver dag går vi igjennom alt vi gjør, og hvorfor spør vi (jeg)
Virker som om vi aldri stopper opp og ser oss rundt, på livets vei (vei)
Det er en verden som venter, som ditt livs fyrverkeri
Er som regnbuens farger, som en vakker symfoni

Så se deg omkring
Det klarer du lett
Ta deg litt tid
Og se rett og slett
Glem ikke at
Verden er et vakkert sted

Husker vi å feire verdens underbare skjønnhet, går det liv til tross
Eller har vi glemt at disse gaver som vi har fått, at de kan også bli tatt i fra oss? (fra oss)
Vi må stå i mot det, det er opp til deg og meg
Nå må vi jobbe sammen, ta litt ansvar, du og jeg

Så se deg omkring (se deg omkring)
Det klarer du lett (det klarer du lett)
Ta deg litt tid (ta deg litt tid)
Og se rett og slett
Glem ikke at (glem ikke det at)
Verden er et vakkert sted (verden er et vakkert sted)

Verden venter på deg
Vis takknemmelighet
Vær takknemlig for magien
Som rører oss mer enn du vet

Så se deg omkring
Det klarer du lett
Ta deg litt tid
Og se rett og slett
Glem ikke at
Verden er et vakkert sted

Så se deg omkring (se deg omkring)
Det klarer du lett (det klarer du så lett)
Ta deg litt tid (ta deg litt tid)
Og se rett og slett
Glem ikke at (glem aldri at)
Verden er et vakkert sted (verden er et vakkert sted)

Ta deg litt tid
Og se rett og slett
Glem ikke at
Verden er et vakkert sted

Det er et vakkert sted
Bare se deg omkring
Verden er et vakkert sted
Det er et vakkert sted
Every day we go through everything we do, and why we ask (I)
Seems like we never stop up and look around us, on the road of life (road)
There is a world that is waiting, like the fireworks of your life
It's like the colors of the rainbow, like a beautiful symphony

So look around you
You can do it easily
Take some time
And simply look
Do not forget
The world is a beautiful place

If we remember to celebrate the world's wonderful beauty, life will carry on
Or have we forgotten, that these gifts that we have received, that they can also be taken away from us? (from us)
We have to stand against it, it is up to you and me
Now we have to work together, take some responsibly, you and me

So look around you (look around you)
You can do it easily (you can do it easily)
Take some time (take some time)
And simply look
Do not forget (do not forget)
The world is a beautiful place (the world is a beautiful place)

The world is waiting for you
Show gratefulness
Be grateful for the magic
That affects us more than you know

So look around you
You can do it easily
Take some time
And simply look
Do not forget
The world is a beautiful place

So look around you (look around you)
You can do it easily (you can do it so easily)
Take some time (take some time)
And simply look
Do not forget (never forget that)
The world is a beautiful place (the world is a beautiful place)

Take some time
And simply look
Do not forget
The world is a beautiful place

It is a beautiful place
Just look around you
The world is a beautiful place
It is a beautiful place

Hvis vi bare har vår tro

 
Hvis vi bare har vår tro
Norwegian English
Jeg er sett en fremtid, og den er her i dag
En sang til alle barna, på leting etter bedre lag
Når alle vi står sammen, holder ingen oss igjen
For når vi er forente, er vi bedre kjære venn

Nå ser vår verden lys ut
Nå kan vi klare alt
Stole på hverandre
Og kan aldri gå fortapt

Et håp, en tro
At skjebnen er med oss
En mulighet for oss
Så verden blir et bedre sted
For sammen kan vi klare alt
Hvis vi bare har vår tro

Kan du finne motet, når andre svikter deg
Har du styrke nok, når ingen andre støtter deg
Er du modig nok, og aldri viker bort
Vær trygg for vi er med deg, la oss få det gjort

Nå ser vår verden lys ut
Nå kan vi klare alt
Stole på hverandre
Og kan aldri gå fortapt

Et håp, en tro
At skjebnen er med oss
En mulighet for oss
Så verden blir et bedre sted
For sammen kan vi klare alt
Hvis vi bare har vår tro

Hør på stemmen i ditt hjerte
Bare tro så vil du merke
Livet står her ved din side
Om og om igjen

Et håp, en tro
At skjebnen er med oss
En mulighet for oss
Så verden blir et bedre sted
For sammen kan vi klare alt
Hvis vi bare har vår tro

Hvis vi bare har
Hvis vi bare har vår tro

Et håp, en tro
At skjebnen er med oss
En mulighet for oss
Så verden blir et bedre sted
For sammen kan vi klare alt
Hvis vi bare har vår tro

Hvis vi bare har vår tro
I have seen a future, and it is here today
A song to all the children, looking for a better team
When we stand together, nobody keeps us back
Because when we are united, are we better dear friend

Now our world looks bright
Now we can do anything
Trust each other
And can never get lost

One hope, one belief
That destiny is with us
An opportunity for us
So the world becomes a better place
Because together we can do anything
If we only have our belief

Can you find the courage, when others let you down
Do you have enough strength, when nobody else is supporting you
Are you brave enough, and never shy away
Be safe for we are with you, let us get this done

Now our world looks bright
Now we can do anything
Trust each other
And can never get lost

One hope, one belief
That destiny is with us
An opportunity for us
So the world becomes a better place
Because together we can do anything
If we only have our belief

Listen to the voice in your heart
Just believe and you will notice
Life is with you by your side
Over and over again

One hope, one belief
That destiny is with us
An opportunity for us
So the world becomes a better place
Because together we can do anything
If we only have our faith

If we only have
If we only have our belief

One hope, one belief
That destiny is with us
An opportunity for us
So the world becomes a better place
Because together we can do anything
If we only have our belief

If we only have our belief

Jeg har tro på deg

 
Jeg har tro på deg

This ending was sung by Stine S. Jensen and written by Morten Rølling.

Norwegian English
Hvor kan jeg gå når alt er lagt øde
Hvor kan jeg gå når jeg føler meg trist
Hvem stiller opp med åpne armer, det er deg
Det er deg

Hvor kan jeg gå når jeg fanges av stormen
Hvor kan jeg gå når alt blir for tøft
Hvem gir meg håp hver eneste morgen, det er deg
Ja, det er deg

Du var der for meg da jeg var så lei
Du hjalp meg inn på den rette vei
Min ledesnor, du viser alltid vei
Jeg har tro på deg

Yeah, yeah

Når jeg snubler og faller, da hjelper du meg
Når jeg ikke forstår, du vet hva jeg må
Når alt er håpløst, du hjelper meg å forstå
Vet jeg

Det er lenge siden jeg møtte deg
Jeg kjenner ditt sanne jeg
Er ofte jeg undrer hvor jeg hadde vært uten deg

Yeah, yeah

Du var der for meg da jeg var så lei
Du hjalp meg inn på den rette vei
Min ledesnor, du viser alltid vei
For du ga meg styrke når jeg var svak
Du var min stemme da jeg ble så spak
Jeg vet at du, du holder fast i meg
Ja, jeg har tro på deg

Ja, jeg har tro på deg

Du var der for meg da jeg var så lei
Du hjalp meg inn på den rette vei
Min ledesnor, du viser alltid vei
For du ga meg styrke når jeg var svak
Du var min stemme da jeg ble så spak
Jeg vet at du, du holder fast i meg
Ja, jeg har tro på deg

Du var der for meg når jeg var så lei
Du hjalp meg inn på den rette vei
Min ledesnor du viser alltid vei
Ja, jeg har tro på deg

Ja, jeg har tro på deg
Where can I go when everything is demolished
Where can I go when I feel sad
Who puts up with open arms, it is you
It is you

Where can I go when I get caught by the storm
Where can I go when everything gets too tough
Who gives me hope every single morning, it is you
Yes, it is you

You were there for me when I was so tired
You helped me into the right path
My guiding thread, you always show the way
I have faith in you

Yeah, yeah

When I trip and fall, you help me
When I don't understand, you know what I must do
When everything is hopeless, you help me understand
I know

It is a long time since I met you
I know your true self
It is often I wonder where I would have been without you

Yeah, yeah

You were there for me when I was so tired
You helped me into the right path
My guiding thread, you always show the way
Because you gave me strength when I was weak
You were my voice when I was so docile
I know that you, you are holding on to me
Yes, I have faith in you

Yes, I have faith in you

You were there for me when I was so tired
You helped me into the right path
My guiding thread, you always show the way
Because you gave me strength when I was weak
You were my voice when I was so docile
I know that you, you are holding on to me
Yes, I have faith in you

You were there for me when I was so tired
You helped me into the right path
My guiding thread, you always show the way
Yes, I have faith in you

Yes, I have faith in you

La stjernen vise vei

 
La stjernen vise vei (Ideals Mix)
 
La stjernen vise vei (Truth Mix)

This ending was sung by Einar Flinder Petersen (Ideals Mix) and Emilie Tverbak (Truth Mix) and written by Absjørn Tveit.

Ideals Mix

Norwegian English
Du kan sette deg mål
For med ditt hjerte av stål
Har du styrke inni deg
La den vise vei
Du kan fly høyt i sky
Og besøke hver en by
La taushet bli din trøst
Hev din røst

La stjernen vise vei
Spre dine vinger og vær fri
For hvor du enn befinner deg
Det er din rette sti
Så lytt til hjertet ditt
Og ha troen på din drøm
La stjernen, la stjernen vise vei

For en dag får du svar
For hva din skjebne blir
Og langs hvert et fotefall
Ser du klart hva livet gir
Så lev hver en dag
La gløden svinne hen
Legg bak deg all din tvil
Stem nå til

La stjernen vise vei
Spre dine vinger og vær fri
For hvor du enn befinner deg
Det er din rette sti
Så lytt til hjertet ditt
Og ha troen på din drøm
La stjernen, la stjernen vise vei

La stjernen vise vei
Spre dine vinger og vær fri
For hvor du enn befinner deg
Det er din rette sti
Så lytt til hjertet ditt
Og ha troen på din drøm
La stjernen, la stjernen vise vei

La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
La stjernen vise vei

La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
La stjernen vise vei
You can make yourself a goal
Because with your heart of steel
You got strength inside you
Let it show the way
You can fly high up in the sky
And visit every city
Let silence be your comfort
Raise your voice

Let the star show the way
Spread your wings and be free
For wherever you are
It is your right path
So listen to your heart
Have faith in your dream
Let the star, let the star show the way

For every day where you get
Because what your destiny becomes
And along every footstep
You can see what life gives
So live every day
Let the glow die out
Put all doubt behind you
Use all your effort

Let the star show the way
Spread your wings and be free
For wherever you are
It is your right path
So listen to your heart
Have faith in your dream
Let the star, let the star show the way

Let the star show the way
Spread your wings and be free
For wherever you are
It is your right path
So listen to your heart
Have faith in your dream
Let the star, let the star show the way

Let the star show the way
Let the star show the way
Let the star show the way
Let the star show the way

Let the star show the way
Let the star show the way
Let the star show the way
Let the star show the way
Let the star show the way
Let the star show the way

Truth Mix

Norwegian English
Du kan sette deg mål
For med ditt hjerte av stål
Har du en styrke inni deg
La den vise vei
Du kan fly høyt i sky
Og besøke hver en by
La et taushet bli din trøst
Hev din røst

La stjernen vise vei
Spre dine vinger og vær fri
For hvor du enn befinner deg
Det er din rette sti
Så lytt til hjertet ditt
Og ha troen på din drøm
La stjernen, stjernen vise vei

For en dag får du svar
På hva din skjebne blir
Og langs hvert et fotefall
Ser du klart hva livet gir
Så lev hver en dag
La gløden svinne hen
Legg bak deg all din tvil
Stem nå i

La stjernen vise vei
Spre dine vinger og vær fri
For hvor du enn befinner deg
Det er din rette sti
Så lytt til hjertet ditt
Og ha troen på din drøm
La stjernen, stjernen vise vei

La stjernen vise vei
Spre dine vinger og vær fri
For hvor du enn befinner deg
Det er din rette sti
Så lytt til hjertet ditt
Og ha troen på din drøm
La stjernen, stjernen vise vei

Vise deg vei
Vise deg vei
Vise deg vei
Vise deg vei

Vise deg vei
Vise deg vei
Vise deg vei
Vise deg vei
Vise deg vei
Vise deg vei
You can make yourself a goal
Because with your heart of steel
You got strength inside you
Let it show the way
You can fly high up in the sky
And visit every city
Let silence be your comfort
Raise your voice

Let the star show the way
Spread your wings and be free
For wherever you are
It is your right path
So listen to your heart
Have faith in your dream
Let the star, star show the way

For every day where you get
Because what your destiny becomes
And along every footstep
You can see what life gives
So live every day
Let the glow die out
Put all doubt behind you
Use all your effort

Let the star show the way
Spread your wings and be free
For wherever you are
It is your right path
So listen to your heart
Have faith in your dream
Let the star, star show the way

Let the star show the way
Spread your wings and be free
For wherever you are
It is your right path
So listen to your heart
Have faith in your dream
Let the star, the star show the way

Show you the way
Show you the way
Show you the way
Show you the way

Show you the way
Show you the way
Show you the way
Show you the way
Show you the way
Show you the way

Du har den inni deg

 
Du har den inni deg

This ending was sung by Frid Brune Nordheim and written by Asbjørn Tveit.

Norwegian English
Vær tøff, vær sterk, vær ærlig
Og finn din sanne vei
Når du har venner med deg
Du finner din vei

Skjer en gang i alles liv
at du ikke vet hva som er rett og galt
Hva gjør man da
Snur deg rundt og drar av sted
Eller finnes styrke og fred
Bare du min venn, kan klare det
I den kalde natt eller mørke stunder
Lytt til ditt hjerte for din kraft gjør under

Vær tøff, vær sterk, vær ærlig
Og finn ditt sanne jeg
Når du har venner med deg
Du finner din vei
Du har den inni deg

Er alene dag og natt
Føler deg redd og helt forlatt
??? det vil du da
Har et håp og gjør ditt ???
følg din tro og gi aldri opp din store drøm
Din store drøm
I den kalde natt eller mørke stunder
Lytt til ditt hjerte for din kraft gjør under

Vær tøff, vær sterk, vær ærlig
Og finn ditt sanne jeg
Når du har venner med deg
Du finner din vei
Du har den inni deg

Så stå opp, vis nå din betydning
Du kan nå din topp, sjansen den er din
Unngå stopp og gi alt du har
Gå mot din skjebne
Gå ut og vinn

Vær tøff, vær sterk, vær ærlig
Og finn ditt sanne jeg
Når du har venner med deg
Du finner din vei

Vær tøff, vær sterk, vær ærlig
Og finn ditt sanne jeg
Når du har venner med deg
Du finner din vei
Du har den inni deg

Du har den inni deg
Du har den inni deg
Du har den inni deg
Be tough, be strong, be honest
And show your true way
When you have friends with you
You will find your way

It happens sometime in everyone's life
That you do not know what is right and wrong
What do you do
Turn around and go your own way
Or do strength and piece exist
Only you my friend, can do it
In the cold night or dark moments
Listen to your heart because your power does wonders

Be tough, be strong, be honest
And show your true self
When you have friend with you
You will find your way
You got it inside you

Is alone day and night
You are feeling scared and all alone
??? you want it then
Have a hope and do your ???
Follow your belief and never give up your big dream
Your big dream
In the cold night or dark moments
Listen to your heart because your power does wonders

Be tough, be strong, be honest
And show your true self
When you have friend with you
You will find your way
You got it inside you

So stand up, show your worth
You can reach your best, the chance is yours
Avoid stops and give it everything you have got
Go up against your destiny
Go out and win

Be tough, be strong, be honest
And show your true self
When you have friend with you
You will find your way

Be tough, be strong, be honest
And show your true self
When you have friends with you
You will find your way
You got it inside you

You got it inside you
You got it inside you
You got it inside you

Vi vender hjem

 
Vi vender hjem

This ending was sung by Seda Melissa Witt and written by Nina L. Sund.

Norwegian English
Hadde det så gøy der ute, eller hva?
Jeg visste ikke verden kunne gi og ta
Vi satt her på månen, vinket der ned
Den lyste for oss en varme og fred
Da må vi dra og hilse på en annen dag
Vi går i lag

Oh oh, vi vender hjem
Til stedet vårt, som føles så nært
Oh oh, vi vender hjem
Vi hører at de kaller på oss
Eventyret er på vei
Da kommer vi til deg

Oh oh,
Vi vender hjem

Alle reiser starter med å se en venn
Det er magi i lufta her, ja bare kjenn
Vi svømte i sjøen, lekte i sand
Du plystret og satt hjerter i brann
Har hatt det fint på reisen som vi alle fikk
Der ferden gikk

Oh oh, vi vender hjem
Til stedet vårt, som føles så nært
Oh oh, vi vender hjem
Vi hører at de kaller på oss
Eventyret er på vei
Da kommer vi til deg

Oh oh,
Vi vender hjem

Kan du føle sola gi lys til oss?
Kan du se at månen viser vei for oss?
Følger mitt hjerte, jeg vil gjerne gå
Her sammen med deg
Vi er på rett vei

Hadde det så gøy der ute, eller hva?
Vi visste ikke verden kunne gi og ta
Nå har vi sett alt, har reist mange mil
Vi kommer igjen og bringer deg smil
Da må vi dra og hilse på en annen dag
Vi går i lag

Oh oh, vi vender hjem
Til stedet vårt, som føles så nært
Oh oh, vi vender hjem
Vi hører at de kaller på oss
Eventyret er på vei
Da kommer vi til deg

Oh oh, vi vender hjem
Til stedet vårt, som føles så nært
Oh oh, vi vender hjem
Vi hører at de kaller på oss
Eventyret er på vei
Da kommer vi til deg

Oh oh,
Vi vender hjem
We had so much fun out there, right?
I did not know that the world could give and take
We sat here on the moon, waved down there
It shined for us a warmth and peace
We must leave and come visit another day
We go together

Oh oh, we are going home
To our place, that feels so close
Oh oh, we are going home
We hear that they are calling for us
The adventure is on its way
Then we come to you

Oh oh,
We are going home

All journeys start out with seeing a friend
There is magic in the air here, yes just feel
We swam in the sea, played it the sand
You whistled and sat hearts on fire
We have had it nice on the journey that everyone got
Where the journey led

Oh oh, we are going home
To our place, that feels so close
Oh oh, we are going home
We hear that they are calling for us
The adventure is on its way
Then we come to you

Oh oh,
We are going home

Can you feel the sun give us light?
Can you see that the moon is showing us the way?
I am following my heart, I really want to go
Here together with you
We are on the right path

We had so much fun out there, right?
I did not know that the world could give and take
Now we have seen it all, travelled many miles
We come back again and bring you smiles
We must leave and come visit another day
We go together

Oh oh, we are going home
To our place, that feels so close
Oh oh, we are going home
We hear that they are calling for us
The adventure is on its way
Then we come to you

Oh oh, we are going home
To our place, that feels so close
Oh oh, we are going home
We hear that they are calling for us
The adventure is on its way
Then we come to you

Oh oh,
We are going home

Og Du Viser Vei

 
Og Du Viser Vei

This ending was sung by Anne Kruse Skatrud and written by Hilde Skappel.

Norwegian English
Utenfor mørket, fantes det solskinn
Et eventyr som ventet
Før var jeg så redd, nå har jeg medvind
Jeg gråter fordi jeg er glad
Men jeg vil få sagt før jeg drar

Jeg er takknemlig, du viste meg vei
Og du har lært meg hva meningen er
Vinne venner og tåle, og nå måle, når frykten er der
Det er for tidlig og ta helt farvel
Jeg tenker på deg, så nå er du med
En verden som åpner seg
Og du viser vei

Utenfor mørket, finnes det solskinn
Et eventyr som venter
Først var jeg så redd, nå har jeg medvind
For barnet jeg var tok farvel
Jeg fant en kraft i meg selv

Jeg er takknemlig, du viste meg vei
Og du har lært meg hva meningen er
Vinne venner og tåle, og nå måle, når frykten er der
Outside the darkness, there was sunshine
An adventure that was waiting
Before I was so scared, now I have tailwind
I cry because I am happy
But I want to have said before I leave

I am thankful, you showed me the way
And you have taught me what the meaning is
Winning friends and withstand, and reach the goal, when the fear is there
It is too early to say good bye
I think about you, so you are with me
A world that is opening up
And you are showing the way

Outside the darkness, there is sunshine
An adventure that is waiting
First I was so scared, now I have tailwind
Because the child I was said goodbye
I found a strength in myself

I am thankful, you showed me the way
And you have taught me what the meaning is
Winning friends and withstand, and reach the goal, when the fear is there

Du kjenner meg ut og inn

 
Du kjenner meg ut og inn

This ending was sung by Heidi Ruud Ellingsen and written by Lise Knudsen.

Norwegian English
En gang trodde jeg, jeg bare trengte meg
Hadde ikke plass til andre enn meg selv
Uten deg er jeg ikke noe
Og til sammen er vi strekene enn fjell
Til slutt jeg forsto, bare se på oss to
Hør mitt ønske, la det bli oss, ja bare oss
Hør mitt ønske, la det bli bare oss

Du kjenner meg ut og inn
Alle tanker jeg har i mitt sinn
Både det som er mørkt (det som er mørkt)
Og som skinner som solen
Du kjenner meg ut og inn
Du vet gjennom tykt og tynt
Jeg elsker bare deg
Hør mitt ønske, la det bli bare oss

Hør mitt ønske, la det bli oss, ja bare oss
Hør mitt ønske, la det bli bare oss

Du kjenner meg ut og inn
Alle tanker jeg har i mitt sinn
Både det som er mørkt
Og som skinner som solen

Du kjenner meg ut og inn
Alle tanker jeg har i mitt sinn
Både det som er mørkt (det som er mørkt)
Og som skinner som solen
Du kjenner meg ut og inn
Du vet gjennom tykt og tynt
Jeg elsker bare deg
Hør mitt ønske, la det bli oss, ja bare oss
Hør mitt ønske, la det bli bare oss
Once I believed, I only needed me
Did not have room for anyone but me
Without you I am nothing
And together we are stronger than mountains
In the end I understood, just look at the two of us
Hear my wish, let it be us, yes only us
Hear my wish, let it be only us

You know me inside and out
Every thought in my mind
Both the dark ones (the dark ones)
And the ones that shine like the sun
You know me inside and out
You know through thick and thin
I only love you
Hear my wish, let it be only us

Hear my wish, let it be us, yes only us
Hear my wish, let it be only us

You know me inside and out
Every thought in my mind
Both the dark ones
And the ones that shine like the sun

You know me inside and out
Every thought in my mind
Both the dark (the dark ones)
And the ones that shine like the sun
You know me inside and out
You know through thick and thin
I only love you
Hear my wish, let it be us, yes only us
Hear my wish, let it be only us

Hjertesjel

 
Hjertesjel

This song was sung by Anine Kruse Skatrud and written by Lise Knudsen.

Norwegian English
Er helt unik
Lagd av stål
Fra et nydelig sinn
Og et hjerte som
Splittet mennesker

Et sted som er glemt
Kun di som er skapt blir igjen
Hvar dag jeg fannt min skjebne ja
En flyktning som var fortappt
Bli med meg nå

Min hjertesjel
Om du har lyst på en nystart
Jeg ger deg lys på din vei
Hele natten for deg
Du er trygg nå min hjertesjel
Passer på deg nå og alltid
Jeg er en stjerne så klar
Lyser opp der du drar
Fra den du en gang var
Til den som du er nå
Kjenn min hjertesjel

Ikke gråt nå
Jeg er her etter så mange år
La di vesner jeg elsker blomstre nå
La dem bestå

Kjenn min hjertesjel alltid
For den som ønsker en nystart
Jeg ger deg lys på din vei
Hele natten for deg


Det er deg

 
Det er deg

This ending was sung by Anine Kruse Skatrud and written by Agnes Marie Rokkan and Lise Knudsen.

Norwegian English
Se der er du
Bestevenner
En så kjent og så kjær
Om jeg seilte til enden av havet
Så ventet du nok der

For jeg søkte og søkte
I lang tid
Søkte og søkte
Nå kan jeg si
Den samme drøm har vi

Det er deg
Det er deg
Den jeg velger er deg
Og jeg føler meg sterkere nå
Samme veien vi går
Med et hjerte som slår
Det er deg
Det er deg

Sammen så blir
Alle ting mulig
Godt å se deg min venn
Har vi klatret den høyeste fjelltopp
Og fløyet hjem igjen

For jeg lette og lette
I nord og sør
Lette og lette
Men bare hør
Nå er alt som før

Det er deg
Det er deg
Den jeg velger er deg
Og jeg føler meg sterkere nå
Samme veien vi går
Med et hjerte som slår
Det er deg
Det er deg

Det er deg
Det er deg
Vi skal gå samme vei
Med de vennene som jeg har møtt
Når en ny dag blir født
Så står vennskapet støtt
Det er deg
Det er deg
See there you are
Best friends
One that is so familiar and dear
If I sailed to the end of the ocean
You would wait there

Because I searched and searched
For a long time
Searched and searched
And now I can say
We have the same dream

It is you
It is you
The one I choose is you
And I feel stronger now
The same way we go
With hearts that beat
It is you
It is you

Together
Everything is possible
Good to see you my friend
Have we climbed the highest mountain
And flew home again

Because I searched and searched
In the north and the south
Searched and searched
But just listen
Now everything is like before

It is you
It is you
The one I choose is you
And I feel stronger now
The same way we go
With hearts that beat
It is you
It is you

It is you
It is you
We shall go the same road
With the friends I have met
When a new day is born
The friendship stands strong
It is you
It is you

Kraften av oss

 
Kraften av oss

This ending was sung by Benedikte Kruse and Morten Bergheim and was written by Lise Knudsen.

Norwegian English


Insert songs

Double Trouble in A Lean Mean Team Rocket Machine! was left in English. Barry's song in Challenging a Towering Figure used an instrumental version.

Team Rocket Forever

This song was sung by Jessie, James and Meowth and therefore their voice actors (Lena Meieran, Ola Fjellvikås and Tommy Karlsen).

In The Song of Jigglypuff

 
Team Rocket Forever
Norwegian English
Her kommer jo Team Rocket vi er ute dagen lang
Har blitt litt lej vår motto så vi prøver med en sang

Jessie

James

Nå blir det bråk med prian sak

Sjekk dessa synge

Jeg er så sjekk og grej

Jeg er så vakker jeg

Vi knuser alle på vår vej
Du får aldrig fren når vi ruller av sted

Vi vill jo fange Pikachu
Vi tror det sjer idag

Og dan ska du bli stuve slu
Haje på vårt lag

For jentene

 
For jentene

This song was sung by Brock and therefore his voice actor (Erik Skøld).

In Strategy Tomorrow - Comedy Tonight!

Norwegian English
La la la la la la,
Jeg liker å synge
La la la la la la,
Dere må synge med
La la la la la la,
Jeg synger la la la
For jentene
For jentene! Ja! Mmm!
La la la la la la,
I like to sing
La la la la la la,
You have to sing along
La la la la la la,
I sing la la la
For the girls
For the girls! Yes! Mmm!

In The Psyduck Stops Here!

Norwegian English
For jentene, yeah
La la la la la la,
Jeg liker denne sang
La la la la la la,
Bli med å synge da
La la la la la la
For the girls, yeah
La la la la la la,
I like this song
La la la la la la,
Join the singing
La la la la la la

Sangen til Myki

 
Sangen til Myki

This song was sung by Bonnie.

In An Explosive Operation!

Norwegian English
Jeg vet jo altid hva du føler
Og jeg er der når du trenger meg
Jeg passer på deg og jeg er hos deg
For dina følelser er ekte, ja
Du er min Myki venn
I always know how you feel
And I am there when you need me
I care for you and I am with you
Because your feelings are real, yes
You are my Squishy friend


Norwegian English
Og alltid vet jeg hva du vil
Og jeg lover å ta vare på deg
Jeg passer på deg og jeg er hos deg
For det du føler, det er sant for meg
Jeg elsker deg Myki
Min lille Myki ven
And I always know what you want
And I promise to take care of you
I look after you and I am with you
Because what you feel, that is true to me
I love you Squishy
My little Squishy friend

In Unlocking Some Respect!

Norwegian English
Myki, Myki, du er så veldig myk
Myki, Myki, du er så fin og grøn
Myki, Myki, den søtaste jeg har sett
Du sover så gott i vesken min Myki
Squishy, Squishy, you are so very soft
Squishy, Squishy, you are so nice and green
Squishy, Squishy, the sweetest I have seen
You sleep so tight in my bag Squishy

In A Full-Strength Battle Surprise!

Norwegian English
Myki og jeg kose koser
Vi er så glade i varandra
Jeg passer på deg og er hos deg
Her er en liten sang fra meg til deg
Du er veldig pen
Min lille Myki venn
Squishy and I enjoy cuddling
We are så happy about each other
I care for you and am with you
Here is a little song from me to you
You are så very nice
My little Squishy friend

In The Right Hero for the Right Job!

Norwegian English
Myki, Myki, du er så veldig myk
Myki, Myki, du er så fin og grøn
Myki, Myki, den søtaste jeg har sett
Du sover gott i vesken min Myki

Myki, Myki, du er så veldig myk
Myki, Myki, du er så fin og grøn
Myki, Myki, den søtaste jeg har sett
Du sover gott i vesken min Myki

Skulle gjerne vist hvor du kommer fra
Og hvordan du får maten din fra bare solens lys
Du er så mystisk Myki
Jeg elsker deg
Var så snill, var så snill
Se meg nå mer

Myki, jeg passer på deg og jeg er hos deg
Her er en liten sang fra meg
Jeg passer på deg og jeg er hos deg
Her er en liten sang fra meg til deg
Jeg elsker deg lille Myki venn
Min lille søte Myki venn
Squishy, Squishy, you are so very soft
Squishy, Squishy, you are so nice and green
Squishy, Squishy, the sweetest I have seen
You sleep tight in my bag Squishy

Squishy, Squishy, you are so very soft
Squishy, Squishy, you are so nice and green
Squishy, Squishy, the sweetest I have seen
You sleep tight in my bag Squishy

Would like to know where you're from
And how you get your food from just the sun's light
You are so mysterious Squishy
I love you
Be so kind, be so kind
See me some more

Squishy, I care for you and I'm with you
Here is a little song from me
I care for you and I'm with you
Here is a little song from me to you
I love you little Squishy friend
My little cute Squishy friend

CD:s

Pokémon – du må fange dem alle!

Pokémon Theme

This song was sung by Trond Teigen.

Norwegian English
Nå skal jeg ut på eventyr
For jeg har fått et kall
Å fange noen rare dyr
Som bor inni en ball

Reiser over land og strand
Ut på evig jakt
Lær Pokémon, se det går an
Å bruke deres makt

(Pokémon!)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord vi elsker dem

(Pokémon!)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
Fanger alle! Fanger alle nå.

Hver hindring blir en test
Min styrke hjelper meg
Når jeg gjør det jeg kan best
Vil jeg lykkes på min vei

Nå skal vi i strid igjen
Vi er et herlig lag
Sammen skal vi stå, min venn
Til vår drøm blir sann en dag

(Pokémon!)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord vi elsker dem

(Pokémon!)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
Fanger alle! Fanger alle nå.

(Pokémon!)
For deg og meg
For det er jo det jeg må

(Pokémon!)
Du, min beste venn
På vår jord vi elsker dem

(Pokémon!)
Jeg blir så lei
Vår styrke vil vise vei

Du gir meg og jeg gir deg
Po-ké-mon!
Fanger alle nå!
Now I'm going out on adventure
For I've had a call
To catch some rare animals
That lives inside balls

Travels across land and beach
Out on eternal hunt
Teach Pokémon that it's okay
To use their power

(Pokémon!)
For you and me
Because that's what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth we love them

(Pokémon!)
I'm so tired
Our strength will show the way

You give me and I give you
Po-ké-mon!
Catches all now! Catches all now.

Each obstacle becomes a test
My strength helps me
When I do what I can best
I want to succeed on my way

Now we will into battle again
We are an awesome team
Together will we stand, my friend
Until our dream becomes true one day

(Pokémon!)
For you and me
Because it is what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth we love them

(Pokémon!)
I'm so tired
Our strength will show the way

You give me and I give you
Po-ké-mon!
Catches all! Catches all now.

(Pokémon!)
For you and me
Because it is what I must

(Pokémon!)
You, my best friend
On our earth we love them

(Pokémon!)
I'm so tired
Our strength will show the way

You give me and I give you
Po-ké-mon!
Catches all now!

Pokémon Mester

Norwegian English
Go! Go!

Så du vil være Pokémonmester? Ha ha ha ha ha ha
Jeg er nok den eneste, den eneste
som kan klare testen, for jeg er best!
Bare kjør på og vær rå,
for jeg er best!
Det krever alt man kan
og jeg snur ikke mot planen
før alle Pokémonene er mine!
Jeg har disiplin til å fange (Pokémonene)

Jeg blir den neste Pokémonmester
Jeg blir den beste Pokémonmester
Pokéball go... go... (alle barna synger)
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Yo! Yeah! Det dreier seg jo om å trene mer enn Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Pokéball go...go!

Har knappenålsmerker og min gode venn... yeah!
Han heter Pikachu, så vi skal klare å fange dem!

Yo, det dreier seg om å trene mer enn Pokémon!
Å prøve å være på stedet i den rette ånd!
Og som Pocketmester moser du... ha
Team Rocket med den venstre hånd!
Men først så må du lære kjenne typene:
Gress, Ild, Jord, Flamme, Telepati,
Vann, Stein, Flyving, Is, Normal, Insekt,
Spøkelse, Kamp og Drage...
For ikke å si Elektrisk!

Jeg blir den neste Pokémonmester
Jeg blir den beste Pokémonmester
Jeg blir den største Pokémonmester
Ja, jeg vil slåss for å bli den største mester
Pokéball go... go... (alle barna synger)
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Ja, som jeg sa i stad,
det dreier seg jo om å trene mer enn Pokémon
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ja, jeg vil mestre Pokémon

Hm... Imponerende
Nå er du i det rette felt
Men fremdeles ikke en helt
Er du kampklar til å stille opp
Til et møte med Team Rockets topp?
Kan du virkelig vinne over din fiende? He he he he...
Og husk... du skal fange hele banden!
Vis meg hva du kan! Ha ha ha ha ha ha ha ha...
Pokéball go... go...

Jeg blir den neste Pokémonmester
Jeg blir den beste Pokémonmester
Jeg blir den største Pokémonmester
Ja, jeg vil slåss for å bli den største mester

Pokémonmester!
Pokémonmester!
Pokémonmester!
Ja, jeg vil slåss for å bli den største mester (alle barna synger)
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ja, jeg vil mestre Pokémon
Go! Go!

So you want to be Pokémon Master? Ha ha ha ha ha ha
I'm probably the only, the only
that can make the tests, since I'm best!
Just go on and be tough,
because I'm best!
It takes all you got
and I do not turn to the plan
for all the Pokémon are mine!
I have diciplin for catching (the Pokémon)

I'll be the nest Pokémon Master
I'll be the best Pokémon Master
Poké Ball go... go... (all the children are singing)
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Yo! Yeah! It's all about training more than Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Poké Ball go...go!

I have Badges and my good friend... yeah!
He's name is Pikachu, so we'll make it and catch them!

Yo, it's more about to train then Pokémon!
To try and to be in place in the right spirit!
And like Pocket Master you'll crush... ha
Team Rocket with your left hand!
But first you'll have to learn the types:
Grass, Fire, Ground, Flame, Psychic,
Water, Rock, Flying, Ice, Normal, Bug,
Ghost, Fightning and Dragon...
To not mention Electric!

I'll be the nest Pokémon Master
I'll be the best Pokémon Master
I'll be the greatest Pokémon Master
Yes, I want to fight to become the greatest master
Poké Ball go... go... (all the children are singing)
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Yes, like I said in town
It's more about to train then Pokémon
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Yes, I want to master Pokémon

Hm... impressive
You are now in the right field
But not yet a hero
Are you battle ready for fight
Against Team Rocket's boss
Can you really win against your enemy? He he he he...
And remember... you will catch the bunch!
Show me what you can! Ha ha ha ha ha ha ha ha...
Poké Ball go... go...

I'll be the nest Pokémon Master
I'll be the best Pokémon Master
I'll be the greatest Pokémon Master
Yes, I want to fight to become the greatest master

Pokémon Master!
Pokémon Master!
Pokémon Master!
Yes, I want to fight to become the greatest master (all the children are singing)
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Yes, I want to master Pokémon

Veridian City

Norwegian English
Vi er på vei, er på vei
Vi er på vei, er på vei

Jeg er på vei til Viridian City
Jeg er på vei, er på vei, er på vei
Vi er på vei til Viridian City
Jeg er på vei, er på vei, er på vei

Vi er et team og vi har trent hele dagen (dagen)
Vi samler krefter gang på gang
Gang på gang, gang på gang
Vi har en plan, vi vil snike oss til skogen (skogen)
Nå vil vi fange Pokémon
Vi skal fange mange fler, vi skal fange mange fler

Vi vil alltid prøve
Vise styrke og litt mer
Vi holder sammen
Uansett hva som skjer

Jeg er på vei
Jeg er på vei til Viridian City
Og alle vennene hjelper til
Vi er på vei til Viridian City
Og jeg er klar for det store spill

Jeg vil frem til
Jeg vil frem til
Jeg vil til
(Viridian City)

Dro hjemmefra for å se den store verden (verden)
Snart drar jeg hjem til Pallet Town
Drar jeg hjem, drar jeg hjem, yeah
Jeg er på vei til å bli en mestertrener
Og jeg gir meg ikke før jeg er nummer 1
Jeg vil bli nummer 1, nummer 1, nummer 1

Vi vil alltid prøve
Vise styrke og litt mer
Vi holder sammen
Uansett hva som skjer

Jeg er på vei (vi er på vei til Viridian City)
Og alle vennene hjelper til
Jeg er på vei til Viridian City (og alle vennene hjelper til)

Jeg er på vei til Viridian City
Og alle vennene hjelper til
Vi er på vei til Viridian City
Og jeg er klar for det store spill

Jeg er på vei til Viridian City
Og alle vennene hjelper til
Vi er på vei til Viridian City
Og jeg er klar for det store spill

Jeg er på vei til Viridian City
Og alle vennene hjelper til
Vi er på vei til Viridian City
Og jeg er klar for det store spill

Jeg er på vei til Viridian City
Og alle vennene hjelper til
Vi er på vei til Viridian City

Jeg er på vei til Viridian City
We're on our way, on our way
We're on our way, on our way

I'm on my way to Viridian City
I'm on my way, on my way, on my way
We're on our way to Viridian
I'm on my way, on my way, on my way

We are a team and we have trained all day (day)
We collect our strength over and over
Over and over, over and over
We have a plan, we will sneak to the forest (woods)
Now we will catch Pokémon
We will catch many more, we will catch many more

We alwas want to try
Show some strength and some more
We hold together
Whatever happens

I'm on my way
I'm on my way to Viridian City
And all the friends help
We're on our way to Viridian City
And I'm ready for the great game

I want to get to
I want to get to
I want to
(Viridian City)

Left home to see the big world (world)
Soon I'll go home to Pallet Town
I'll go home, I'll go home, yeah
I'm on my way to be a Master Trainer
And I won't surrender because I am number 1
I want to be number 1, number 1, number 1

We alwas want to try
Show some strength and some more
We hold together
Whatever happens

I'm on my way (we're on our way to Viridian City)
And all the friends help
I'm on my way to Viridian City (and all the friends help)

I'm on my way to Viridian City
And all the friends help
We're on our way to Viridian City
And I'm ready for the great game

I'm on my way to Viridian City
And all the friends help
We're on our way to Viridian City
And I'm ready for the great game

I'm on my way to Viridian City
And all the friends help
We're on our way to Viridian City
And I'm ready for the great game

I'm on my way to Viridian City
And all the friends help
We're on our way to Viridian City

I'm on my way to Viridian City

Hva slags Pokémon er du?

Norwegian English
Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
Kom og syng om dine hemmeligheter
Hva slags Pokémon er du?
Er du tillitsverdig, du?
Eller bare skrekk og gru?
Hva slags Pokémon er du?

Ta en NORMALtype som Jigglypuff
Mot et SPØKELSE som Gengar blir kampen tøff
Og Tordenkile er et ELEKTRISK atakk
Til du blir JORDet av en Marowak

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?

Du ska'kke komme KRYPende med Caterpie
For typer som kan FLY er det kjempefart i
Lykke til med Muk og han GIFTige gass
Gjør en liten feil, og GRESS går i dass

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
Kom og syng om dine hemmeligheter
Hva slags Pokémon er du?
Er du tillitsverdig, du?
Eller bare skrekk og gru?
Hva slags Pokémon er du?

Er du vill med ILD så prøv en Flareon!
Er du redd for VANN så bli værende på land
Tenk deg godt om når det kommer til IS
Mewtwo er best når du får TELEPATI

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?

Vil du velge og vrake mellom STEIN og DRAGE?
Er Geodude råkul og Dratini no' for deg?
Når det kommer til KAMP er Hitmonlee vill
Men vil du vinne må det utvikling til!

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
Kom og syng om dine hemmeligheter
Hva slags Pokémon er du?
Er du tillitsverdig, du?
Eller bare skrekk og gru?
Hva slags Pokémon er du?

Du må trene og bli bedre og bedre
Du er god men man må alltid forbedre
Følg din plan, gi den aldri opp
Med din Pokémon
Hva slags Pokémon er du?

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
Kom og syng om dine hemmeligheter
(Kom og syng om dine hemmeligheter)
Hva slags Pokémon er du?
Er du tillitsverdig, du?
Eller bare skrekk og gru?
Hva slags Pokémon er du?

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
Kom og syng om dine hemmeligheter
Hva slags Pokémon er du?
Er du tillitsverdig, du?
Eller bare skrekk og gru?
Hva slags Pokémon er du?

(yeah)
(Golduck)
(Jigglypuff)
(Butterfree)
(Machop)

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
(Pikachu)

Hva slags Pokémon er du?
Hvorfor smiler du så lurt?
(Hva slags Pokémon er du?)
What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
Come and sing of your secrets
What kind of Pokémon are you?
Are you trustworthy, you?
Or just dread and horror?
What kind of Pokémon are you?

Take a NORMAL-type like Jigglypuff
The fight gets tough against a GHOST-type like Gengar
And Thunderbolt is an ELECTRIC move
Until you get GROUNDed by a Marowak

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?

You shouldn't come CRAWLing with Caterpie
Because it's superspeed in types that can FLY
Good luck with Muk and his POISONous gas
Make a little mistake, and you'll bite the GRASS

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
Come and sing of your secrets
What kind of Pokémon are you?
Are you trustworthy, you?
Or just dread and horror?
What kind of Pokémon are you?

Are you wild with fire then try a Flareon!
Are scared of WATER then stay on land
Imagine great when it comes to ICE
Mewtwo is best when you get TELEPATHY

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?

Do you want to pick and choose between STONE and DRAGON?
Is Geodude great fun and Dratini something for you?
When it comes to FIGHT is Hitmonlee wild
But do you want to win then you gotta evolve!

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
Come and sing of your secrets
What kind of Pokémon are you?
Are you trustworthy, you?
Or just dread and horror?
What kind of Pokémon are you?

You must train and become better and better
You are good but you must always improve
Follow your plan, never give up on it
With your Pokémon
What kind of Pokémon are you

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
Come and sing of your secrets
(Come and sing of your secrets)
What kind of Pokémon are you?
Are you trustworthy, you?
Or just dread and horror?
What kind of Pokémon are you?

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
Come and sing of your secrets
What kind of Pokémon are you?
Are you trustworthy, you?
Or just dread and horror?
What kind of Pokémon are you?

(yeah)
(Golduck)
(Jigglypuff)
(Butterfree)
(Machop)

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
(Pikachu)

What kind of Pokémon are you?
Why do you smile so deviously?
(What kind of Pokémon are you?)

Jeg vil alltid være din venn

Norwegian English
Du vil alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn

Prøv å hør - spøker ut i mørket
Men vi er klare til nye eventyr
Det er ingenting som kan gjøre oss redde
For ingen kan slå oss som et team, og vet

Hvis vi holder sammen
Er ingenting fælt
Vi trosser mørket, gjør som vi har lært
Vi kjemper isammen
Som det er
Bare vent og se

Du vil alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn

Gode venner vil alltid holde sammen
Når det går dårlig, når alt er fryd og gammen

Og smil etter smil
Det er sånn det er
Bare vent og se

Du vil alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn

Jeg husker hvordan vi lekte
Ja, det var like før det ble litt for mye
Siden da har alt vært så skjønt
Ja, vi vil holde sammen i tykt og tynt

Du vil alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn

Alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn

Alltid kunne komme til meg
Vi vil alltid gå samme vei
Om det så er gjennom ild og vann
Vil jeg alltid være din venn
You always want to be able to come to me
We always want to go the same way
If it so is through fire and water
I always want to be your friend

Try to listen - ghost in the dark
But we are ready for new adventures
There is nothing that can scare us
Since no-one can beat us as a team, and know

If we old together
Nothing is bad
We defy the darkness, do as we have learned
We fight together
Like it is
Just wait and see

You always want to be able to come to me
We always want to go the same way
If it so is through fire and water
I always want to be your friend

Good friends always want to hold together
When it's going bad, when everything is all good

Smile after smile
That's how it is
Just wait and see

You always want to be able to come to me
We always want to go the same way
If it so is through fire and water
I always want to be your friend

I remember how we played
Yes, it was like it became a little oo much
Since then, everything has been so nice
Yes, we want to hold together in through bad and worse

You always want to be able to come to me
We always want to go the same way
If it so is through fire and water
I always want to be your friend

Always want to be able to come to me
We always want to go the same way
If it so is through fire and water
I always want to be your friend

Always want to be able to come to me
We always want to go the same way
If it so is through fire and water
I always want to be your friend

Alt du ser forandres

Norwegian English
Hjertet hamrer løst døgnet rundt
Og tiden løper så fort at det gjør vondt
Allting forandres og endrer seg
Kloden snurrer, det er alltid noe nytt på vei
Hva du enn må forestille deg
Det er ingenting i dette liv som ikke endrer seg

Alt du ser forandres, forandres
Allting får en annen klang
Alt du ser forandres, forandres
Sånn er livets gang
Alt du ser forandres, forandres
Veksler ut og inn
Leker med ditt sinn
Både alvor og i lek
Allting må forandre seg

Du setter allting på et brett
Du satser alt, det er ikke alltid lett
Holder deg til vante ting
Men gi nå slipp, du kjører rundt i ring
Og hver gang du lar deg rive med
Kommer du hjem, drar ut igjen, og så er du et bedre sted

Alt du ser forandres, forandres
Allting får en annen klang
Alt du ser forandres, forandres
Sånn er livets gang
Alt du ser forandres, forandres
Veksler ut og inn
Leker med ditt sinn
Både alvor og i lek
Allting må forandre seg

Det forandrer seg
Min Metapod utvikler seg
Wow! Din Metapod ble Butterfree
Det må den!

Hva du enn må forestille deg
Det er ingenting i dette liv som ikke endrer seg

Alt du ser forandres, forandres
Allting får en annen klang
Alt du ser forandres, forandres
Sånn er livets gang
Alt du ser forandres, forandres
Veksler ut og inn
Leker med ditt sinn
Både alvor og i lek

Forandres, forandres
Allting får en annen klang
Alt du ser forandres, forandres
Sånn er livets gang
Alt du ser forandres, forandres
Veksler ut og inn
Leker med ditt sinn
Både alvor og i lek

Vi må si farvel

Norwegian English
Jeg tenker på den gang jeg så deg første gang
Med det samme visste jeg
Min beste venn, jeg er her for deg

Vi har gått langt, vi gjorde alt
Og det er som om vi to hører sammen
Vi holdt takt i tykt og tynt
Du er en del av mitt liv jeg aldri vil glemme

Men ingenting
Kan vare evig og alltid
Hvem skulle tro det kom for en dag
At det kunne skje, at vi må ta farvel?

Du ga meg kraft, du viste vei
Jeg fikk mot til å kjempe for min drøm
Hvordan skal jeg nå finne en som deg?

For vi to var det beste par
Og jeg vet at allting kunne vinnes
Men nå som vi går hver vår vei
Så er det ting jeg alltid vil minnes

Men ingenting
Kan vare evig og alltid
Hvem skulle tro det kom for en dag
At det kunne skje, at vi må ta farvel?

Det måtte jo skje, at vi skulle ta farvel

Pokémon (Dance Mix)

Norwegian English
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon

Reisen har begynt (Pokémon-mon)
Mer jo bedre (Pokémon-mon)
Team Rockets er på vei (Pokémon-mon)
Vi er venner for alltid

Du har styrken til din rådighet
Ser Pokémoner forme seg
En magisk verden, et fantastisk sted
Du kan bli en mester, det er en lek

Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon

Vi leter etter svar (Pokémon-mon)
Hvor er de hen? (Pokémon-mon)
Vi slåss med det vi har (Pokémon-mon)
Til siste slutten

Yeah (Pokémon-mon)
Yeah-yeah (Pokémon-mon)
Who-hoo-hoo (Pokémon-mon)
Pokémon-mon

Når vi er sammen går det som en lek
Ja, vi blir mestere på vårt felt
Avslører hemmeligheter på vår vei
Du kan bli vår aller største helt

Pokémon-mon-mon
Whoa-whoa-whoa-whoa-yeah
Yeah-yeah, whoa-whoa (Pokémon-mon)
Wow-wow, Whoa (Pokémon-mon)
Oh-whoa (Pokémon-mon)
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon
Pokémon-mon

Reisen har begynt (Pokémon-mon)
Mer jo bedre (Pokémon-mon)
Team Rockets er på vei (Pokémon-mon)
Vi er venner for alltid (Pokémon-mon)

Reisen har begynt (Pokémon-mon)
Mer jo bedre (Pokémon-mon)
Team Rockets er på vei (Pokémon-mon)
Pokémon-mon
Pokémon-mon

Kjempe trøbbel

Norwegian English
Hei! Dette er sjefen, og nå er jeg lei av å vente!
Jeg vil ha Pikachu og denne gangen bør dere helst ikke rote det til!

Gjør klar til trøbbel, kjempetrøbbel!
Gjør klar til trøbbel, kjempetrøbbel!

Vi blir de rikeste bøllene
Skaperne av geistlighet
Jeg skal bli konge!
Jeg kan være dronning!
Jeg kan være narren... pass på!

Gjør klar til trøbbel, kjempetrøbbel! (pass opp for trøbbel)
Gjør klar til trøbbel (kjempetrøbbel), kjempetrøbbel!

Nå blir det bråk!
Ja, et realt ståk!
For å sørge for vår neste generasjon!
For å forene alle folkeslag i vår nasjon!
For å fordømme sannhet og kjærlighet!
For å nå inn i den store evighet!
Jessie!
James!
Team Rockets dro avsted i rasende fart!
Overgi deg nå eller gjør klar til kamp!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!
Vi skal fange Pikachu!

Vi er Team Rockets, vi skiller rett fra galt!
Vi slåss mot galskap og sjefspokémon!
Jeg er så spitzy!
Jeg er alltid best!
Dere er bare brikker i den store test!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!
Vi skal fange Pikachu!

Ja, ha ha ha ha! Vi vil alltid prøve!
Vi kan gjøre allting!
Vi kan lage opprør på søndagsskolen!
Vi får all din tillit,
smidig og velvillig!
Gjør mot andre det du vil deg selv! Yeah!

Dette er vår beste plan noensinne!
Ja, selv ikke vi kan rote dette til, Jessie!
Kan dere to stoppe skrålet?
Nå... nå kommer de!

Gjør klar til trøbbel

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler
klar for trøbbel, kjempetrøbbel,
diger trøbbel, stor trøbbel
venter på din vei!

Team Rockets ruler...
Team Rockets er på ferde igjen!
Hey! This is the boss, og I'm sick of waiting!
I want Pikachu and this time you really shouldn't mess it up!

Prepare for trouble, super trouble!
Prepare for trouble, super trouble!

We'll be the richest villains
The creators of horribleness
I'll be king!
I can be queen!
I can be the joker... look out!

Prepare for trouble, super trouble! (look out for trouble)
Prepare for trouble (super trouble), super trouble!

There's a fight now!
Yes, a real scuffle!
To care for our next generation!
To unite all peoples within our nation!
To condemn the truth and love!
To reach into the big eternity!
Jessie!
James!
Team Rocket blast af in raging speed!
Surrender now or prepare to fight!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!
We will catch Pikachu!

We are Team Rocket, we separate right from wrong!
We fight against madness and boss Pokémon!
I'm so spitzy!
I'm always best!
You are just pawns in the great scheme!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!
We wil catch Pikachu!

Ya, ha ha ha ha! We always want to try!
We can do everything!
We can start an uprising on the sunday school!
We get all your trust
neat and benevolent!
Do to others what you want yourself! Yeah!

This is our best plan ever!
Yes, even we can't screw this one up, Jessie!
Can you two stop nabbing?
Now... they come now!

Prepare for trouble

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules
prepare for trouble, super trouble
serious trouble, big trouble
awaits on your way!

Team Rocket rules...
Team Rocket are blasting of again!

Sammen for alltid

Norwegian English
Du har vært en god venn
Kjentes hvis når jeg var ung
Vi har mange venner men di
Kommer og går
Og sellom vi aldri siger det
Så er det en ting vi to forstår

Vi er sammen for alltid og till evig tid
Fra noen til gammel dag
For vi holder sammen og en ting er klart
At for alltid og en dag er du min beste venn
Sammen i all evighet

Du har alltid vært der
Vi har alltid vært et søtt par
Sen når allting ser så mørkt ut
Vent og se
Men jeg vil alltid stille op for deg
Uansett hvad som måtte skje

Vi er sammen for alltid og till evig tid
Fra noen til gammel dag
For vi holder sammen og en ting er klart
At for alltid og en dag er du min beste venn
Sammen i all evighet

Uansett kommer vi ???
Er jeg her hos deg
Stoler på meg
Du vet jeg snakker sann

Ash: Jeg må ha den ny knappenålsmerke
Misty: Forst må du finne ut hvordan du skal betale for den ødelagde sykkelen min
Ash: Ikke nå igjen
Brock: Jo det må du

Vi er sammen for alltid og till evig tid
Fra noen til gammel dag
For vi holder sammen og en ting er klart
At for alltid og en dag er du min beste venn
Sammen i all evighet
Vi er sammen for alltid og till evig tid
Fra noen til gammel dag
For vi holder sammen og en ting er klart
At for alltid og en dag er du min beste venn
Sammen i all evighet

Mistys sang

Norwegian English
Ute under stjernehimmelen
Går vi runt uten ord
Det er noe vi to prøver på å si
Men vi går runt uten å si no

Du kikker på meg, og jeg ser bort

Jeg vil si hvordan jeg har det
Og det burde vært en lek
Jeg vil si dem men jeg er så redd
For at du ska dra av sted
Det burde være ganske lett
Men det er vanskelig for meg
Jeg vil jo bare si til deg at jeg virklig
Elsker deg

Jeg øver meg på det som jeg vil si
Ord for ord om igjen
Jeg går og gjenntar alt inni meg
Det er hardt å få det frem

Jeg kikker på deg, men du ser bort

Jeg vil si hvordan jeg har det
Og det burde vært en lek
Jeg vil si det men jeg er så redt
For at du ska dra av sted
Det burde være ganske lett
Men det er vanskeligt for meg
Jeg vil jo bare si til deg at jeg virklig
Elsker deg

Hvorfor? Hvorfor snur du deg bort?
Er du kanske like redd som meg?
Jeg, jeg kan ikke si til deg
At jeg ikke føler som jeg gjør
Prøv å hør

Jeg vil si hvordan jeg har det
Og det burde vært en lek
Jeg vil si dem men jeg er så redd
For at du ska dra av sted
Det burde være ganske lett
Men det er vanskelig for meg
Jeg vil jo bare si til deg at jeg virklig
Elsker deg

Jeg vil si hvordan jeg har det
Og det burde vært en lek
Jeg vil si dem men jeg er så redd
For at du ska dra av sted
Det burde være ganske lett
Men det er vanskelig for meg
Jeg vil jo bare si til deg at jeg virklig
Elsker deg
Outside under the starry sky
We walk around without words
There is something we two are trying to say
But we walk around without saying anything

You look at me, and I look away

I want tell how I am
And it should be a game
I want to say it but I'm so scared
That you'll go away
It should be quite easy
But it's hard for me
I just want to say that I really
Love you

I'm practicing what I want to say
Word for word over and over
I'm walking around repeating it all inside me
It's hard to get it out

You look at me, and I look away

I want tell how I am
And it should be a game
I want to say it but I'm so scared
That you'll go away
It should be quite easy
But it's hard for me
I just want to say that I really
Love you

Why? Why are you turning away?
Maybe you're as afraid as I am?
I, I can't tell you
That I don't feel like I do
Try to listen

I want tell how I am
And it should be a game
I want to say it but I'm so scared
That you'll go away
It should be quite easy
But it's hard for me
I just want to say that I really
Love you

I want tell how I am
And it should be a game
I want to say it but I'm so scared
That you'll go away
It should be quite easy
But it's hard for me
I just want to say that I really
Love you

Pokémonrap

Norwegian English
Jeg vil nå en til topps
Det er et enkelt mål
Stå på og bli best
Og vise nerver av stål

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Fanger, fanger, fanger alle mann
Pokémon!

Nå reiser jeg av sted
Ut i det blå
Og fanger Pokémon
Så mange jeg kan få

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Fanger, fanger, fanger alle mann
Fanger alle mann
Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Yeah! (fanger alle nå, fanger alle nå!)
(Fanger alle nå, fanger alle nå!)
Du må fange alle Pokémon!

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu

Vi får hundre og femti kanske flere på vei
Å bli en Pokémonmester, det er skjebnen for meg

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

Okei folkens, nå er vi halvveis
Vi har fremdeles tunga rett i munnen,
men nå er pausen over

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

(Fanger alle mann, fanger alle mann!)
(Fanger alle mann, fanger alle mann!)

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon!)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

Vi får hundre og femti kanske flere på vei
Å bli en Pokémonmester, det er skjebnen for meg

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

Wow! Husk å ta å hvil tunga et øyeblikk
Herfra er det bare tjuefire igjen
Men det er nå det blir vanskelig
Så følg godt med!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

(Fanger alle nå, fanger alle nå!)
(Fanger alle nå, fanger alle nå!)
Du må fange alle Pokémon!

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke
Pidgeot, Arbok - Det var alle folkes

Fanger, fanger, fanger alle nå (yeah, yeah)
Fanger, fanger, fanger alle nå (vi skal fange alle nå!)
Fanger, fanger, fanger alle nå
Fanger alle nå
Pokémon!
I want to reach the top
It is an easy goal
Push through and be best
And show nerves of steel

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Catching, catching, catching them all
Pokémon!

Now I travel
Out in the blue
And catch Pokémon
As many as I can get

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Catching, catching, catching them all
Catching them all
Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Yeah! (catching them all, catching them all!)
(Catching them all, catching them all!!)
You have to catch all the Pokémon!

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu

We get a hundred and fifty maybe more on their way
To be a Pokémon master is the destiny for me

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

Okay folks, now we’re halfway
We still have our tongue straight in our mouth,
but now the break is over

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

(Catching them all, catching them all!)
(Catching them all, catching them all!)


Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon!)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

We get a hundred and fifty maybe more on their way
To be a Pokémon master is the destiny for me

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

Wow! Remember to relax your tongue for a while
From now on we only have twenty four left
But it is now it gets hard
So keep up!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

(Catching them all, catching them all!)
(Catching them all, catching them all!)
You have to catch all the Pokémon!

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke
Pidgeot, Arbok – That is all folks!

Catching, catching, catching them all (yeah, yeah)
Catching, catching, catching them all (we’re gonna catch them all now!)
Catching, catching, catching them all
Catching them all
Pokémon!

Du får det til

Norwegian English
Når du våkner opp på morgenen
Og kikker ut omkring deg
Ser på alt det fine du har
Du har vært heldig på din vei

Nå skal du snart dra storfangst i land
Stol på deg selv, du blir dagens man
Du skal sikte høyt, så høyt du kan

Står du foran den store test
Du skal bruke det du har lært
Det er ditt mål at være best
Du kan vinne, det står så nært

For lite siden var du en ung man
Nå har du gått gjennom ild og vann
Du vil være størst, et stjerneskudd
Det er din skjebne, slå dine vinger ut

(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du har alt det som ska til)
(Du får det til hvis du virkelig virkelig vil)

Fortsett fremåt så du ikke dør
Følg mitt hjerte i alt du gjør
Følg min drømm, ikke steng den ut
Det er din skjebne, slå dine vinger ut

(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du har alt det som ska til)
(Du får det til hvis du virkelig virkelig vil)

(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du har alt det som ska til)
(Du får det til hvis du virkelig virkelig vil)

(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du har alt det som ska til)
(Du får det til hvis du virkelig virkelig vil)

(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du får det til hvis du virkelig vil)
(Du har alt det som ska til)
(Du får det til hvis du virkelig virkelig vil)
When you wake up in the morning
And look out around you
Look at all the nice things you have
You have been lucky on your way

Now you will soon pull in the big catch
Trust in you, you'l be the man of the day
You should aim high, as high as you can

You are standing before the big test
You should use what you have learned
It is you goal to be the best
You can win, it is so close

Some time ago, you were a young man
Now you have gone through fire and water
You will be the greatest, a shooting star
It is your destiny, unfold your wings

(You'll make it if you really want to)
(You'll make it if you really want to)
(You have all it takes)
(You'll make it if you really really want to)

Keep going forward so you don't die
Follow my heart in all you do
Follow my dream, don't shut it out
It is your destiny, unfold your wings

(You'll make it if you really want to)
(You'll make it if you really want to)
(You have all it takes)
(You'll make it if you really really want to)

(You'll make it if you really want to)
(You'll make it if you really want to)
(You have all it takes)
(You'll make it if you really really want to)

(You'll make it if you really want to)
(You'll make it if you really want to)
(You have all it takes)
(You'll make it if you really really want to)

(You'll make it if you really want to)
(You'll make it if you really want to)
(You have all it takes)
(You'll make it if you really really want to)

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes
Korean opening themesKorean ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnish
FrenchGermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalianMacedonian
NorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


  This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.