Eternal Friendship

Vietnamese Pokémon themes

 

Tình bạn vĩnh cửu
OPV01.png
XY OP & ED
Artist Cindy V
Lyrics Lương Bằng Quang
Composer Lương Bằng Quang
Arrangement Lương Bằng Quang

Eternal Friendship (Vietnamese: Tình bạn vĩnh cửu) is the opening and ending song of Pokémon the Series: XY in the Vietnamese dub. It is written by Lương Bằng Quang and performed by the Vietnamese singer Cindy V.

Lyrics

TV size

Vietnamese English
Những vì sao kia đang lung linh trên cao, cả một bầu trời về đêm muôn sắc màu,
sắc màu của những phút giây mình ngồi kề bên nhau.
Đôi bạn thân, lâu nay xem như anh em,
ngồi cùng chuyện trò cả đêm phía trước thềm,
trước thềm chất chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn....
Nụ cười trên môi (mỗi khi), gặp mặt luyên thuyên (mỗi khi), đọng lại trong ta biết bao niềm vui......khó khó quên
Một ngày chia xa (Nhớ nha) Kỉ niệm trôi qua (Nhớ nha)
Nhận ra khi buồn vui mong có nhau...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, bạn cùng tôi luôn ở đây.
You are my best friend ever in all over the world
Từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi. Mong tình bạn mãi dài lâu.
These stars are flickering overhead, entire night sky is full of colors,
colors of moments we sit next to each other.
Best friends, see each other as brothers,
sit and talk all night long on the doorstep
the doorstep of numerous happy and sad memories....
Smile on the lips (everytime), meeting and chatting (everytime), remains in us so much joys......un-unforgettable
One day we're apart (remember!) Memories fade away (remember!)
Realize that we need each other whenever happy or sad...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, you and me are always here.
You are my best friend ever in all over the world
Since long time ago, long ago. Let's wish our friendship will last forever.

Full version

Vietnamese English
Những vì sao kia đang lung linh trên cao, cả một bầu trời về đêm muôn sắc màu,
sắc màu của những phút giây mình ngồi kề bên nhau.
Đôi bạn thân, lâu nay xem như anh em,
ngồi cùng chuyện trò cả đêm phía trước thềm,
trước thềm chất chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn....
Nụ cười trên môi (mỗi khi), gặp mặt luyên thuyên (mỗi khi), đọng lại trong ta biết bao niềm vui......khó khó quên
Một ngày chia xa (Nhớ nha) Kỉ niệm trôi qua (Nhớ nha)
Nhận ra khi buồn vui mong có nhau...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, bạn cùng tôi luôn ở đây.
You are my best friend ever in all over the world
Từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi. Mong tình bạn mãi dài lâu

Những vì sao kia đang lung linh trên cao, cả một bầu trời về đêm muôn sắc màu,
sắc màu của những phút giây mình ngồi kề bên nhau.
Đôi bạn thân, lâu nay xem như anh em,
ngồi cùng chuyện trò cả đêm phía trước thềm,
trước thềm chất chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn....
Nụ cười trên môi (mỗi khi), gặp mặt luyên thuyên (mỗi khi), đọng lại trong ta biết bao niềm vui......khó khó quên
Một ngày chia xa (Nhớ nha) Kỉ niệm trôi qua (Nhớ nha)
Nhận ra khi buồn vui mong có nhau...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, bạn cùng tôi luôn ở đây.
You are my best friend ever in all over the world
Từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi. Mong tình bạn mãi dài lâu.

Mãi mãi tình bạn. Mãi mãi tình bạn. Best friend forever love.
Mãi mãi tình bạn. Mãi mãi tình bạn. Best friend forever love.

Mãi mãi tình bạn. Mãi mãi tình bạn. Best friend forever love.
These stars are flickering overhead, entire night sky is full of colors,
colors of moments we sit next to each other.
Best friends, see each other as brothers,
sit and talk all night long on the doorstep
the doorstep of numerous happy and sad memories....
Smile on the lips (everytime), meeting and chatting (everytime), remains in us so much joys......un-unforgettable
One day we're apart (remember!) Memories fade away (remember!)
Realize that we need each other whenever happy or sad...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, you and me are always here.
You are my best friend ever in all over the world
Since long time ago, long ago. Let's wish our friendship will last forever.

These stars are flickering overhead, entire night sky is full of colors,
colors of moments we sit next to each other.
Best friends, see each other as brothers,
sit and talk all night long on the doorstep
the doorstep of numerous happy and sad memories....
Smile on the lips (everytime), meeting and chatting (everytime), remains in us so much joys......un-unforgettable
One day we're apart (remember!) Memories fade away (remember!)
Realize that we need each other whenever happy or sad...
You are my best friend ever in all over the world.
You and my way, you and my way, you and me are always here.
You are my best friend ever in all over the world
Since long time ago, long ago. Let's wish our friendship will last forever.

Friendship forever. Friendship forever. Best friend forever love.
Friendship forever. Friendship forever. Best friend forever love.

Friendship forever. Friendship forever. Best friend forever love.

External links


Vietnamese Pokémon themes

 

  This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.