Open main menu

Bulbapedia β

Changes

m
In other languages
|zh_yue={{tt|精靈寶可夢 歐米加紅寶石/阿爾法藍寶石|Jīnglìhng Pokémon Āumáihgā Hùhngbóusehk / Ayíhfaat Làahmbóusehk}}
|zh_cmn={{tt|精靈寶可夢 歐米加紅寶石/阿爾法藍寶石<br>精灵宝可梦 欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石|Jīnglíng Pokémon Ōumǐgā Hóngbǎoshí / Āěrfǎ Lánbǎoshí}}
|frfr_ca=Pokémon RubisOmega OmégaRuby et Saphir Alpha Saphirre
|fr_eu=Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
|de=Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir
|it=Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha
|ko={{tt|포켓몬스터 오메가루비·알파사파이어|Pocket Monsters Omega Ruby and Alpha Sapphire}}
|eses_eu=Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa}}
|es_la=Pokémon Omega Ruby y Alpha Saphirre}}
 
==See also==
859
edits