User:BigDocFan/Japanese Cast lists XY

Continuing with my Japanese Cast lists, I shall now go through XY series episodes. The information will come from https://www.pocketmonsters.net/. To make things easier for myself, I shall refer to them by dub names.

XY001

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chika Fujimura Helioptile
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Megumi Satou Spritzee
Aya Endo Alexa
Hitomi Nabatame Grace
Unsho Ishizuka Narrator

XY002

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Grace
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomo Adachi Sophie
Kiyono Yasuno Cosette
Kensuke Sato Blaziken Mask
Chika Fujimura Female Reporter
Unsho Ishizuka Narrator

XY003

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Megumi Satou Dedenne
Kiyotaka Furushima Rotom
Hitomi Nabatame Grace
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Kenta Miyake Giovanni
Unsho Ishizuka Narrator

XY004

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Kiyotaka Furushima Froakie
Yuka Terasaki Fletchling
Kenta Miyake Inkay
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Unsho Ishizuka Narrator

XY005

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuka Terasaki Fletchling
Megumi Hayashibara Fennekin
Chika Fujimura Helioptile
Kiyotaka Furushima Noivern
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Aya Endo Alexa
Noriko Shitaya Viola
Unsho Ishizuka Narrator

XY006

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Froakie
Yuka Terasaki Fletchling
Chika Fujimura Helioptile
Kiyotaka Furushima Noivern
Aya Endo Alexa
Noriko Shitaya Viola
Unsho Ishizuka Narrator

XY007

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Rhyhorn
Hitomi Nabatame Grace
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Kiyotaka Furushima Commentator
Unsho Ishizuka Narrator

XY008

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Manectric
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Haruka Tomatsu Jessica
Kenji Hamada Sherman
Unsho Ishizuka Narrator

XY009

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Froakie
Megumi Hayashibara Fennekin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kiyotaka Furushima Heliolisk
Kensuke Sato Meyer
Unsho Ishizuka Narrator

XY010

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomo Adachi Sophie
Kensuke Sato Meyer
Unsho Ishizuka Narrator

XY011

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY012

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Froakie
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Kensuke Sato Manectric
Rikako Aikawa Spewpa
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Tsuguo Mogami Dolan
Unsho Ishizuka Narrator

XY013

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Chinami Nishimura Sylveon
Miyuki Kobori Randall
Chika Anzai Kindergartener
Unsho Ishizuka Narrator

XY014

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Kenta Miyake Inkay
Kiyono Yasuno Espurr
Miyoko Shoji Lacy
Minako Kotobuki Elise
Unsho Ishizuka Narrator

XY015

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Fennekin
Yuji Ueda Froakie
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yukiji Carrie
Tadashi Miyazawa Wylie
Unsho Ishizuka Narrator

XY016

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Fennekin
Hitomi Nabatame Chespin
Kiyono Yasuno Pichu
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Saki Fujita Lyn
Chika Anzai Lena
Kan Tanaka Man
Unsho Ishizuka Narrator

XY017

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuko Sanpei Sanpei
Kiyotaka Furushima Frogadier
Unsho Ishizuka Narrator

XY018

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Furfrou
Misato Fukuen Princess Allie
Yuka Terasaki Woman
Kunpei Sakamoto Servant
Emiko Takeuchi Maid
Arisa Date Maid
Asami Yano Maid
Satowa Tanaka Maid
Unsho Ishizuka Narrator

XY019

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Malamar
Unsho Ishizuka Narrator

XY020

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Yuji Ueda Froakie
Yuka Terasaki Fletchling
Tsuguo Mogami Dusknoir
Noriko Shitaya Viola
Hirofumi Nojima Grant
Tohru Nara Nico
Makoto Tsumura Chester
Kiyotaka Furushima Farrell
Chika Fujimura Molly
Unsho Ishizuka Narrator

XY021

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yuka Terasaki Fletchling
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY022

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kenta Miyake Inkay
Kiyonobu Suzuki Rodman
Yuu Shimamura Reception Lady
Unsho Ishizuka Narrator

XY023

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Chika Fujimura Helioptile
Aya Endo Alexa
Kensuke Sato Thaddeus
Isamu Yusen Staff Member
Unsho Ishizuka Narrator

XY024

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Akemi Okamura Lindsey
Daiki Nakamura Eddy
Unsho Ishizuka Narrator

XY025

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Froakie
Yuka Terasaki Fletchling
Kiyotaka Furushima Tyrunt
Hirofumi Nojima Grant
Unsho Ishizuka Narrator

XY026

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Swirlix
Yuko Mizutani Gena
Saori Hayashi Miette
Unsho Ishizuka Narrator

XY027

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Hisako Kyoda Florence
Tsuguo Mogami Grey
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY028

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Fumiko Orikasa Diantha
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tsuguo Mogami Magnus
Chinatsu Akasaki Kathi Lee
Kiyotaka Furushima Presenter
Unsho Ishizuka Narrator

XY029

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kenta Miyake Inkay
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Unsho Ishizuka Narrator

XY030

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kenta Miyake Inkay
Kiyotaka Furushima Lucario
Yuka Terasaki Korrina
Unsho Ishizuka Narrator

XY031

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Lucario
Yuka Terasaki Korrina
Tsuguo Mogami McGinty
Soma Saito Assistant
Unsho Ishizuka Narrator

XY032

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Lucario (Korrina)
Daisuke Namikawa Lucario (Gurkinn)
Yuka Terasaki Korrina
Tsuguo Mogami McGinty
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY033

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Lucario
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Inkay
Yuka Terasaki Korrina
Unsho Ishizuka Narrator

XY034

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Lucario
Kenta Miyake Inkay
Mika Kanai Mabel
Yuka Terasaki Korrina
Unsho Ishizuka Narrator

XY035

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Froakie
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Kensuke Sato Machamp
Kunpei Sakamoto Keaton
Unsho Ishizuka Narrator

XY036

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchling
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Talonflame
Yoko Hikasa Moria
Kiyotaka Furushima Clerk
Unsho Ishizuka Narrator

XY037

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY038

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY039

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomoko Kobashi Sophie
Kiyono Yasuno Cosette
Anri Katsu Tierno
Yurie Kobori Shauna
Minami Fujii Trevor
Rei Shimoda Madame Catherine
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY040

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomoko Kobashi Sophie
Anri Katsu Tierno
Yurie Kobori Shauna
Minami Fujii Trevor
Rei Shimoda Madame Catherine
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY041

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomoko Kobashi Sophie
Kiyono Yasuno Cosette
Anri Katsu Tierno
Yurie Kobori Shauna
Minami Fujii Trevor
Rei Shimoda Madame Catherine
Unsho Ishizuka Narrator

XY042

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yuka Terasaki Fletchinder
Kenta Miyake Inkay
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Anri Katsu Tierno
Yurie Kobori Shauna
Minami Fujii Trevor
Rei Shimoda Madame Catherine
Unsho Ishizuka Narrator

XY043

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Lucario
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Yuka Terasaki Korrina
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY044

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Lucario
Kenta Miyake Inkay
Yuka Terasaki Korrina
Unsho Ishizuka Narrator

XY045

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Hitomi Nabatame Chespin
Yuka Terasaki Meowstic
Chinatsu Akasaki Meowstic
Ryota Asari Blake
Junji Majima Heath
Kenta Miyake Father
Miki Ito Mother
Unsho Ishizuka Narrator

XY046

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Kensuke Sato Salamence
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Hitomi Nabatame Pokémon Breeder
Unsho Ishizuka Narrator

XY047

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Noriko Shitaya Pancham
Yuka Terasaki Fletchinder
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Marina Inoue Aria
Yurie Kobori Shauna
Unsho Ishizuka Narrator

XY048

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Luxio
Noriko Shitaya Pancham
Kenta Miyake Inkay
Ayumi Fujimura Éclairisse
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY049

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Noriko Shitaya Pancham
Yuka Terasaki Luxio
Kenta Miyake Inkay
Rie Kugimiya Heidi
Kei Shindō Jay
Momoko Ohara Kye
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY050

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuji Ueda Farfetch'd
Yuka Terasaki Fletchinder
Hitomi Nabatame Chespin
Noriko Shitaya Pancham
Kenta Miyake Inkay
Motoko Kumai Nini
Unsho Ishizuka Narrator

XY051

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Dark Hawlucha
Hitomi Nabatame Snubbull
Yuka Terasaki Gallade
Tsuguo Mogami Carl
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY052

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuko Sanpei Sanpei
Kiyotaka Furushima Greninja
Kosuke Toriumi Saizo
Unsho Ishizuka Narrator

XY053

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Hitomi Nabatame Grace
Unsho Ishizuka Narrator

XY054

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Manectric
Kiyotaka Furushima Malamar
Tsuguo Mogami Malamar
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Unsho Ishizuka Narrator

XY055

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Chinatsu Akasaki Goomy
Unsho Ishizuka Narrator

XY056

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Unsho Ishizuka Narrator

XY057

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Minoru Inaba Ramos
Yuji Ueda Frogadier
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Yuka Terasaki Vanillite
Kensuke Sato Shopkeeper
Unsho Ishizuka Narrator

XY058

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Minoru Inaba Ramos
Yuji Ueda Frogadier
Yuka Terasaki Fletchinder
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Chinatsu Akasaki Goomy
Megumi Hayashibara Fennekin
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Unsho Ishizuka Narrator

XY059

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Minoru Inaba Ramos
Kensuke Sato Shopkeeper
Unsho Ishizuka Narrator

XY060

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Yurie Kobori Shauna
Rei Sakuma Palermo
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Chinatsu Akasaki Attendant
Unsho Ishizuka Narrator

XY061

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chinatsu Akasaki Goomy
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Noriko Shitaya Spoink
Kensuke Sato Grumpig
Unsho Ishizuka Narrator

XY062

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Frogadier
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yuka Terasaki Luxio
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Luxray
Tsuguo Mogami Jolt
Unsho Ishizuka Narrator

XY063

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Shuhei Sakaguchi Dr. White
Atsuko Enomoto Beatrice
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Clembot
Tsuguo Mogami Pokémon hunter
Unsho Ishizuka Narrator

XY064

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Marina Inoue Aria
Hitomi Nabatame Chespin
Kensuke Sato Luxray
Yuka Terasaki Fletchinder
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY065

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Anri Katsu Tierno
Yuka Terasaki Fletchinder
Chinatsu Akasaki Sliggoo
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY066

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Goodra
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Kiyotaka Furushima Heliolisk
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Kensuke Sato Meyer
Aya Endo Alexa
Kenjiro Tsuda Belmondo
Chika Fujimura Helioptile
Unsho Ishizuka Narrator

XY067

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Yuji Ueda Goodra
Megumi Hayashibara Braixen
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kiyotaka Furushima Heliolisk
Kensuke Sato Luxray
Unsho Ishizuka Narrator

XY068

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Kensho Ono Alain
Kensuke Sato Meyer
Tomoko Kobashi Sophie
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Kenta Miyake Inkay
Fumiko Orikasa Diantha
Unsho Ishizuka Narrator

XY069

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Goodra
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Masaki Aizawa Keanan
Kiyotaka Furushima Bellsprout
Chinatsu Akasaki Goomy
Tsuguo Mogami Pinsir
Unsho Ishizuka Narrator

XY070

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Goodra
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Masaki Aizawa Keanan
Kiyotaka Furushima Bellsprout
Chinatsu Akasaki Goomy
Tsuguo Mogami Pinsir
Unsho Ishizuka Narrator

XY071

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Kenta Miyake Inkay
Tsuguo Mogami Pangoro
Unsho Ishizuka Narrator

XY072

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Tetsuo Kanao Lon
Unsho Ishizuka Narrator

XY073

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Frogadier
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Yuka Terasaki Fletchinder
Megumi Hayashibara Braixen
Kiyotaka Furushima Bagon
Satsuki Yukino Valerie
Natsuki Aikawa Kali
Arisa Date Katherine
Chinatsu Akasaki Sylveon
Hitomi Nabatame Spritzee
Unsho Ishizuka Narrator

XY074

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuka Terasaki Fletchinder
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Yuji Ueda Treecko
Satsuki Yukino Valerie
Natsuki Aikawa Kali
Arisa Date Katherine
Chinatsu Akasaki Sylveon
Hitomi Nabatame Spritzee
Unsho Ishizuka Narrator

XY075

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Kenta Miyake Inkay
Kiyotaka Furushima Bagon
Kenichi Suzumura Steven Stone
Unsho Ishizuka Narrator

XY076

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Frogadier
Yuka Terasaki Fletchinder
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY077

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Noibat
Kenta Miyake Inkay
Chinatsu Akasaki Starly
Kensuke Sato Staravia
Tsuguo Mogami Staraptor
Naoki Bando Ornithol
Yuichiro Umehara Orson
Unsho Ishizuka Narrator

XY078

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Braixen
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Mika Kanai Pikachu Pop Star
Miyako Itō Pikachu Belle
Kensuke Sato Gurdurr
Kiyotaka Furushima Heliolisk
Wataru Takagi Frank
Noriko Shitaya Jean
Unsho Ishizuka Narrator

XY079

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Kensuke Sato Luxray
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY080

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kei Shindō Miette
Hitomi Nabatame Grace
Anri Katsu Tierno
Yurie Kobori Shauna
Minami Fujii Trevor
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Marina Inoue Aria
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Meowstic
Unsho Ishizuka Narrator

XY081

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Mitsuru Ogata Weston
Kiyotaka Furushima Rotom
Kenta Miyake Mantle
Kensuke Sato Krookodile
Kotaro Nishiyama Subordinate A
Tsuguo Mogami Subordinate B
Takahiro Miyake Referee
Unsho Ishizuka Narrator

XY082

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Noriko Shitaya Pancham
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Kiyotaka Furushima Prince Pumpkaboo
Tsuguo Mogami Gourgeist
Unsho Ishizuka Narrator

XY083

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Noibat
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Kensuke Sato Mamoswine
Unsho Ishizuka Narrator

XY084

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Yuka Terasaki Fletchinder
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Unsho Ishizuka Narrator

XY085

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Hiroshi Ito Woodward
Yuka Terasaki Gallade
Mako Hyodo James's mother
Unsho Ishizuka Narrator

XY086

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Fletchinder
Kiyotaka Furushima Talonflame
Minami Fujii Trevor
Kensuke Sato Moltres
Unsho Ishizuka Narrator

XY087

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yuka Terasaki Noibat
Kiyotaka Furushima Talonflame
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY088

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Unsho Ishizuka Narrator

XY089

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Kiyotaka Furushima Talonflame
Yuka Terasaki Noibat
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY090

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Braixen
Noriko Shitaya Pancham
Yuji Ueda Frogadier
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yurie Kobori Shauna
Inuko Inuyama Ivysaur
Anri Katsu Tierno
Unsho Ishizuka Narrator

XY091

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Miyako Itō Gourgeist
Yurie Kobori Shauna
Anri Katsu Tierno
Motoko Kumai Nini
Yuka Terasaki Smoochum
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Unsho Ishizuka Narrator

XY092

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomoko Kobashi Sophie
Kiyono Yasuno Cosette
Masako Katsuki Olympia
Risa Shimizu Charlene
Megumi Han Carrie
Akeno Watanabe Malva
Unsho Ishizuka Narrator

XY093

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Talonflame
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Tomoko Kobashi Sophie
Kiyono Yasuno Cosette
Masako Katsuki Olympia
Noriko Shitaya Meowstic
Risa Shimizu Charlene
Megumi Han Carrie
Unsho Ishizuka Narrator

XY094

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Noibat
Kiyotaka Furushima Talonflame
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Kensuke Sato Luxray
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Akane Fujita Bryony
Rinko Natsuhi Aliana
Karin Nanami Celosia
Sayuri Hara Mable
Unsho Ishizuka Narrator

XY095

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Rikako Aikawa Quilladin
Yuka Terasaki Noibat
Kiyotaka Furushima Talonflame
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Unsho Ishizuka Narrator

XY096

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Shiho Kokido Emilio
Miyako Itō Head Nurse
Unsho Ishizuka Narrator

XY097

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Yuka Terasaki Litleo
Tsuguo Mogami Pyroar
Unsho Ishizuka Narrator

XY098

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Frogadier
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Unsho Ishizuka Narrator

XY099

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuko Sanpei Sanpei
Tatsuhisa Suzuki Ippei
Yuka Nishigaki Nihei
Yo Kitazawa Hanzo
Kanako Tojo Shinobu
Rikiya Koyama Kagetomo
Kensuke Sato Heidayu
Kiyotaka Furushima Greninja
Kenta Miyake Venusaur
Tsuguo Mogami Ariados
Unsho Ishizuka Narrator

XY100

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mika Kanai Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuko Sanpei Sanpei
Tatsuhisa Suzuki Ippei
Yuka Nishigaki Nihei
Yo Kitazawa Hanzo
Kosuke Toriumi Saizo
Kanako Tojo Shinobu
Rikiya Koyama Kagetomo
Kensuke Sato Heidayu
Kiyotaka Furushima Greninja
Kenta Miyake Venusaur
Tsuguo Mogami Weavile
Hitomi Nabatame Liepard
Unsho Ishizuka Narrator

XY101

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Motoko Kumai Nini
Rei Sakuma Palermo
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Noriko Shitaya Pancham
Mika Kanai Eevee
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Yuka Terasaki Smoochum
Unsho Ishizuka Narrator

XY102

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Akane Fujita Bryony
Rinko Natsuhi Aliana
Karin Nanami Celosia
Sayuri Hara Mable
Yuka Terasaki Noibat
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Manectric
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Unsho Ishizuka Narrator

XY103

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Akane Fujita Bryony
Karin Nanami Celosia
Kensuke Sato Team Flare Grunt
Unsho Ishizuka Narrator

XY104

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Yuka Terasaki Noibat
Kiyotaka Furushima Talonflame
Noriko Shitaya Pancham
Mika Kanai Eevee
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY105

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Rei Sakuma Palermo
Marina Inoue Aria
Kei Shindō Miette
Mika Kanai Eevee
Noriko Shitaya Pancham
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Hitomi Nabatame Slurpuff
Yuka Terasaki Delphox
Unsho Ishizuka Narrator

XY106

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Kensuke Sato Charizard
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY107

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Kensho Ono Alain
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Sayuri Hara Mable
Rinko Natsuhi Aliana
Kiyomi Asai Matori
Kensuke Sato Charizard
Kiyotaka Furushima Weavile
Unsho Ishizuka Narrator

XY108

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Akeno Watanabe Henny
Hideyuki Umezu Chapman
Yuka Terasaki Noibat
Mika Kanai Sylveon
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY109

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Rei Sakuma Palermo
Yoko Hikasa Amelia
Yurie Kobori Shauna
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Megumi Hayashibara Braixen
Noriko Shitaya Pancham
Mika Kanai Sylveon
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Yuji Ueda Klefki
Kensuke Sato Tournament Staff
Unsho Ishizuka Narrator

XY110

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuka Terasaki Noibat
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kensuke Sato Stan
Unsho Ishizuka Narrator

XY111

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Locke
Tsuguo Mogami Xerosic
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Unsho Ishizuka Narrator

XY112

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Mika Kanai Sylveon
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Rei Sakuma Palermo
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Marina Inoue Aria
Yuka Terasaki Delphox
Yurie Kobori Shauna
Kei Shindō Miette
Motoko Kumai Nini
Anri Katsu Tierno
Unsho Ishizuka Narrator

XY113

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Marina Inoue Aria
Rei Sakuma Palermo
Yurie Kobori Shauna
Kei Shindō Miette
Motoko Kumai Nini
Kenta Miyake Monsieur Pierre
Mika Kanai Sylveon
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Yuka Terasaki Delphox
Unsho Ishizuka Narrator

XY114

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Yuka Terasaki Pancham
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Sayuri Hara Lilia
Unsho Ishizuka Narrator

XY115

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hiro Shimono Jimmy
Etsuko Kozakura Spike
Yuka Terasaki Pancham
Mika Kanai Sylveon
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Kensuke Sato Shop Clerk
Unsho Ishizuka Narrator

XY116

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Yuji Ueda Greninja
Kenta Miyake Noivern
Kensuke Sato Luxray
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Masako Katsuki Olympia
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY117

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Yuka Terasaki Phantump
Chinatsu Akasaki Helioptile
Kiyotaka Furushima Bidoof
Unsho Ishizuka Narrator

XY118

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Fumiko Orikasa Diantha
Masako Katsuki Olympia
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Chinatsu Akasaki Kathi Lee
Unsho Ishizuka Narrator

XY119

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Yuji Ueda Greninja
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Kenta Miyake Noivern
Kensuke Sato Manectric
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Kiyotaka Furushima Trainer
Chinatsu Akasaki Team Flare Admin
Unsho Ishizuka Narrator

XY120

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Ryūzaburō Ōtomo Wulfric
Yuji Ueda Greninja
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Kiyotaka Furushima Talonflame
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Tsuguo Mogami Apprentice
Unsho Ishizuka Narrator

XY121

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Chinatsu Akasaki Nurse Joy
Unsho Ishizuka Narrator

XY122

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Kiyotaka Furushima Talonflame
Yuji Ueda Greninja
Shin'ichirō Miki Hawlucha
Kenta Miyake Noivern
Ryūzaburō Ōtomo Wulfric
Tsuguo Mogami Apprentice
Unsho Ishizuka Narrator

XY123

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Greninja
Kiyotaka Furushima Talonflame
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Kensho Ono Alain
Yuka Terasaki Korrina
Masaki Aizawa Keanan
Kensuke Sato Charizard
Hitomi Nabatame Florges
Noriko Shitaya Carbink
Unsho Ishizuka Narrator

XY124

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Kenta Miyake Inkay
Kiyotaka Furushima Attendant
Rinko Natsuhi Boy
Akane Fujita Girl

XY125

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Fumiko Orikasa Diantha
Akeno Watanabe Malva
Tasuku Hatanaka Everett
Kiyotaka Furushima Titus
Kensuke Sato Announcer
Tsuguo Mogami Referee
Kenta Miyake Aerodactyl
Unsho Ishizuka Narrator

XY126

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Akeno Watanabe Malva
Masaki Aizawa Keanan
Miyuu Sawai Astrid
Yuji Ueda Greninja
Kenta Miyake Noivern
Hitomi Nabatame Slurpuff
Kensuke Sato Announcer
Tsuguo Mogami Referee
Unsho Ishizuka Narrator

XY127

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Kensho Ono Alain
Koichi Yamadera Remo
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Fumiko Orikasa Diantha
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Akeno Watanabe Malva
Yuji Ueda Greninja
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kenta Miyake Noivern
Hitomi Nabatame Chespin
Kensuke Sato Charizard
Tsuguo Mogami Rhypo
Unsho Ishizuka Narrator

XY128

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Greninja
Kenta Miyake Noivern
Hitomi Nabatame Chespin
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Fumiko Orikasa Diantha
Kensuke Sato Announcer
Tsuguo Mogami Referee
Unsho Ishizuka Narrator

XY129

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Akeno Watanabe Malva
Tsuguo Mogami Xerosic
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Unsho Ishizuka Narrator

XY130

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Fumiko Orikasa Diantha
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Akeno Watanabe Malva
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kensuke Sato Charizard
Hitomi Nabatame Weavile
Tsuguo Mogami Referee
Unsho Ishizuka Narrator

XY131

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Fumiko Orikasa Diantha
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Akeno Watanabe Malva
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kensuke Sato Charizard
Unsho Ishizuka Narrator

XY132

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Fumiko Orikasa Diantha
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Akeno Watanabe Malva
Masako Katsuki Olympia
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Karin Nanami Celosia
Rinko Natsuhi Aliana
Akane Fujita Bryony
Kensuke Sato Charizard
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Unsho Ishizuka Narrator

XY133

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Fumiko Orikasa Diantha
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Yuji Ueda Greninja
Kensuke Sato Charizard
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Karin Nanami Celosia
Rinko Natsuhi Aliana
Akane Fujita Bryony
Sayuri Hara Mable
Unsho Ishizuka Narrator

XY134

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Tsuguo Mogami Xerosic
Fumiko Orikasa Diantha
Kenichi Suzumura Steven Stone
Akeno Watanabe Malva
Kensuke Sato Charizard
Kenta Miyake Noivern
Kiyotaka Furushima Talonflame
Noriko Shitaya Pancham
Mika Kanai Sylveon
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Hitomi Nabatame Chespin
Miyako Itō Gourgeist
Karin Nanami Celosia
Sayuri Hara Mable
Unsho Ishizuka Narrator

XY135

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Akeno Watanabe Malva
Kenichi Suzumura Steven Stone
Fumiko Orikasa Diantha
Noriko Shitaya Viola
Hirofumi Nojima Grant
Yuka Terasaki Korrina
Minoru Inaba Ramos
Satsuki Yukino Valerie
Masako Katsuki Olympia
Ryūzaburō Ōtomo Wulfric
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Karin Nanami Celosia
Sayuri Hara Mable
Mika Kanai Sylveon
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Kensuke Sato Charizard
Kiyotaka Furushima Houndoom
Aya Endo Vivillon
Unsho Ishizuka Narrator

XY136

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Hideaki Tezuka Lysandre
Akeno Watanabe Malva
Kenichi Suzumura Steven Stone
Fumiko Orikasa Diantha
Noriko Shitaya Viola
Hirofumi Nojima Grant
Yuka Terasaki Korrina
Minoru Inaba Ramos
Satsuki Yukino Valerie
Masako Katsuki Olympia
Ryūzaburō Ōtomo Wulfric
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Karin Nanami Celosia
Sayuri Hara Mable
Mika Kanai Sylveon
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Kensuke Sato Charizard
Kiyotaka Furushima Houndoom
Aya Endo Vivillon
Unsho Ishizuka Narrator

XY137

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Chinatsu Akasaki Alvin
Noriko Shitaya Pancham
Hitomi Nabatame Chespin
Kensuke Sato Luxray
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Yuka Terasaki Chespie
Kiyotaka Furushima Heliolisk
Unsho Ishizuka Narrator

XY138

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Rei Sakuma Palermo
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Kensuke Sato Meyer
Anri Katsu Tierno
Minami Fujii Trevor
Yurie Kobori Shauna
Noriko Shitaya Pancham
Mika Kanai Sylveon
Hitomi Nabatame Chespin
Kenta Miyake Inkay
Miyako Itō Gourgeist
Yuka Terasaki Chespie
Unsho Ishizuka Narrator

XY139

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kenta Miyake Noivern
Hitomi Nabatame Chespin
Tsuguo Mogami Xerosic
Chiemi Ishimatsu Officer Jenny
Unsho Ishizuka Narrator

XY140

Actor/Actress Role
Rica Matsumoto Ash
Ikue Ohtani Pikachu
Mayuki Makiguchi Serena
Yuki Kaji Clemont
Mariya Ise Bonnie
Megumi Satou Dedenne
Megumi Hayashibara Jessie
Shin'ichirō Miki James
Inuko Inuyama Meowth
Yuji Ueda Wobbuffet
Kensho Ono Alain
Mikako Komatsu Mairin
Hiroshi Tsuchida Professor Sycamore
Masami Toyoshima Delia
Kiyotaka Furushima Talonflame
Kenta Miyake Noivern
Noriko Shitaya Pancham
Mika Kanai Sylveon
Hitomi Nabatame Chespin
Chinatsu Akasaki Bunnelby
Kensuke Sato Luxray
Miyako Itō Gourgeist
Yuka Terasaki Chespie
Unsho Ishizuka Narrator