Staff of Pokémon Shuffle

This is a list of staff members who worked on the spin-off game Pokémon Shuffle for the Nintendo 3DS (and mobile), per the game's credits. It was published by The Pokémon Company and developed by Genius Sonority.

This list includes staff teams for both the Nintendo 3DS and mobile versions.

Credits for Pokémon Shuffle (3DS)

Developed By Genius Sonority Inc.

General Producer

 • Manabu Yamana

Lead Planner

 • Tetsuro Itami

Lead Programmer

 • Masayuki Kawamoto

Art Director

 • Yoshinori Obishaku

Planners

 • Yukitsugu Iraha
 • Ayumi Kobayashi
 • Hisashi Nakahashi
 • Yuta Matsumoto
 • Shonosuke Morisue

Programmers

 • Mitsunobu Koyama
 • Yusuke Mizukoshi
 • Kosuke Yonaiyama
 • Takumi Shigeno
 • Ryosuke Ogawa
 • Susumu Murano

Designers

 • Takahiro Masuzawa
 • Marina Fukui
 • Yasuhiro Abe
 • Kumiko Ito
 • Hitomi Uchikawa
 • Kaori Suda
 • Masahiro Shigihara
 • Masahiko Ito
 • Kaori Yasuhiro
 • Toru Sakuragi
 • Shiwa Shiori
 • Tsunado Eiko
 • Yosuke Uehara
 • Yurina Kataoka
 • Takaaki Ishii
 • Satoshi Fudaba
 • Suzuka Kuniyoshi
 • Akihiro Okada
 • Reiko Minagawa
 • Takuya Matsuda
 • Saori Takabe
 • Toshiyuki Hashimoto
 • Tatsuki Sato

Sound

 • Tsukasa Tawada

Special Thanks

 • Chihiro Kobayashi
 • Kaoru Nagai
 • Akira Fukushima

Design

 • kusanagi.Inc.
 • sunbird,Inc
 • NAC Inc.
 • CREEK & RIVER Co.,Ltd.
 • UNICO INC.
 • ALPHA-UNIT CO.,LTD.

Planning

 • DESIGN ACT Inc.

Pokémon Icon Art Created By Creatures Inc.

Icon Art Director

 • Atsuko Ujiie

Icon Artwork

 • Hiroki Fujiwara
 • Atsuko Ujiie
 • Kaori Abe
 • Mai Ueda
 • Akiko Soma
 • Kazue Komatsu
 • Marie Okada
 • Hitomi Suzuki
 • Tae Fujishima

Project Managers

 • Masamichi Anazawa
 • Miku Majima

Nintendo Co., Ltd.

Senior Executive Producer

 • Satoru Iwata

Executive Producer

 • Tatsumi Kimishima

General Producer

 • Shinya Takahashi

Producer

 • Hitoshi Yamagami

Coordinators

 • Kaori Ando
 • Yuki Okada

Technical Support

 • Shotaro Iwanaga

Debugged By Mario Club Co., Ltd.

Debug Management

 • Motoki Nakajima
 • Masao Yamabe
 • Nobuya Sasaki

Nintendo of America

NOA Localization Support

 • Ryo Uchida
 • Akiko Kasugayama
 • Yuki Hirata
 • Joel Simon
 • Terry Chan

NOA Product Testing

 • Kentaro Nishimura
 • Seth Hanser
 • Sean Egan
 • Tomoko Mikami
 • Andy Kolden
 • Kriangkrai Buapetch
 • Nami Jamesson
 • Kathy Huguenard
 • Michael Sahlin
 • Pablo Reyes
 • Sebastian Galloway
 • Brett Levitan
 • Chris Kuehnberger
 • Product Testing Technicians

Nintendo of Europe GmbH

NOE Localization Support

 • Kazunari Suzuki
 • Ryoko Sawabe
 • Canela Rodal
 • Patrick Thorenz

NOE QA Coordination

 • Jesús Gutiérrez Cuadra

NOE Quality Assurance

 • Matthew David Jones
 • Damien Brichard
 • Andrea Marino
 • Hannah Siebert
 • Teresa Dugnol

Special Thanks - Localization

 • Thomas Candland
 • John Kratzer
 • Michael Bales
 • Katia Percca Ragas
 • Shari Brown
 • NOE Communication Coordinator Group

Manual Editing

 • Yasushi Matsubara
 • Michael Barry
 • Stefan Dickhardt

Pokémon Produced By The Pokémon Company

Executive Producer

General Producers

Producer

 • Naoto Ueoka

Director

 • Shunsuke Takagi

Coordinators

 • Chitose Kawakami
 • Takumi Hashimoto
 • Makoto Higashi
 • Yuui Hayashi

Assistants

 • Kazuki Sakagami
 • Saori Yoshitake

Technical Adviser

 • Takeshi Seki

Test Adviser

 • Kayo Nakata

Pokémon Brand Management

 • Ryohei Itakura
 • Rieko Kuji
 • Yuka Yoshihara

Legal

 • Yusuke Tomita
 • Hirotaka Hayakawa
 • Michiko Takizawa

Customer Support

 • Yosuke Senoo
 • Yohei Yamamoto

Special Thanks

 • Yasunori Suenaga
 • Takanori Sowa
 • Daigorotoyohido Suga
 • Kenichi Arai
 • Naoki Suzuki
 • Sho Yoshimoto
 • Nana Sonoi
 • Sho Furutani

English-Version Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryo
 • Mayu Todo
 • Shinobu Taylor
 • Bryan Olsson
 • Jeff Hines
 • Robert Colling
 • Steve Stratton

English-Version Translation & Editing

 • Hisato Yamamori
 • Sayuri Munday
 • Jillian Nonaka
 • Ben Regal
 • Bryson Clark
 • Blaise Selby
 • Eric Haddock

European-Version Localisation

 • Tadasu Hasegawa
 • Chika Tanigaki
 • Diego Luque de la Campa
 • Maya Yoshida
 • Owen Preece
 • Elena Nardo
 • Bertrand Lecocq
 • Cyril Schultz
 • Pierre Gauthier
 • Emanuel Turchetta
 • Marvin Andrews

European-Version Translation & Editing

 • Lylia Khrissate
 • Guillaume Didier
 • Olivia Bonnal
 • Nicolas Bonnet
 • Aymeric Forgit
 • Clémence Amoric
 • Matthieu Béthencourt
 • Franck Couée
 • Pierre Gauthier
 • Marine Vallée
 • Kathleen Kalms
 • Christopher Derbort
 • Michael Ecke
 • Daniel Heucher
 • Sina Moelleken
 • Ireneusz Radko
 • Claudia Thon
 • Manuela Suriano
 • Guido Scarabello
 • Marco Sartori
 • Silvia De Bellis
 • Fabio Giusti
 • Alice Troiani
 • Servando Doval Díaz
 • Pablo Gismero Calvo
 • Alberto Gracia Castellano
 • Enrique Joga Elvira
 • Virginia Paradés Gurrea
 • Mariona Pera i de Miguel
 • Eva Rodríguez Graña
 • Píndaro Vargas Farías
 • Isabel Zarco Manjavacas

Localisation Quality Assurance

 • Pole To Win UK Ltd. (London Studio)

Special Thanks

 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai

DIGITAL Hearts Co., Ltd.

 • Kenta Aoki
 • Koichi Maruyama
 • Shinichiro Naito
 • Masashi Asahi
 • Masatoshi Nakamura
 • Shinichiro Takahashi
 • Ryo Fukishima
 • Mitsuaki Shizunaga

Original Pokémon Video Games Developed By Game Freak Inc.

Very Special Thanks


©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by Genius Sonority Inc.

This application uses fonts developed by FONTWORKS and/or their modified versions.

Nintendo, The Pokémon Company and Genius Sonority Inc. are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved.

Nintendo, The Pokémon Company et Genius Sonority Inc. sont les auteurs de ce logiciel au regard du droit d'auteur. Tous droits réservés.

Credits for Pokémon Shuffle Mobile

Developed By Genius Sonority Inc.

General Producer

 • Manabu Yamana

Lead Planner

 • Tetsuro Itami

Lead Programmer

 • Masayuki Kawamoto

Art Director

 • Yoshinori Obishaku

Planners

 • Yukitsugu Iraha
 • Ayumi Kobayashi
 • Hisashi Nakahashi
 • Yuta Matsumoto
 • Shonosuke Morisue

Programmers

 • Mitsunobu Koyama
 • Yusuke Mizukoshi
 • Kosuke Yonaiyama
 • Takumi Shigeno
 • Ryosuke Ogawa
 • Susumu Murano
 • Katsumi Kobori
 • Yasushi Watanabe

Designers

 • Takahiro Masuzawa
 • Marina Fukui
 • Yasuhiro Abe
 • Kazuki Ishikawa
 • Hitomi Uchikawa
 • Kaori Suda
 • Toru Sakuragi
 • Mizuki Ebisawa
 • Sayaka Ohto
 • Hayato Endo
 • Masashi Komatsubara
 • Kiichi Miyao
 • Akihiro Okada
 • Reiko Minagawa
 • Takuya Matsuda
 • Takeshi Uesugi
 • Saori Takabe
 • Kaori Kaji
 • Lee Chiamin

Sound

 • Tsukasa Tawada

Special Thanks

 • Chihiro Kobayashi
 • Kaoru Nagai
 • Akira Fukushima

Design

 • NAC Inc.
 • CREEK & RIVER Co.,Ltd.
 • UNICO INC.
 • ALPHA-UNIT CO.,LTD.

Planning

 • DESIGN ACT Inc.

Pokémon Icon Art Created By Creatures Inc.

Icon Art Director

 • Atsuko Ujiie

Icon Artwork

 • Hiroki Fujiwara
 • Miku Majima
 • Kaori Abe
 • Mai Ueda
 • Akiko Soma
 • Kazue Komatsu
 • Marie Okada
 • Hitomi Suzuki
 • Tae Fujishima

Project Managers

 • Masamichi Anazawa
 • Miku Majima

Pokémon Produced By The Pokémon Company

Executive Producer

General Producers

Producer

 • Naoto Ueoka

Director

 • Shunsuke Takagi

Coordinators

 • Chitose Kawakami
 • Takumi Hashimoto
 • Makoto Higashi
 • Yui Hayashi

Assistants

 • Kazutaka Sakagami
 • Saori Yoshitake

Technical Adviser

 • Takeshi Seki

Test Adviser

 • Kayo Nakata

Pokémon Brand Management

 • Ryohei Itakura
 • Rieko Kuji
 • Yuka Yoshihara

Legal

 • Yusuke Tomita
 • Hirotaka Hayakawa
 • Michiko Takizawa

Customer Support

 • Yosuke Senoo
 • Yohei Yamamoto

Special Thanks

 • Yasunori Suenaga
 • Takanori Sowa
 • Daigorotoyohido Suga
 • Kenichi Arai
 • Naoki Suzuki
 • Sho Yoshimoto
 • Nana Sonoi
 • Sho Furutani

North American Localization

English Localization
 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryu
 • Mayu Todo
 • Shinobu Taylor
 • Bryan Olsson
 • Jeff Hines
 • Robert Colling
 • Steve Stratton
English Translation
 • Hisato Yamamori
 • Sayuri Munday
 • Jillian Nonaka
 • Ben Regal
 • Bryson Clark
English Editing
 • Blaise Selby
 • Eric Haddock

European Localisation

European Localisation
 • Tadasu Hasegawa
 • Chika Tanigaki
 • Diego Luque de la Campa
 • Maya Yoshida
 • Owen Preece
 • Elena Nardo
 • Bertrand Lecocq
 • Cyril Schultz
 • Pierre Gauthier
 • Emanuel Turchetta
 • Marvin Andrews
French Translation
 • Lylia Khrissate
 • Aymeric Forgit
 • Olivia Bonnal
 • Guillaume Didier
 • Nicolas Bonnet
French Editing
 • Clémence Amoric
 • Matthieu Béthencourt
 • Franck Couée
 • Pierre Gauthier
 • Marine Vallée
German Translation
 • Kathleen Kalms
 • Christopher Derbort
 • Michael Ecke
 • Daniel Heucher
German Editing
 • Sina Moelleken
 • Ireneusz Radko
 • Claudia Thon
Italian Translation
 • Manuela Suriano
 • Guido Scarabello
 • Marco Sartori
Italian Editing
 • Silvia De Bellis
 • Fabio Giusti
 • Alice Troiani
Spanish Translation
 • Servando Doval Díaz
 • Pablo Gismero Calvo
 • Alberto Gracia Castellano
 • Enrique Joga Elvira
Spanish Editing
 • Virginia Paradés Gurrea
 • Mariona Pera i de Miguel
 • Eva Rodríguez Graña
 • Píndaro Vargas Farías
 • Isabel Zarco Manjavacas
Localisation Quality Assurance
 • Pole To Win UK Ltd. (London Studio)
Special Thanks
 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai

Korean Localization

Korean Translation & Editing
 • Mihwa Choi
 • Jieun Byun
 • Youngjun Park
 • Eunbi Jo
Logo Design Localization
 • Jung Yesun
Special Thanks
 • Lim Jaiboem
 • Lee Jihye

Debugged By DIGITAL Hearts Co., Ltd.

 • Kenta Aoki
 • Koichi Maruyama
 • Shinichiro Naito
 • Masashi Asahi
 • Masatoshi Nakamura
 • Shinichiro Takahashi
 • Ryo Fukushima
 • Mitsuaki Shizunaga

Original Pokémon Video Games Developed By GAME FREAK Inc.

Very Special Thanks

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by Genius Sonority Inc.

This application uses fonts developed by FONTWORKS and/or their modified versions.

Nintendo, The Pokémon Company and Genius Sonority Inc. are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved.

Nintendo, The Pokémon Company et Genius Sonority Inc. sont les auteurs de ce logiciel au regard du droit d'auteur. Tous droits réservés.

FMOD

Made with FMOD Studio by Firelight Technologies Pty Ltd.

GameMonkey Script

Copyright (c) 2003 Auran Development Ltd.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


Staff of the Pokémon games and anime
Core series
Red and GreenBlue (JP)Red and BlueYellowGold and SilverCrystal
Ruby and SapphireFireRed and LeafGreenEmeraldDiamond and PearlPlatinum
HeartGold and SoulSilverBlack and WhiteBlack 2 and White 2X and Y
Omega Ruby and Alpha SapphireSun and MoonUltra Sun and Ultra Moon
Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!Sword and ShieldBrilliant Diamond and Shining Pearl
Legends: ArceusScarlet and VioletThe Hidden Treasure of Area Zero
Side games
Stadium (JP)Stadium (English)Stadium 2ColosseumXD
Box RSBattle RevolutionRanchDream Radar
Spin-off games
Hey You, Pikachu!ChannelPokéPark WiiPokéPark 2
Trading Card GameTrading Card Game 2: The Invasion of Team GR!
SnapNew SnapPinballPinball: Ruby & Sapphire
Puzzle LeaguePuzzle ChallengeDashTrozei!Battle TrozeiTetris
MD: Red and Blue Rescue TeamMD: Explorers of Time and Darkness
MD: Explorers of SkyMD (WiiWare)MD: Gates to InfinitySuper MDMD: Rescue Team DX
Masters ArenaTeam Turbo
RangerRanger: Shadows of AlmiaRanger: Guardian Signs
RumbleRumble BlastRumble URumble WorldRumble Rush
Learn with Pokémon: Typing AdventurePokédex 3D (Pro) • Conquest
The Thieves and the 1000 PokémonArt Academy
Detective Pikachu (Birth of a New Duo) • Detective Pikachu Returns
ShufflePokkén Tournament (DX) • Picross (GBC)Picross (3DS)
DuelMagikarp JumpQuestMasters (EX)SmileCafé MixSleep
Anime
Staff of the Pokémon anime


  This article is part of Project Sidegames, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on the Pokémon Sidegames.