Open main menu

Bulbapedia β

Changes

Pikachu's Song

2,170 bytes added, 04:47, 2 September 2016
Lyrics
! English
|-
| lang="ja" | <ab>{{tt|ピ~カ~! ピカチュウ! ピカ ピカ ピカチュウ  ピカ ピカ ピカチュウ|Pi~ka~! Pikachū! Pika Pika Pikachū Pika Pika Pikachū!}}
{{tt|ピカ ピカ ピカチュウ!|Pika Pika Pikachū!}}
{{tt|(「いい天気!気持ちイイー!」)|(&quot;Ii tenki! Kimochiiī!&quot;)}}
 
{{tt|ピッカチュ ピッカチュ ピッカッチュウ(ピッカチュ ピッカチュ ピッカッチュウ)|Pikkachu Pikkachu Pikkatchū (Pikkachu Pikkachu Pikkatchū)}}
 
{{tt|ピッカチュ ピッカチュ ピカピカ ピカチュウ ピカピカ|Pikkachu Pikkachu Pikapika Pikachū Pikapika}}
{{tt|(「みんなで一緒に行こうよ!一緒に歌おう!」)|(&quot;Minna de issho ni ikō yo! Issho ni utaō!&quot;)}}
{{tt|ピカチュウ ピカピカ ピカピカ ピカピカチュ ピカチュウ|Pikachū Pikapika Pikapika Pikapikachu Pikachū}}
{{tt|(「ドキドキ!ワクワク!冒険に行こう!」)|(&quot;Dokidoki! Wakuwaku! Bōken ni ikō!&quot;)}}
 
{{tt|ピカチュウ ピカ ピカ(ピカチュウ ピカ ピカ)|Pikachū Pika Pika (Pikachū Pika Pika)}}
{{tt|(「みんなで進もう!」)|(&quot;Minna de susumō!&quot;)}}
 
{{tt|ピカピカチュ!|Pikapikachū!}}
{{tt|(「平気だよ!」)|(&quot;Heikida yo!&quot;)}}
 
{{tt|ピカチュウ  ピカチュウ (ピカ)|Pikachū Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「いつだって」)|(&quot;Itsudatte&quot;)}}
{{tt|ピカピカ ピカチュウ (ピカ)|Pikapika Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「一緒だよ」)|(&quot;Isshoda yo&quot;)}}
{{tt|ピカチュウ ピカチュウ (ピカ)|Pikachū Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「どんな事も」)|(&quot;Donna kotomo&quot;)}}
{{tt|ピカピカ ピカチュウ (ピカ)|Pikapika Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「はんぶんこできるよ」)|(&quot;Hanbun ko dekiru yo&quot;)}}
{{tt|ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ|Pikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapika}}
 
{{tt|ピカピカ(ピカピカ)|Pikapika (Pikapika)}}
{{tt|ピカ(ピカ)|Pika (Pika)}}
{{tt|ピカ(ピカ)|Pika (Pikka~!Pika)}}
 
{{tt|ピカピカチュ!|Pikapikachū!}}
{{tt|(「休もっかー!」)|(&quot;Yasumokkā!&quot;)}}
 
{{tt|ピカチュウ  ピカチュウ|Pikachū Pikachū}}
{{tt|(「いつだって」)|(&quot;Itsudatte&quot;)}}
{{tt|ピカピカチュ ピカチュウ|Pikapikachu Pikachū}}
{{tt|(「忘れないで」)|(&quot;Wasurenai de&quot;)}}
{{tt|ピッピカ ピカチュウ|Pippika Pikachū}}
{{tt|(「すぐそばに」)|(&quot;Sugu soba ni&quot;)}}
{{tt|ピカピカ ピカチュウ|Pikapika Pikachū}}
{{tt|(「みんながいるよ」)|(&quot;Minna ga iru yo&quot;)}}
 
{{tt|ピカチュウ  ピカチュウ (ピカ)|Pikachū Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「いつだって」)|(&quot;Itsudatte&quot;)}}
{{tt|ピカピカ ピカチュウ (ピカ)|Pikapika Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「一緒だよ」)|(&quot;Isshoda yo&quot;)}}
{{tt|ピカチュウ ピカチュウ (ピカ)|Pikachū Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「どんな事も」)|(&quot;Donna kotomo&quot;)}}
{{tt|ピカピカ ピカチュウ (ピカ)|Pikapika Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「はんぶんこできるよ」)|(&quot;Hanbun ko dekiru yo&quot;)}}
{{tt|ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ|Pikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapika}}
{{tt|ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ|Pikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapika}}
 
{{tt|ピッカ ピカピカ!|Pikka Pikapika!}}
{{tt|(「みんな一緒だよ!」)|(&quot;Minna isshoda yo!&quot;)}}
 
{{tt|ピッカチュ ピッカチュ ピカピカ (ピカ) ピカチュウ ピカピカ (ピカ)|Pikkachu Pikkachu Pikapika (Pika) Pikachū Pikapika (Pika)}}
{{tt|(「みんなで一緒に行こうよ!一緒に歌おう!」)|(&quot;Minna de issho ni ikō yo! Issho ni utaō!&quot;)}}
{{tt|ピカチュウ ピカピカ ピカピカ (ピカ) ピカピカチュ ピカチュウ (ピカ)|Pikachū Pikapika Pikapika (Pika) Pikapikachu Pikachū (Pika)}}
{{tt|(「ドキドキ!ワクワク!冒険に行こう!」)|(&quot;Dokidoki! Wakuwaku! Bōken ni ikō!&quot;)}}
 
{{tt|ピカチュ ピカピカ!|Pikachu Pikapika!}}
{{tt|(「ずっと一緒に行こうよ!」)|(&quot;Zutto issho ni ikō yo!&quot;)}}</ab>
| <ab>Pi~ka~! Pikachu! Pika Pika Pikachu
Pika Pika Pikachu!
 
{{tt|ピカチュ ピカピカ!|Pikachu Pikapika!}}</ab>
| <ab>Pi~ka~! Pikachu! Pika Pika Pikachu Pika Pika Pikachu!
 
Pi-kachu Pi-kachu Pi-ka-chu (Pi-kachu Pi-kachu Pi-ka-chu)
 
Pi-kachu Pi-kachu Pika-Pika Pikachu Pika-Pika
(Everyone, let's go together! Let's sing together!)
Pikachu Pika-Pika Pika-Pika Pika-Pikachu Pikachu
(Heart-pounding! Exciting! Let's go on an adventure!)
 
Pikachu Pika Pika (Pikachu Pika Pika)
(Everyone, let's go forward!)
 
Pika-Pikachu!
(You'll be alright!)
 
Pikachu Pikachu (Pika)
(Always)
Pika-Pika Pikachu (Pika)
(Together)
Pikachu Pikachu (Pika)
(No matter what it is)
Pika-Pika Pikachu (Pika)
(Let's go fifty-fifty)
Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika
 
Pika (Pika)
Pika (Pika)
 
Pika-Pikachu!
()
 
Pikachu Pikachu
(Always)
Pika-Pikachu Pikachu
()
Pi-Pika Pikachu
()
Pika-Pika Pikachu
()
 
Pikachu Pikachu (Pika)
(Always)
Pika-Pika Pikachu (Pika)
(Together)
Pikachu Pikachu (Pika)
(No matter what it is)
Pika-Pika Pikachu (Pika)
(Let's go fifty-fifty)
Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika
Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika
 
Pi-ka Pika-Pika!
()
 
Pi-kachu Pi-kachu Pika-Pika (Pika) Pikachu Pika-Pika (Pika)
Everyone, let's go together! Let's sing together!)
Pikachu Pika-Pika Pika-Pika (Pika) Pika-Pikachu Pikachu (Pika)
(Heart-pounding! Exciting! Let's go on an adventure!)
 
Pikachu Pika-Pika!</ab>
()</ab>
|}
|}