Best Friend

If you were looking for the English song, see Best Friends.
By My Side
Vietnamese movie ending themes

 

Best Friend
M20 EDJ.png
Movie 20 ED
Artist Hoàng Yến Chibi & Jun Phạm
Lyrics Nguyễn Minh Cường
Composer Nguyễn Minh Cường
Arrangement Nguyễn Minh Cường

Best Friend is the Vietnamese ending theme song for I Choose You!. It is performed by Hoàng Yến Chibi and Jun Phạm.

Lyrics

Vietnamese English
Cuộc sống bộn bề đôi khi làm ta cảm thấy khó nhọc
Mọi thứ không như ta trông mong,
Từng phút giây trôi qua như không
Tìm đến những cuộc vui chỉ làm ta càng thêm nhức đầu
Đừng nhắm mắt cho qua cơn đau,
Chỉ khiến ta ngày càng buồn rầu

Chợt nhớ ra có một người sẽ lắng nghe,
Có một người sẽ khắt khe khuyên nhủ ta "nên và không nên làm gì"
Dù ở đâu luôn là người ở phía sau
Vui buồn là sẽ đến mau, chia sẻ cùng ta, đó chính là người bạn thân!

Bạn bè thì ai cũng có
Nhưng bạn thân chỉ có một mà thôi
Luôn bên tôi những lúc tôi cần
Không quan tâm khoảng cách xa gần
Bạn bè thì ai cũng có
Nhưng bạn thân chỉ có một mà thôi
Luôn vì tôi gánh cả bầu trời
Đi cùng tôi đến suốt cuộc đời

Cuộc sống bộn bề đôi khi làm ta cảm thấy khó nhọc
Mọi thứ không như ta trông mong,
Từng phút giây trôi qua như không
Tìm đến những cuộc vui chỉ làm ta càng thêm nhức đầu
Đừng nhắm mắt cho qua cơn đau,
Chỉ khiến ta ngày càng buồn rầu

Chợt nhớ ra có một người sẽ lắng nghe,
Có một người sẽ khắt khe khuyên nhủ ta "nên và không nên làm gì"
Dù ở đâu luôn là người ở phía sau
Vui buồn là sẽ đến mau, chia sẻ cùng ta, đó chính là người bạn thân!

Bạn bè thì ai cũng có
Nhưng bạn thân chỉ có một mà thôi
Luôn bên tôi những lúc tôi cần
Không quan tâm khoảng cách xa gần
Bạn bè thì ai cũng có
Nhưng bạn thân chỉ có một mà thôi
Luôn vì tôi gánh cả bầu trời
Đi cùng tôi đến suốt cuộc đời

Bạn bè thì ai cũng có
Nhưng bạn thân chỉ có một mà thôi
Luôn bên tôi những lúc tôi cần
Không quan tâm khoảng cách xa gần
Bạn bè thì ai cũng có
Nhưng bạn thân chỉ có một mà thôi
Luôn vì tôi gánh cả bầu trời
Đi cùng tôi đến suốt cuộc đời bạn hỡi

I choose you, i really wanna choose you
By my side go everywhere, do everything!
I choose you, i really wanna choose you
By my side go everywhere, do everything!
I choose you, my best friend!
I choose you, my best friend!
I choose you, my best friend!
I choose you, my best friend!
Disquieting life sometimes gives us a hard time
Things are not like what we expected,
Every moment passes by like nothing
Getting to the fun only gives us more headaches
Don't just close our eyes to forget the pain,
Only makes us sadder

We suddenly remember there's a person who will listen,
Who will strictly admonish us about what we "should and should not do"
Wherever we are they've always got our back
No matter if it's sadness or happiness they'll immediately be there, share it with us, that's our best friend!

Everyone has friends
But has only one best friend
Always by my side whenever I need them
Don't mind if the distance is near or far
Everyone has friends
But has only one best friend
Always carrying the whole sky for me
Accompanying me for life

Disquieting life sometimes gives us a hard time
Things are not like what we expected,
Every moment passes by like nothing
Getting to the fun only gives us more headaches
Don't just close our eyes to forget the pain,
Only makes us sadder

We suddenly remember there's a person who will listen,
Who will strictly admonish us about what we "should and should not do"
Wherever we are they've always got our back
No matter if it's sadness or happiness they'll immediately be there, share it with us, that's our best friend!

Everyone has friends
But has only one best friend
Always by my side whenever I need them
Don't mind if the distance is near or far
Everyone has friends
But has only one best friend
Always carrying the whole sky for me
Accompanying me for life

Everyone has friends
But has only one best friend
Always by my side whenever I need them
Don't mind if the distance is near or far
Everyone has friends
But has only one best friend
Always carrying the whole sky for me
Accompanying me for life

I choose you, I really wanna choose you
By my side go everywhere, do everything!
I choose you, I really wanna choose you
By my side go everywhere, do everything!
I choose you, my best friend!
I choose you, my best friend!
I choose you, my best friend!
I choose you, my best friend!

External links

  • Best Friend on the official Vietnamese Pokémon YouTube channel.


By My Side
Vietnamese movie ending themes

 

  This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.