By My Side

Vietnamese movie ending themes
Best Friend
By My Side
M19 EDV.png
Movie 19 ED
Artist Hoàng Yến Chibi
Lyrics Nguyễn Minh Cường
Composer Nguyễn Minh Cường
Arrangement Nguyễn Minh Cường

By My Side is the Vietnamese ending theme song for Volcanion and the Mechanical Marvel. It is performed by Hoàng Yến Chibi.

Lyrics

Vietnamese English
Một chặng đường dài phía trước
Cần một niềm tin vững bước
Mọi sóng gió sẽ qua đi
Dù là vực sâu thênh thang
Dù là đại dương mênh mang
Tự tin sánh bước hiên ngang

Hãy cùng bên nhau sát cánh
Vượt mọi chông gai thử thách
Dù lắm lúc nước mắt rơi nhanh
Một niềm tin trên đôi vai
Một tình yêu luôn không phai
Bên nhau đi tới tương lai

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
Con đường kia không còn xa
Hãy cùng giữ vững niềm tin vượt qua

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
Con đường kia không còn xa
Hãy cùng giữ vững niềm tin ta sẽ vượt qua

Từng giọt nước mắt lăn dài
Đôi lúc mệt nhoài
Chỉ muốn chôn vùi hết những u hoài … rồi buông tay
Nhưng chẳng thể buông tay !

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
Con đường kia không còn xa
Hãy cùng giữ vững niềm tin vượt qua

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
Con đường kia không còn xa
Hãy cùng giữ vững niềm tin ta sẽ vượt qua

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
Con đường kia không còn xa
Hãy cùng giữ vững niềm tin vượt qua

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
Con đường kia không còn xa
Hãy cùng giữ vững niềm tin ta sẽ vượt qua

Ta sẽ vượt qua
A long road ahead
With an unwavering faith
Will overcome any storm
Or any deep abyss
Or any vast ocean
We are confident to boldly march

Let's stand together
To overcome any challenge
Even though our tears fall sometimes
With a faith on our shoulders
With an unfading love
Together to the future

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
That road is not far anymore
Let's keep our faith to overcome

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
That road is not far anymore
Let's keep our faith we will overcome

With every tear falls
When we're exhausted sometimes
Only want to bury all sadness...and let it go
But we couldn't!

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
That road is not far anymore
Let's keep our faith to overcome

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
That road is not far anymore
Let's keep our faith we will overcome

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
That road is not far anymore
Let's keep our faith to overcome

I gotta GO
Will YOU always be by my SIDE
WE gotta FLY up to the SKY
That road is not far anymore
Let's keep our faith we will overcome

We will overcome


Vietnamese movie ending themes
Best Friend
  This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.