Open main menu

Bulbapedia β

Changes

Pokémon in Vietnam

18 bytes removed, 25 March
Voice actors: Có nhầm lẫn trong quá trình tiếp nhận thông tin, sorry
|- style="background: #fff"
| Nguyễn Anh Tuấn
| {{an|Cilan|Dento}}<br>{{an|Clemont|Citron}}<br>[[Kiawe|Kaki]]<br>[[MTR|Nyasu]] ([[EP002]]-[[EP080]], [[BW109]]-present)<br> {{an|Professor Oak|Tiến sĩ Okido}} ([[BW109]]-[[BW142]], [[SM001]]-present)<br>[[Dario|Dorio]]
|- style="background: #fff"
| Võ Ngọc Quyên
|- style="background: #fff"
| Huỳnh Thị Thu Hiền
| {{an|Mallow|Mao}} <br>[[Alice]]<br>{{an|Diancie}}
|- style="background: #fff"
| Trần Vũ
231
edits