Open main menu

Bulbapedia β

Changes

XY026

135 bytes added, 22:11, 22 January 2016
In other languages
|vi={{tt|Peroppafu và Perorimu ! "Trận đấu ngọt" nhưng không dễ dàng !?|Swirlix and Slurpuff! "The game was sweet," but not easy!?}}
|da={{tt|En kamp på liv og kage!|A fight to the cake!}}
|ko={{tt|나룸퍼프와 나루림!! 달콤한 싸움은 달콤하지 않다!?|Swirlix and Slurpuff!! The Sweet Battle isn't Sweet!?}}
}}
{{-}}
9,549
edits