Open main menu

Bulbapedia β

Changes

XY050

158 bytes added, 07:50, 21 December 2016
In other languages
|tr={{tt|Performans Ortaklığına Katılan Yollar!|Pathways to the Performance Partnership!}}
|he={{tt|!הדרך להופעה משותפת|The Way to the Performance Partnership!}}
|th={{tt|Yancham hãy nhảy lên, hãy quyến rũ lên Fokko! Bước tiến cho ngày mai!|Dance, Yancham — Captivate, Fokko! The Dance for Tomorrow!!}}
}}
 
216
edits