Staff of The Hidden Treasure of Area Zero

This is a list of staff members who worked on The Hidden Treasure of Area Zero, downloadable content for Pokémon Scarlet and Violet for the Nintendo Switch, per the game credits. It was published by Nintendo and The Pokémon Company and developed by Game Freak. All names are given in Western order.

List of staff

Directors

Game Programming Team

 • Lead: Katsuhiko Ichiraku
 • Fang Yicheng
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Tomohiro Yokozawa
 • Takuya Shishido
 • Yu Muto
 • Hiroaki Imamura
 • Yuji Koyama
 • Mitsuhiko Hoshi
 • Kazuhiro Kurihara
 • Katsumi Takei
 • Kazuki Yamaguchi
 • Yuki Mori
 • Chinhyon Yano
 • Kota Oishi
 • Naoki Sugawara
 • Yuya Fukushima
 • Tomoki Shiraeda
 • Shuri Matsuoka
 • Ryuhei Yamamoto

Game Programming Team Partners

 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios
 • e-smile engineering Co.Ltd

Debug Team

 • Takaki Haga
 • Tomokazu Yahata
 • Hiroyuki Wakabayashi
 • Jun Ito
 • Takeshi Oka
 • Haruki Yamaguchi
 • Hiroaki Takegawa

Debug Team Partners

 • Digital Hearts Co., Ltd.

Research & Development General Manager

 • Tomoya Takahashi

System Programming Section Director

 • Tomoya Takahashi

Pokémon & Battle System Team

 • Lead: Kai Munakata
 • Takaaki Oki

Communication Features Programming

 • Lead: Takuto Takabe
 • Takashi Furukawa
 • Shou Son

Framework Team

 • Lead: Raichi Ihara
 • Makoto Takebe

Graphics Technology Lab Director

 • Keiichi Maezawa

Rendering Section Director

 • Shinya Goto

Simulation Team

 • Lead: Nobuyuki Miura
 • Yiming Fu

Base Technology Section Director

 • Ota Sano

Trinity Team

 • Lead: Ryota Takeuchi
 • Nozomu Saito
 • Satoshi Murata

Workflow Team

 • Lead: Tomoya Kanehira
 • Shinichi Yoshikawa
 • Hirokazu Tanaka

AI Section Director

 • Jun ITO

Machine Learning Team

 • Lead: Keisuke Kamataki

Environment Development Section Director

 • Haruki Tachihara

Pipeline Team

 • Lead: Masanori Kanamaru
 • Reona Takayama
 • Miyuki Iwasawa

Quality Assurance System Team

 • Hirofumi Suzuki

Debug Team

 • Keigo Matsunaga
 • Masaaki Saito
 • Hiroshi Nitta
 • Akira Inaba
 • Tomoki Tate
 • Shodai Yamaguchi

Development Support

 • Haruka Kaneko

Research & Development Partners

 • STAND Inc.
 • Digital Support Ltd.
 • DIGITAL HEARTS CO., Ltd.

Planning Team

 • Lead: Rei Murayama

Main Scenario

 • Ryota Muranaka

Event Scene Planning

 • Hiroyuki Namiki
 • Takahiro Ogino
 • Masaki Kunikata
 • Koji Nishiyama
 • Takayuki Okawa
 • Rohei Nakada
 • Yuta Obinata

Event Technical Planning

 • Ami Fujii
 • Yusuke Miyahara
 • Satoru Yamamoto
 • Kaoru Fujiwara
 • Fumio Nakaya
 • Kojiro Yamashita
 • Takahiro Yura

Battle Logic Planning

 • Kouichi Kataoka
 • Toshiki Ishii
 • Kei Setoguchi

Field Planning

 • Yuto Takahashi
 • Kazuki Muroi
 • Keita Yamamoto
 • Yohei Asaoka
 • Yuko Shoji
 • Rika Tanehashi

UI & Communication Features Planning

 • Yuko Shoji
 • Rika Tanehashi

Planning Team Partners

 • e-smile engineering Co.Ltd
 • Levtech Co., Ltd.
 • ILCA,Inc.
 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios

UI Graphic Design Team

 • Kyoko Hattori
 • Minori Kikuchi
 • Shiori Watanabe
 • Ryuta Yumii
 • Shiho Itagaki
 • Kenji Yamazaki
 • Ruruna Takahashi

UI Graphic Design Team Partners

 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios

Lighting Team

 • Dan Fujitani

3D Map Graphics Team

 • Hayato Endo
 • Ryotaro Oto
 • Sawako Okada
 • Miho Ujiie
 • Yukiko Nakai
 • Rin Nakayama
 • Shinichiro Tsukada
 • Manami Aritaka
 • Honoka Ushijima
 • Daichi Kosuge
 • Shuta Sato
 • Asuka Suzuki
 • Tetta Igarashi
 • Haruna Numata
 • Yuki Arashi
 • Momoka Kita
 • Miina Ogasawara
 • Yuka Kawahara
 • Umi Tominaga
 • Hazuki Nara

3D Map Graphics Team Partners

 • Winds Co., Ltd.
 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios

Character Modeling Team

 • Lead: Yuji Kurogi
 • Daisuke Inoue
 • Tomoyo Kimura
 • Seishiro Wada
 • Ai Yuda
 • Shinji Tamano
 • Satoru Goto
 • Ayaka Yamazaki
 • Kenro Shimizu
 • Sadahiro Okui
 • Kana Sasaki
 • Yuuichi Mitsuyama
 • Kousuke Oishi
 • Seah Chooi Yang
 • Yuki Dotta
 • Yume Sugimoto
 • Jun Yasuda

Character Modeling Team Partners

 • Lotus.inc.
 • RAYLINE STUDIO INC.

Motion Design Team

 • Lead: Hiroshi Nakagomi
 • Nobuyuki Maruyama
 • Harumi Noguchi
 • Manpei Morino
 • Keigo Yamada
 • Yusei Nagase
 • Rintaro Sasaki
 • Nobuo Ochi
 • Ryoji Takaoka
 • Yuka Murata
 • Airi Yoshida

Motion Design Team Partners

 • AtDawn Lab Co., Ltd.
 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios

Special Effects Graphic Design Team

 • Lead: Toshimitsu Arai
 • Masatomo Nishimura
 • Yoshimi Yamakoshi
 • Shiori Sano
 • Hitomi Fujita
 • Ayumi Okamoto
 • Chihiro Hashiba

Special Effects Graphic Design Team Partners

 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios

Pokémon 3D Visual Team

 • Hironori Sugisaki
 • Sayako Sato
 • Tsubasa Ohtsuru
 • Tomoya Hirakawa
 • Airi Miyaka
 • Miyuki Uotani
 • Ryoga Narusawa
 • Ayumu Hamakawa
 • Yoshitaroh Inomata
 • Kiyoiku Kanematsu
 • Yusuke Hashimoto
 • Daiki Konno
 • Marie Sakamoto

Pokémon 3D Visual Team Partners

 • CREEK & RIVER Co., Ltd.
 • C&R Creative Studios

Movie Graphic Design Team

 • Lead: Mayuka Yoshikawa
 • Remi Tanaka
 • Shiori Mukai
 • Reina Kobayashi
 • Shoji Maruno
 • Momoka Ryono
 • Natsumi Iharada
 • Jun Watanabe
 • Takao Kobori
 • Satoru Ichikawa

Movie Graphic Design Team Partners

Motion Capture

 • Katsugekiza Inc.

Motion Actors

 • Akira Sugihara
 • Yuka Hino

Storyboards

 • TYUTYU Ltd.
 • Tomomi Koike
 • Mizuki Nagara
 • Studio-RF Inc.
 • Romanov Higa

Sound Team

Sound Coordination

 • Hiromitsu Maeba

Sound Programming

 • Sho Iwamoto

Sound Effects

 • Shinju Nagayama
 • Hiroki Mogami
 • Hitoshi Okamoto
 • Teruo Taniguchi
 • Sayaka Yaegashi
 • Kazuki Kitamura

Composers

Sound Development Support

 • Haruka Soeda

Sound Team Partners

 • CONNECT+ECHO Co.,Ltd.
 • Studio10 Inc.
 • SuperSweep co., ltd.

Rumble Data Design

 • Haruka Soeda

Concept & Visual Studio

Design & World Concept

Supervisor
Section Director
 • Suguru Nakatsui

World, Pokémon & Human Planning

Concept Art

Pokémon & Character Design
Pokémon Design
Character Design
Field Map Design
 • Akira Katsuta
 • Daiki Sato
 • Riku Marumo
Development Support
 • Nanae Tabata

3D Visual Section

Supervisor
Section Directors
 • Haruka Tochigi
 • Yuki Yamamoto
Model Team
 • Kazutaka Kurosaka
 • Hideki Iwata
 • Yutan Cheng
 • Yasuki Shinohara
 • Mayu Suzuki
 • Naomi Hara
 • Mai Sasamoto
Motion Team
 • Mai Takano
 • Isao Kakuuchi
 • Mari Hamada
 • Masashi Koseki
 • Jin Sugihara
 • Mitsuo Kosaka
 • Kaiya Shimada
 • Shoshu Kuwamura
Pokémon Data QA
 • Isao Kakuuchi
 • Yuta Nakai
 • Miyuki Ebizuka
 • Keitaro Akahori
 • Kensuke Otani
 • Yukio Komatsu
 • Kiyoe Hayashi
 • Naomi Hara
3D Visual Partners
 • DESIGN ACT Inc.
 • FLAME Hearts Co., Ltd.
 • Soft Gear Co., Ltd.

Project Management

Project Managers

 • Lead: Shota Moriguchi
 • Kenta Suguru
 • Hiroyuki Yoshii
 • Shiho Fukunaga
 • Kanta Koshiba

Group Manager

 • Yuichiro Mori

Group Leaders

 • Takao Unno
 • Yuta Nakai
 • Tsuyoshi Ichikawa
 • Ayane Morita
 • Yuri Yoshizumi
 • Yuji Ashikawa
 • Kei Takeuchi
 • Youji Asano
 • Chisato Tazawa
 • Sumire Aoki
 • Yuma Takada

Project Management Partners

 • SHIFT Inc.
 • Soft Gear Co., Ltd.
 • Levtech Co., Ltd.

Technical Support

 • Kyohei Minato
 • Hiroaki Gohara
 • Shotaro Iwanaga
 • Yuta Ogawa
 • Shogo Takaki
 • Kei Ninomiya

English Localization

 • Mikiko Ryu
 • Mayu Todo
 • Terry Mihashi
 • Yuriko Iwasaki
 • Mika Holzhausen
 • Mitsumasa Kawano
 • Ayako Teranishi

English Translation

 • Hisato Yamamori
 • Jillian Nonaka
 • Shawn Williams-Brown
 • Jackson Pietsch
 • Hannah Vassallo
 • David Dunslap
 • Chris Walters

English Editing

 • Kellyn Ballard
 • Rachel Payne
 • Julia Ryer
 • Rei Nakazawa
 • Isaac Nickerson
 • Robert Schiotis
 • Robert Ward
 • Derk Bramer
 • Derek Heemsbergen

European Localisation

 • Kaori Aoki
 • Makiko Wakai
 • Suirei Okata
 • Maya Yoshida
 • Ryosuke Kurosaki
 • Yukihiro Takahashi
 • Miki Hosaka-Green
 • Owen Preece
 • Hideko Russell
 • Ritsuko Oshu
 • Kendra Evans
 • Nami Kusumoto
 • Mark Bunting
 • Marine Vallée
 • Daniel Heucher
 • Ireneusz Radko
 • Michael Ecke
 • Diego Figaredo
 • Pierre Gauthier
 • Rei Haberberg
 • Elena Nardo
 • Cryil Schultz

French Translation

 • Nicolas Sindres
 • Noémie Pradier
 • Lylia Khrissate
 • Alexane Bailleul
 • Arthur Blondel
 • Guillaume Didier
 • Aymeric Forgit

French Editing

 • Aurélie Kryvinskyj
 • Thomas Garel
 • Violette Giang
 • Matthieu Béthencourt
 • Leslie Gambini
 • Louise Macqueron
 • Marine Vallée
 • Elodie Verpoort

German Translation

 • Carolin Maibach
 • Kathleen Kalms
 • Sophie Jüterbock
 • Christopher Derbort
 • Lina Emmerich
 • Caroline Fest
 • Daniel Heucher

German Editing

 • Sina Moelleken
 • Alina Linnenweber
 • Jochen Künzel
 • Juliana Niederwanger
 • Ireneusz Radko
 • Barbara Schweinzer
 • Sira Vaterhaus

Italian Translation

 • Annarita Spera
 • Jacopo Vanin
 • Altan Couvert
 • Marco Sartori
 • Guido Scarabello
 • Francesca Serci
 • Manuela Suriano

Italian Editing

 • Valentina Menale
 • Alice Troiani
 • Marco Locatelli
 • Guendalina Pirruccio
 • Sergio Bianchi
 • Silvia De Bellis
 • Fabio Giusti

Spanish Translation

 • Servando Doval Díaz
 • Diego Luque de la Campa
 • Edith Belarra López
 • Jorge Diez Lasheras
 • Alicia Iribarren Mendoza
 • Enrique Joga Elvira
 • Alberto Gracia Castellano

Spanish Editing

 • Irene Mascaró Genestar
 • Rubén Lado Riomao
 • Alex Fortes
 • Daniela Castillo
 • Sebastián Erasmy Vergara
 • Juan José Leiva Jiménez
 • Virginia Paradés Guerrea
 • Mariona Pera I de Miguel
 • Píndaro Vargas-Farías
 • Diana Vázquez Saiz

Korean Translation & Editing

 • Mihwa Choi
 • Jieun Byun
 • Youngjun Park
 • Dongun Pak
 • Jooyeon Han
 • Byunghun Bae
 • Yoojin Kwon

Chinese Localization

 • Huiying Tsai

Chinese Translation & Editing

 • Chungte Huang
 • Yuwen Wang
 • Yencheng Lin
 • Yue Wang
 • Qing Yun
 • Weihang Jiang
 • Endai Liao
 • Yuying Feng

English & European Localization Support

 • Reiko de Sorbier de Pougnadoresse
 • Jeff Hines
 • Robert Colling
 • Marvin Andrews
 • Peter Bagley

North American Localization Support

 • Yoriko Marusich
 • Kris Copeland
 • Kendra Nastalski
 • Tim O'Leary
 • Reiko Ninomiya
 • Lauren Ammerman
 • Emily Minakata
 • Yanett Cepeda Valor
 • Elina Sánchez
 • Álex Zarza
 • Ana Celeste Ascanio
 • Erin Peterson
 • Ludovic Tientcheu Ponkin
 • Sara Hoad
 • Carolina Quesada
 • Nicko Gonzalez De Santiago
 • Pascal Ramirez
 • Marcia Toledo

European Localisation Support

 • Saskia Doorschodt
 • Dario De Leo
 • Julia Bambach

Korean Localization Support

 • Hyokjin Jung
 • Dongyeon Kim
 • Jihyuen Yoo
 • Suzy Do

Traditional Chinese Localization Support

 • Wang Zhonglong
 • Umemura Eiju
 • Chen Wei-Ming
 • Chien Chihhsien

Simplified Chinese Localization Support

 • Misa Matsumoto
 • Ming Xu

Special Thanks—Localization

 • Michael Bales
 • Mary Rayes
 • Thomas Candland
 • NOE Communication Coordinator Group

Debug Management

 • Motoki Nakajima
 • Takeshi Tamura
 • Arisa Nakajima
 • Takuya Inoue

Debug

 • Mario Club Co., Ltd.
 • DIGITAL HEARTS Co., Ltd.

North American Testing

 • Tomo Ishiyama
 • Miyuki Matsunaga
 • Pat Wells
 • Bryson Daugherty
 • Matthew Piscuc
 • Product Testing Technicians

European QA Coordination

 • J. Ignacio León López
 • Jesús Gutiérrez Cuadra
 • Pasquale Gianluca Miceli

European Quality Assurance

 • Ahmed Bounouar
 • Damien Brichard
 • Guillaume Deschamps
 • Olivier Jacquemin-Guillaume
 • Jérôme Petit
 • Daniele Albrito
 • Veronica Casi
 • Alessandro Crosa
 • Matteo Marras
 • Swen Harder
 • Michaela Koch
 • Lutz Ohl
 • Ibon Díez Maeztu
 • Jorge Heras García
 • Julio Manzaneda Medina
 • Jónatan Marcos Millán
 • Jessica Sánchez Herrera
 • Timothy Alexander James Faulkner
 • Andrew Hall

Korean Testing & Quality Assurance

 • Eodo Lee
 • DIGITAL HEARTS Seoul Co., Ltd.

Chinese Product Testing

 • Yijun Chen
 • DIGITAL HEARTS Co., Ltd.

Pokémon 3D Modeling

Art Director

Project Director

 • Shun Onodera
 • Kengo Nakahiro

Project Manager

 • Masamichi Anazawa

Pokémon Model Quality Assurance

 • Mayu Okutani
 • Masaki Degawa
 • Shu Kiroba
 • Satomi Shimomura
 • Yasutaka Imanari
 • Ren Ishikawa
 • Takafumi Misawa
 • Tetsuya Nakajima
 • Takashi Sakuma
 • Rie Tatsuno
 • Kazuki Matsumoto

Pokémon Character Modeling

 • Lead: Shun Onodera
 • Hiroki Fujiwara
 • Nozomi Toda
 • Hitomi Suzuki
 • Akiko Soma
 • Isamu Ikeda
 • Toshiya Shinohara
 • Takuya Endo
 • Aoi Harada
 • Shuhan Yang
 • Yuko Ito
 • Masaya Ishizuka
 • Yohei Fujikawa
 • Hideki Sato
 • Masafumi Sugiyama
 • Takeshi Sakamoto
 • Chiharu Minowa
 • Aya Nishimura
 • Nana Wakabayashi
 • Tomoka Tsukayama
 • Chisato Fujita
 • Asami Nogi
 • Kotono Kunishima
 • Yuna Ohashi
 • Mizuho Takei
 • Ayane Sato
 • Haruna Mukasa
 • Sayaka Kutsuma
 • Mai Takeda
 • Yuna Ohashi
 • Mizuho Takei
 • Ayane Sato
 • Haruna Mukasa
 • Saori Hasegawa
 • Takumi Tamaru
 • Yi Yang
 • Tsumugi Hazeki
 • Ruka Takayama
 • Naoaki Terayama
 • Asumi Hirao
 • Kanako Tanabe
 • Tatsuya Keino
 • Tsubasa Shirakawa
 • Hitoshi Kubo
 • Yurika Makino
 • Ruuka Arase
 • Kyoko Tanaka
 • Nanao Origuchi
 • Shigeto Akashi
 • Rikiya Yoshino
 • Naoaki Abe
 • Masaya Eto
 • Takashi Kitano
 • Yu Moriguchi
 • Subaru Eguchi
 • Yuki Kawakami
 • Takamasa Morimoto
 • Jung Yeji
 • Utau Kisanuki
 • Shuhei Fujinaga
 • Ryosuke Tsuji
 • Kayato Yoneda
 • Yusuke Kawakami
 • Yuri Natsuno
 • Mana Yamashita
 • Ayaka Tsutsumi
 • Katsumi Kawagoe
 • Yoshiaki Aono
 • Asami Hamamori
 • Jun Yu
 • Hanyun Wu
 • Risa Kaai
 • Takashi Ishibashi
 • Mafuyu Nemoto
 • Jyouta Tsurukawa
 • Kota Nakagawa
 • Kyohei Nishimura
 • Takayuki Sato
 • Kanae Maruyama
 • Yuki Tsuda
 • Mizuho Nakajima
 • Koudai Inoue
 • Asumi Matsumoto
 • Syoko Asada
 • Tatsuma Asari
 • Takaya Hiraki
 • Zhouhuan Lyu
 • Fuka Deguchi
 • Tatsuya Yoshimura
 • Ilya Khokhlov
 • Ren Jie Jiang
 • Hiroshi Kiyota
 • Naohiko Zaitsu
 • Huizi Wang
 • Yuto Suzuki
 • Kohei Yamashita
 • Kazuki Yagisawa
 • Masayo Koga

Pokémon Character Motion

 • Lead: Suguru Fukaya
 • Yuki Yoneya
 • Takahiro Koizumi
 • Yoshihisa Ogino
 • Takatoshi Ozeki
 • Masanari Yogo
 • Hiroyuki Hatanaka
 • Tomomi Sakuma
 • Megumi Miyagawa
 • Akira Takayama
 • Yosuke Takahashi
 • Hiromichi Hidaka
 • Kuni Furukubo
 • Mayu Kobayashi
 • Shoko Hattori
 • Tomoko Araki
 • Asuka Yamato
 • Ai Matsumura
 • Miho Kaneko
 • Masayuki Iwasaki
 • Kenta Nakagama
 • Takao Itani
 • Amane Fukumoto
 • Anna Yoshida
 • Yoichiro Naito
 • Maria Yoda
 • Miki Nagao
 • Fumio Fujii
 • Yuki Inakoshi
 • Utana Kimura
 • Shiori Sugita
 • Haruna Takayama
 • Akira Nakamura
 • Fuki Yamaguchi
 • Shigehisa Yamashina
 • Kim Won
 • Bruna Thais de Paula
 • Tomotaka Tabata
 • Kei Takano
 • Itsuki Tsuchida
 • Shoya Kanematsu
 • Yumeno Makita
 • Haruki Nagura
 • Ryo Migita
 • Masayuki Nakahara
 • Miki Yoshikawa
 • Mamoru Toyozumi
 • Yoshiki Yamamoto
 • Hiroki Kambe
 • Yasuo Hisai
 • Kaede Watanabe
 • Hideyuki Kato
 • Tatsuya Tsunefuji
 • Tatsuya Inomata
 • Gan Rufeng
 • Christin Rudolph-Umekawa
 • Haruka Kimura
 • Satoki Maeno
 • Masao Mihara
 • Yuji Kajiyama
 • Hiromu Ito
 • Hiro Kato
 • Wataru Saito
 • Daigo Yasuda
 • Kento Nishimatsu
 • Kazumitsu Moriyama
 • Yoshiaki Ide
 • Elizabeth Anastasia Sudarman
 • Yue Wang
 • Hui I Yang
 • Nanae Kato
 • Takeshi Inaba
 • Arugo Shinohara
 • Mats Andrén
 • Takuya Hasegawa
 • Goru Momma
 • Kaori Oikawa
 • Chisato Tomiyoshi

DCC Support Teams

 • Lead: Hideyo Isayama
 • Sho Sato
 • Tatsuto Konno
 • Makoto Oi

Artwork

 • Yasuko Takahashi
 • Keisuke Kawashima
 • Kotoko Machida

English & European Graphic Design

 • Chris Franc
 • Emily Uslan
 • Dan Stephens
 • Mark Pedini
 • Willow Hayes

Korean Artwork

 • Eunbi Jo

Ending Theme

 • "Celestial"
 • Remix by: Toby Fox
  • Original song written by: Ed Sheeran, Steve Mac and Johnny McDaid
  • Original song performed by: Ed Sheeran
  • Published by: Ed Sheeran Ltd and Sony Music publishing, Rokstone Music Ltd under exclusive licence to Universal Music Publishing (UK) Ltd and Sony Music Publishing.
  • Courtesy of Warner Music UK Ltd

Special Thanks

 • Kenji Tominaga
 • Yoshio Tajiri
 • Teiko Sasaki
 • Tomohiro Kuroiwa
 • Tatsuya Imanari
 • Kyoi Kameda
 • Kazuki Sakamoto
 • Sosuke Tamada
 • Hiroka Hamamoto
 • Shiho Haraguchi
 • Yuichi Misu
 • Wakana Kajimoto
 • Fumiya Takahashi
 • Kaori Tsujimura
 • Asuka Hirota
 • Yoshimi Yugawa
 • Shun Ichikawa
 • Atsushi Shindo
 • Madoka Toriumi
 • Masaki Itoh

Partners

 • ARCOBALENO Inc.
 • IT Libero
 • Kenjiro Ito
 • Keita Hirobe
 • Mikiko Ohashi
 • Shoichi Obora
 • Masami Tanaka
 • Atsushi Sugimoto
 • Masao Iuchi
 • Yoriomi Uego
 • Eisuke Kasejima
 • Taku Kawamoto
 • Chie Shinno
 • Yasunori Suenaga
 • Susumu Fukunaga
 • Toshio Miyahara
 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai
 • Taito Okiura
 • Torrie Dorrell
 • Jaiboem Lim
 • Jihye Lee
 • Takuya Ishizuki
 • Yuki Terada
 • Sho Furutani
 • Misuzu Kanayama
 • Sakika Kikuchi
 • Yuki Nakagawa
 • Keito Kojima
 • Hirotaka Hayakawa
 • Kensuke Arai
 • Akifumi Shiobara
 • Yohei Matori
 • Satoshi Ogawa
 • Takaki Matoba
 • Junpei Matsuzaki
 • Winalda Nugrahadi
 • Takahiro Ohnishi
 • Mayu Narahara
 • Takeshi Mishima
 • Nobuyuki Ohta
 • Takahiro Tanaka
 • Kaoru Otawara
 • Alison Chyan
 • Amy Ganster
 • Andy Gose
 • Andy Hartpence
 • Peter Murphy
 • Phaedra Long
 • Richie Enticknap
 • Yasuhiro Usui
 • Kazuyoshi Kojima
 • Keiko Mochida
 • Retsuji Nomoto
 • Shohei Furuta
 • Tomonori Iizuka
 • Manami Tate
 • Sho Yoshimoto
 • Rikiya Watanabe
 • Daisuke Kobayashi
 • Akiko Tsuda
 • Atsuko Yamamoto
 • Takeru Kuwano

Coordinators

 • Yuki Okada
 • Tomoki Fukushima
 • Noriko Nakagawa
 • Yuki Kimoto
 • Masao Takakusa
 • Hiroki Togashi
 • Arisa Konno
 • Shin-ichi Watanabe
 • Yoshiko Aota
 • Yutaka Hoshi
 • Ryotaro Ukai
 • Mitsuyo Matsunaga

The Hidden Treasure of Area Zero for Pokémon Scarlet or Pokémon Violet

Concept

Producers

 • Shigeru Ohmori
 • Akira Kinashi
 • Shinya Saito
 • Toyokazu Nonaka
 • Takanori Sowa
 • Kenji Endo

General Producers

Executive Producers

Developed By


Staff of the Pokémon games and anime
Core series
Red and GreenBlue (JP)Red and BlueYellowGold and SilverCrystal
Ruby and SapphireFireRed and LeafGreenEmeraldDiamond and PearlPlatinum
HeartGold and SoulSilverBlack and WhiteBlack 2 and White 2X and Y
Omega Ruby and Alpha SapphireSun and MoonUltra Sun and Ultra Moon
Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!Sword and ShieldBrilliant Diamond and Shining Pearl
Legends: ArceusScarlet and VioletThe Hidden Treasure of Area Zero
Side games
Stadium (JP)Stadium (English)Stadium 2ColosseumXD
Box RSBattle RevolutionRanchDream Radar
Spin-off games
Hey You, Pikachu!ChannelPokéPark WiiPokéPark 2
Trading Card GameTrading Card Game 2: The Invasion of Team GR!
SnapNew SnapPinballPinball: Ruby & Sapphire
Puzzle LeaguePuzzle ChallengeDashTrozei!Battle TrozeiTetris
MD: Red and Blue Rescue TeamMD: Explorers of Time and Darkness
MD: Explorers of SkyMD (WiiWare)MD: Gates to InfinitySuper MDMD: Rescue Team DX
Masters ArenaTeam Turbo
RangerRanger: Shadows of AlmiaRanger: Guardian Signs
RumbleRumble BlastRumble URumble WorldRumble Rush
Learn with Pokémon: Typing AdventurePokédex 3D (Pro) • Conquest
The Thieves and the 1000 PokémonArt Academy
Detective Pikachu (Birth of a New Duo) • Detective Pikachu Returns
ShufflePokkén Tournament (DX) • Picross (GBC)Picross (3DS)
DuelMagikarp JumpQuestMasters (EX)SmileCafé MixSleep
Anime
Staff of the Pokémon anime


  This game-related article is part of Project Games, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on the Pokémon games.