Open main menu

Bulbapedia β

Changes

Pokémon Sun and Moon

61 bytes added, 15:25, 15 May 2019
m
In other languages
|zh_yue={{tt|精靈寶可夢 太陽/月亮|Jīnglìhng Pokémon Taaiyèuhng / Yuhtleuhng}}
|zh_cmn={{tt|精靈寶可夢 太陽/月亮<br>精灵宝可梦 太阳/月亮|Jīnglíng Pokémon Tàiyáng / Yuèliàng}}
|frfr_ca=Pokémon SoleilSun et LuneMoon
|fr_eu=Pokémon Soleil et Lune
|de=Pokémon Sonne und Mond
|it=Pokémon Sole e Luna
|ko={{tt|포켓몬스터 썬・문|Pocket Monsters Sseon & Mun}}
|eses_eu=Pokémon Sol y Luna
|es_la=Pokémon Sun y Moon
}}
 
1,640
edits