Open main menu

Bulbapedia β

Changes

XY026

81 bytes added, 09:39, 9 December 2015
In other languages
|no={{tt|En kamp om liv og kake!|A battle of life and cake!}}
|th={{tt|เปร็อปปั๊ฟกับเปโรรีม! การต่อสู้แห่งความหวานที่ไม่หวาน!?|Peroppafu and Peroream!! The Sweet Battle isn't a Piece of Cake!?}}
|vi= Peroppafu và Perorimu ! "Trận đấu ngọt" nhưng không dễ dàng !?
}}
{{-}}
49
edits