Open main menu

Bulbapedia β

Staff of Pokémon Platinum

This list of staff members worked on the fourth Generation Pokémon game, Pokémon Platinum Version. The game was published by Nintendo and developed by Game Freak and Creatures, Inc. All names are given in Western order.

Director

 • Takeshi Kawachimaru

Art Director

Game Design Leader

 • Tetsuji Ohta

Graphic Leader

Programming Leader

 • Yoshinori Matsuda

Programming

 • Keita Kagaya
 • Satoshi Nohara
 • Daisuke Goto
 • Tomoya Takahashi
 • Hisashi Sogabe
 • Katsumi Ohno
 • Tetsuya Watanabe
 • Sousuke Tamada
 • Akito Mori
 • Hiroyuki Nakamura
 • Masao Taya
 • Miyuki Iwasawa
 • Nozomu Saitō
 • Tomomichi Ohta
 • Satoshi Mitsuhara

Pokémon Design & Graphic Design

Pokémon Design

Graphic Design

Music Composition

Sound Effects

 • Satoshi Nohara

Pokémon Voices

 • Go Ichinose

Game Design

 • Kouji Nishino
 • Hitomi Sato
 • Suguru Nakatsui
 • Hiro Nakamura
 • Toshinobu Matsumiya
 • Shigeki Morimoto
 • Kenji Matsushima
 • Teruyuki Shimoyamada
 • Tadashi Takahashi
 • Shigeru Ohmori
 • Akihito Tomisawa

Plot Scenario

 • Toshinobu Matsumiya
 • Takeshi Kawachimaru
 • Junichi Masuda
 • Kouji Nishino
 • Shigeru Ohmori

Game Scenario

 • Toshinobu Matsumiya
 • Hitomi Sato
 • Suguru Nakatsui
 • Akihito Tomisawa

Map Design

 • Suguru Nakatsui
 • Hiro Nakamura
 • Kouji Nishino
 • Tadashi Takahashi
 • Shigeru Ohmori
 • Akihito Tomisawa
 • Teruyuki Shimoyamada

Pokédex Text

 • Toshinobu Matsumiya
 • Kenji Matsushima

Parametric Design

 • Kouji Nishino
 • Tetsuji Ohta
 • Teruyuki Shimoyamada
 • Shigeki Morimoto

Script Design

 • Satoshi Nohara
 • Miyuki Iwasawa
 • Sousuke Tamada
 • Tomomichi Ohta

Environment & Tool Programming

 • Hisashi Sogabe
 • Sousuke Tamada
 • Hiroyuki Nakamura
 • Akito Mori
 • Masao Taya
 • Miyuki Iwasawa
 • Nagaaki Fukase

Conceptual Art

Nintendo Wi-Fi Connection

Server System Directors

 • Mikihiro Ishikawa
 • Daisuke Nakamura

Server System Programming

 • Satoru Nakata
 • Ryo Yamaguchi
 • Haruhiko Imatake

Debug Management

 • Yuuki Tanikawa
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Toru Inage
 • Yoshikazu Tanaka
 • Tsuyoshi Komura

NCL Product Testing

 • Super Mario Club

English Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Eve Deitsch
 • Mikiko Ryu

Translation

English-Version Editing

 • Kellyn Ballard
 • Blaise Selby
 • Michael G. Ryan

English-Version Artwork

NOA Localization Coordinators

 • Rie Fujiwara
 • Seth McMahill
 • Joel Simon

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tomoko Mikami
 • Thomas Hertzog
 • Teresa Lillygren
 • Makiko Szolas
 • Joshua Newman
 • Kathy Huguenard
 • Roger Harrison
 • Patrick Taylor
 • Allen Perez
 • Israel Cruz-Morales

Localization

 • Teruki Murakawa
 • Kimiko Nakamichi
 • Souichi Yamamoto
 • Akira Kinashi
 • Noriko Nakao
 • Haruhiko Imatake
 • Tomoko Nakayama
 • Hironori Ichibayashi

Special Thanks

 • Kenji Tominaga
 • Yoshio Tajiri
 • Teiko Sasaki
 • Mana Ibe
 • Keiko Moritsugu
 • Kazumasa Iwao
 • Reiko Tanoue
 • Katsunori Suginaka
 • Yuichiro Mori
 • Sachiko Hamano
 • Emi Endo
 • Yoshimitsu Inoue
 • Tsubasa Suzuki
 • Hiroyuki Jinnai
 • Kenjiro Ito
 • Tomotaka Komura
 • Susumu Fukunaga
 • Mikiko Ohashi
 • Gaku Susai
 • Toshio Miyahara
 • Masami Tanaka
 • Kenichi Arai
 • Koichi Kawase
 • Michiko Takizawa
 • Ayako Kajiwara
 • Mitsuyo Matsunaga
 • Ryosuke Hanawa
 • Yuichiro Tsumita
 • Shinya Iida
 • Kenji Okubo
 • Mike Fukuda
 • Jeff Miller
 • Nicola Wright
 • Mindy Bannan
 • Jan Riggs
 • Andy Fey
 • Michaël Hugot
 • Alexander Meng
 • Zakir Rahman
 • Colin Farrell
 • Anthony Howitt
 • Atsushi Okada

Information Supervisors

 • Yuri Sakurai
 • Naoko Yanase
 • Yufuko Saito
 • Hiromi Sagawa

Artwork

 • Sachiko Nakamichi
 • Kiyomi Itani
 • Keiko Uetani

Coordinators

 • Shunsuke Kohori
 • Kazuki Yoshihara
 • Hideaki Araki

Producers

 • Junichi Masuda
 • Shusaku Egami
 • Hitoshi Yamagami
 • Hiroaki Tsuru

Executive Producers