Open main menu

Bulbapedia β

Changes

List of Czech Pokémon themes

4,300 bytes added, 8 May
Added some of the Insert songs
|}
|}
==Insert songs==
 
===[[Team Rocket Forever]]===
[[File:EP045.png|250px|thumb|Team Rocket Forever]]
This song was sung by Jessie, James and Meowth and therefore their voice actors at the time (Dana Černá, Michal Michálek and Zbyšek Pantůček).
====In ''[[EP045|The Song of Jigglypuff]]''====
{{Schemetable|Kanto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>
Úkolem nás Rakeťáku je šířit světem zlo
A tomu musí odpovídat i naše nové heslo
 
Jessie
James
Ti s dobrem budou bojovat
Mňau, přesně tak!
 
Jsme krásný pár
To je velký dar
 
I když se nám nedaří,
tak naše hvězda jednou zazáří
 
My chceme chytit Pikachu a nejlíp ještě dnes
Za tím velkým úkolem ruku v ruce spolu jdem
</ab>
| <ab>The task of us, Team Rocket, is to spread evil through world
And out new motto has to match that
 
Jessie
James
They will fight good
Meow, that's right!
 
We're a beautiful pair
That's a great gift
 
Even if we're not doing well,
our star will shine one day
 
We want to catch Pikachu, and preferably today
And towards this big task, we go together hand in hand</ab>
|}
|}
{{-}}
 
====In ''[[EP070|Go West Young Meowth]]''====
[[File:EP070.png|250px|thumb|Team Rocket Forever]]
{{Schemetable|Kanto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>Jsme známí jako Rakeťáci, děláme jen zlo
Naše heslo nutné je i někdy obměnit
 
Jessie
James
Rakeťáci jdou do akce!
</ab>
| <ab>
We're known as Team Rocket, we do nothing but evil
We have to change our motto from time to time
 
Jessie
James
Team Rocket goes into action!
</ab>
|}
|}
{{-}}
 
===[[Meowth's Song|Meowthova píseň]]===
This song was sung by Meowth and therefore his voice actor at the time, Zbyšek Pantůček.
[[File:NyarthsSong.png|250px|thumb|Meowthova píseň]]
{{Schemetable|Kanto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>Každou noc v měsíčním svitu sedím si tu
Učím se lidské řeči a další divné věci
Po dvou už chodím jako pán
A zakrátko nebudu sám, ale s ní
O tom teď sním
Píšu jí básně a dal bych cokoliv
Své malé Meowzie
</ab>
| <ab>Every night, I sit there in the moonshine
I learn human speech and other weird things
I already walk on two legs like a lord
And soon, I won't be alone but with her
That's what I dream about now
I write her poems and I would give anything
To my little Meowzie</ab>
|}
|}
{{-}}
 
==={{an|Casey|Hymna Electabuzzů}}===
This song was sung by Casey and therefore her voice actress Jana Páleníčková.
[[File:EP118.png|250px|thumb|Hymna Electabuzzů]]
====In ''[[EP118|The Double Trouble Header]]''====
{{Schemetable|Johto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>Nejlepší je Electabuzz, každý ho má rád
Hráči vymění si místa a bude zas hrát
Nadhodí a chytí míček, běží s větrem o závod
Snaží se, co síly stačí, nepromarní žádný hod
Má sílu jako žádný jiný a je krásně prouhatý
Electabuzz ten je ze všech nejlepší
</ab>
| <ab></ab>
|}
|}
 
====In ''[[EP161|The Bug Stops Here]]''====
{{Schemetable|Johto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>Electabuzzové do toho, vy jste nejlepší
Ostatní se nechytaj, jsou to chudáčci
Útok je rozdrtí, jsou to saláti
Metronom, máme bod a zas jsme vyhráli
Hurá, hurá, tak to jsme my
Electabuzzů tým
</ab>
| <ab></ab>
|}
|}
{{-}}
 
===[[This is the Moment|To je ten moment]]===
<!-- This song was sung by ??? -->
[[File:DP177.png|250px|thumb|To je ten moment]]
{{Schemetable|Sinnoh}}
! Czech
! English
|-
| <ab>Óóó
Óóó
To, to je ten moment
Na který jsme čekali
To je největší výzva
V níž jsme ??? získali
 
Moc dovedností
Jak dá se ta hra hrát)
Jen o tom sníme,
Že nás všichni budou znát
 
Vždy jsme byli přátelé
Zvládnem zápasy vesele
A každý krok, i nesmělý
???
 
To, to je ten moment
Závěrečný moment
Každý z nás odvahu přežít má
 
To, to je ta výzva
Závěrečná výzva
Tohle je moment životní</ab>
| <ab>Woah!
Woah!
That, that's the moment
We have been waiting for
It's the greatest challenge
In which we've gained ???
 
Too many skills
How you can play this game
We only dream
That everyone will know us
 
We've always been friends
We will handle the battles cheerfully
And every step, even if shy
???
 
That, that's the moment
The final moment
Every one of us has the courage to survive
 
That, that's the challenge
The final challenge
This is the moment of our lives</ab>
|}
|}
 
==Related articles==
*[[Pokémon in the Czech Republic]]
458
edits