Open main menu

Bulbapedia β

User:KingisNitro/IVs

< User:KingisNitro

For English speaking users: This is a page about IVs written specifically for the Czech and Slovak Pokémon community. If there is any problem, please notify me on my talk page, and I will try to resolve the issue/move things elsewhere.

--

Na tejto stránke nájdete popisy a vysvetlenia k IVs (Individual values) pre československú komunitu. Takisto skôr buffer page (podobne ako Shiny huntng návod, ktorý som napísal). Vysvetlivky opäť patria skôr k SMUSUM a XYORAS, ale funkcia je podobná vo všetkých core series hrách.

Všetky odkazy zostávajú na Bulbapedii, takže budú pravdepodobne v angličtine. Postupom času možno rozšírim a preložím i tieto texty do slovenčiny/češtiny na vlastných stránkach.

Čo sú to IVs

IVs, sratka pre “Individual values” (Inividuálne hodnoty) sú jedna z vecí, ktoré rozhodujú o štatistikách konkrétneho Pokémona. Tie sa počítajú z troch hodnôt - base stats, IVs a EVs, a ďalej sú ovplyvnené Nature. Každý Pokémon má šesť rôznych hodnôt IVs, jeden pre každú štatistiku (HP, Attack, Defense, Special Attack, Special Defense and Speed), použité pre výpočet konkrétnej štatistiky. IVs nadobúdajú nemennú hodnotu od 0 po 31 (všetko z tohto je mierne inak v GenI a GenII, ale platí pre GenIII+), generovanú pri získaní Pokémona (v divočine, pri darovaní alebo keď sa vytvorí vajíčko).

Pre presný výpočet odporúčam článok Bulbapedie EVs alebo Serebii, ale v princípe najdôležitejšia vec je vyššie IVs = vyššie štatistiky, nižšie IVs = nižšie štatistiky.

Ako zistiť IVs

Od E po ORAS je v každej hre postava, ktorá vie určiť IVs zvoleného Pokémona. Neudáva ale presnú hodnotu, len uvedie, ktorá štatistika je najvýššia a ktorá má hodnotu 0 (prípadne ich uvedie viac, ak sa rovnajú). V XY je táto osoba v Pokémon Centre v Kiloude City a v ORAS je v Pokémon Centre v Battle Resort.

V SMUSUM existuje "Judge" funkcia v PC, ktorá opäť približne ukazuje hodnotu konkrétnej IV. Neukazuje ju presne (okrem 0/30/31), ale udáva ju aspoň približne. Je možné ju odomknúť po vyliahnutí 20 vajec a prehovorením s Ace Trainerom pri vchode do Battle Tree.

V prípade, že chceme vedieť konkrétnu hodnotu IV presne, je možné pre Pokémonov na vyšších leveloch použiť online IV kalkulačky. Zvyčajne je nutné do nich zadať aj EVs, takže je to najlepšie robiť pre Pokémonov hneď po chytení, alebo po tom, čo sme ich EVs vynulovali. Pre Pokémonov s nižším levelom je tento výpočet často nepresný (mnohé hodnoty IV môžu dať rovnaký výsledok).

Hyper Training a zmena IVs

IVs sú nemenné hodnoty, ale v SMUSUM je možné využiť Hyper Training na to, aby štatistiky vyzerali ako keby ich hodnota IV bola 31. Ich skutočná hodnota sa nemení, len hodnota v rámci výpočtu. Na toto je možné využiť Bottle Caps - obyčajný Bottle Cap pre jednu hodnotu a Golden Bottle Cap pre vštky hodnoty naraz. Na Hyper Trainig je nutné zájsť za starcom v Hau'oli city. Počas breedingu (množenia) a Hidden Power sa uvažuje pôvodná hodnota.

Aké IVs sú najlepšie?

(Odpoveď uvažuje Special/Physical split od Gen IV+.)

Toto je zvyčajne komplikovaná otáza, pretože vždy záleží na konkrétnom Pokémonovi a na tom, ak úlohu by mal plniť - v bežnej hre na tom až toľko nezáleží, ale vždy je dobré mať vyššie IVs v defenzívnych štatistikách (HP, Defense a Special Defense).

Čo sa týka ofenzívnych štatistík (Attack, Special Attack, Speed), vždy záleží na Pokémonovi - pre physical attrackers (ako je Garchomp) je dobré mať vysokú hodnotu Attack IV, ale na hodnote Special Attack IV až tak nezáleží, pretože Special Attack i tak využívať nebude. Opak je pravdou pre special attackers (ako je Chandelure), kde je Attack takmer zbytočný. U mixed attackers (ako Salamence alebo Lucario, ktorí využívajú Attack i Special Attack) je ideálne mať obe štatistiky čo najvyššie (ideálne s hodnotou 31).

Speed je v tomto trochu vratká, zvyčajne je lepšie mať vyššiu hodnotu Speed IV, až na pár prípadov - typicky Trick Room alebo útoky, ktorých sila závisí na Speed. Pri Trick Room ide prvý najpomalší Pokémon, takže čím nižšia Speed, tým lepšie - to znamená, že najlepšia hodnota IV je 0. Podobne je to s útokmi ako napríklad Gyro Ball, ktorého base power je tým vyššia, čím je vyšší pomer rýchlosti cieľu a užívateľa.

Samotnou kapitolou je útok Hidden Power, popísaný nižšie.

Podľa toho, akú úlohu má Pokémon plniť, je teda potrebné voliť správne IVs - v prípade núdze niekto skúsenejší určite ochotne poradí.

Breeding

Počas breedingu (množenia) prenášajú rodičia svoje hodnoty IVs na potomkov, ktorí sa vyliahnu z vajíčok. Tri náhodne zvolené hodnoty IVs sa prenesú a zvyšné tri sú generované náhodne. Ak jeden z rodičov drží Destiny Knot, prenesie sa až 5 hodnôt IV a posledná šiesta je náhodne generovaná. Rovnako je náhodne generované, od ktorého rodiča sa hodnoty IVs prenesú (jeden rodič môže preniesť dve a druhý len jednu, nemusia byť všetky od jedného rodiča). Pokiaľ ale rodič drží Power Item, je možné docieliť prenos konkrétne zvolenej hodnoty (takto môže napríklad jeden rodič preniesť Attack IV a druhý Speed IV).

Vďaka prenosu až piatich hodnôt je toto pravdepodobne najbežnejší spôsob získavania Pokémonov s vysokými IVs pre kompetitívne účely, pretože Ditto s vysokými IVs môže tieto hodnoty preniesť na takmer akéhokoľvek Pokémona. Popri tom je možné prenášať aj útoky, takže sa z toho stáva veľmi efektívna metóda.

IV hodnoty ovplyvnené Hyper Trainingom sa prenášajú ako ich pôvodná hodnota.

Ako získať Pokémona s vysokými IVs

Je niekoľko spôsobov ako získať Pokémonov s vysokými IVs. IVs sú generované keď stretneme Pokémona v divočine (v tráve, vo vode apod.), pričom u každej z nich je šanca 1/32, že jej hodnota bude 31. Napriek tomu;

  • Pokémoni z Friend Safari majú garantované 2 hodnoty IV rovné 31
  • Od Gen VI majú legendárni/mýtickí Pokémoni a Ultra Beasts garantované 3 hodnoty IV rovné of 31 (v XY toto platí pre všetkých Pokémonov v “Undiscovered” Egg Group - skupina Pokémonov pre breeding)
  • Allies privolaný pomocou SOS battle v SMUSUM majú garantované 4 hodnoty IV rovné 31 (počet závisí na počte zavolaných allies)
  • Breeding je relatívne jednoduchý spôsob, ako docieliť vysoké hodnoty IVs

("Garantované" znamená, že budú mať ASPOŇ uvedený počet - môžu mať aj viac, ale nie menej.)

Hidden Power

Hidden Power (skratka HP) je útok, ktorého typ (a kedysi aj sila) závisí na hodnotách IVs. Pri výpočte sa zhodnotí všetkých 6 hodnôt IVs (resp. ich párnosť/nepárnosť - sudost/lichost) a podľa toho sa určí typ Hidden Power. Keďže IVs sú nemenné, typ Hidden Power sa nemení, ani po Hyper Trainingu (vždy sa uvažuje pôvodná hodnota). V hrách (od Pt) existuje postava, od ktorej je možné zistiť typ Hidden Power konkrétneho Pokémona - v XY je v Anistar City, v ORAS je vo Fortree City a v SMUSUM je na Paniola Ranch.