Open main menu

Bulbapedia β

Changes

Staff of Pokémon Ruby and Sapphire

3,518 bytes added, 09:24, 6 January 2010
Created page with '__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ This '''list of staff members''' worked on the third Generation Pokémon games, [[Pokémon Ruby and Sapphire Ver…'
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
This '''list of staff members''' worked on the [[Generation III|third Generation]] [[Pokémon games|Pokémon games]], [[Pokémon Ruby and Sapphire Version]]. The game was published by [[Nintendo]] and developed by [[Game Freak]] and [[Creatures, Inc.]]
===Director===
*Junichi Masuda
===Art Director===
*Ken Sugimori
===Battle Director===
*Shigeki Morimoto
===Main Programmer===
*Tetsuya Watanabe
===Battle System Programmer===
*Hisashi Sogabe
===Field System Programmer===
*Sousuke Tamada
===Programmers===
*Akito Mori
*Kelta Kagaya
*Yoshinori Matsuda
*Huroyuki Nakamura
*Masao Taya
*Satoshi Nohara
*Tomomichi Ohta
*Miyuki Iwasawa
*Takenori Ohta
===Main Graphic Designer===
*Hironobu Yoshida
===Pokémon & Graphic Designers===
*Ken Sugimori
*Hironobu Yoshida
*Motofumi Fujiwara
*Satoshi Ohta
*Asuka Iwashita
*Aimi Tornita
*Takao Unno
*Kanako Eo
*Shigeki Morimoto
*Jun Okutani
*Atsuko Nishida
===Pokémon Designers===
*Muneo Saito
*Rena Yoshikawa
===Music Composition===
*Go Ichinose
*Morikazu Aold
*Junichi Masuda
===Sound Effects & Pokémon Voices===
*Morikazu Aold
===Game Designers===
*Junichi Masuda
*Shigeki Morimoto
*Koji Nishino
*Kenji Matsushima
*Tetsuji Ohta
*Hitomi Sato
*Takeshi Kawachimaru
*Teruyuki Shimoyamada
*Shigeru Ohmori
*Tadashi Takahashi
===Plot Scenario===
*Junichi Masuda
*Akihito Tomisawa
*Koji Nishino
===Game Scenario===
*Toshinobu Matsumiya
*Akihito Tomisawa
===Script Designers===
*Satoshi Nohara
*Tetsuji Ohta
*Tomomichi Ohta
===Map Designers===
*Shigeru Ohmori
*Tetsuji Ohta
*Koji Nishino
===Map Data Designers===
*Tetsuji Ohta
*Tadashi Takahashi
===Parametric Designers===
*Koji Nishimo
*Shigeki Morimoto
*Tetsuji Ohta
*Teruyuki Shimoyamada
===Pokédex Text===
*Kenji Matsushima
===Environment & Tool Programmers===
*Hisashi Sogabe
*Sousuke Tamada
*Hiroyuki Nakamura
*Akito Mori
===Product Testing===
*NCL Super Mario Club
*Atsushi Tada
*Takahiro Ohnishi
*Norihide Okamura
===Special Thanks===
*Kenji Tominaga
*Yoshio Tajiri
*Teiko Sasaki
*Sachiko Hamano
*Chie Matsumiya
*Akiko Shinozaki
*Atsuko Fujii
*Kazuya Suyama
*Satoshi Mitsuhara
*Tomotaka Komura
*Mikiko Ohashi
*Michiko Takizawa
*Makiko Takada
*Takanao Kondo
*Ai Mashima
===Information Supervisors===
*Hirold Enomoto
*Kazuyuki Terada
*Yuri Sakurai
*Hiromi Sagawa
===Coordinators===
*Kyoko Watanabe
*Takao Nakano
===Task Managers===
*Hitoshi Yamagami
*Gakuji Nomoto
===Producers===
*Hiroyuki Jinnai
*Takehiro Izushi
*Hiroaki Tsuru
===Executive Director===
*Satoshi Tajiri
===Executive Producers===
*Satoru Iwata
===Executive Producers===
*Tsunekazu Ishihara
===English Version Coordinators===
*Hiro Nakamura
*Seth McMahill
===Translator===
*Nob Ogasawara
===Programmers===
*Teruki Murakawa
*Souichi Yamamoto
*Masanori Funakoshi
*Akira Kinashi
===Graphic Designers===
*Souichi Yamamoto
*Akira Kinashi
===Product Support===
*Kimiko Nakamichi
*Daisuke Hara
===Artwork===
*Atsushi Okada
===Text Editor===
*Teresa Lillygren
===NOA Product Testing===
*Thomas Hertzog
*Ed Ridgeway
===Braille Code Check===
*National Federation of the Blind
*Patricia A. Maurer
*Japan Braille Library
*European Blind Union
*Australian Braille Authority
*Royal New Zealand Federation for the Blind
===Special Thanks===
*Sayoko Blodgett-Ford
*Nicola Pratt-Barlow
*Hiroyuki Uesugi
*Koji Uyama
*Anthony Howitt
*Gail Tiden
*Kazuhiro Fujihara
===Original Author and Artist===
*Satoshi Tajiri

[[Category:Lists]]
596
edits