Changes

6 bytes removed ,  00:48, 3 May 2012
Line 9: Line 9:  
! English translation
 
! English translation
 
|-
 
|-
| <ab>''WHAT'S THIS FORMATION?
+
| <ab>''What's this formation?
IMAKUNI? KOBAYASHI?? RAYMOND??? (ME?)
+
IMAKUNI? KOBAYASHI?? RAYMOND??? (me?!)
SUCH A STRANGE COMBINATION!
+
Such a strange combination!
WHO ARE WE?
+
Who are we?
A SUPER UNIT SENSATION "SUZUKISAN"!
+
A super unit sensation "SUZUKISAN"!
    
It's showtime!   
 
It's showtime!   
Line 32: Line 32:  
Anata no Kabigon choudai
 
Anata no Kabigon choudai
 
E?  Iiyo
 
E?  Iiyo
Kono hanashi seiwatsu da yo!
+
Kono hanashi seiritsu da yo!
    
Mezurashi Metamon hoshii desho?
 
Mezurashi Metamon hoshii desho?
 
Tsuyooi Lizaadon kurenai kanaa
 
Tsuyooi Lizaadon kurenai kanaa
 
Iiwayo~
 
Iiwayo~
Kono hanashi seiwatsu ne?
+
Kono hanashi seiritsu ne?
    
Tokubetsu Raichuu agetemoii kedo
 
Tokubetsu Raichuu agetemoii kedo
Line 73: Line 73:  
Betto beto no Betobetaa hoshii no yo
 
Betto beto no Betobetaa hoshii no yo
 
Agechaima~su
 
Agechaima~su
Kono hanashi sunnari seiwatsu
+
Kono hanashi sunnari seiritsu
    
Meccha kawaii Rakkii hoshiin janai?
 
Meccha kawaii Rakkii hoshiin janai?
 
Manekena Yadoran choudai ko!
 
Manekena Yadoran choudai ko!
 
A ha hai douso...
 
A ha hai douso...
Hai jaa seiwatsutte kotode
+
Hai jaa seiritsu tte kotode
    
Naisho de Nasshii oyuzuri surukara
 
Naisho de Nasshii oyuzuri surukara
Line 101: Line 101:     
Torikaekko no yo wa fukeru!''</ab>
 
Torikaekko no yo wa fukeru!''</ab>
| <ab>''What's this formation?  
+
| <ab>''What's this formation?
[[Tomoaki Imakuni|IMAKUNI?]] [[Sachiko Kobayashi|KOBAYASHI]]?? [[Raymond Johnson|RAYMOND]]??? (me?!)  
+
[[Tomoaki Imakuni|IMAKUNI?]] [[Sachiko Kobayashi|KOBAYASHI]]?? [[Raymond Johnson|RAYMOND]]??? (me?!)
Such a strange combination!  
+
Such a strange combination!
Who are we?  
+
Who are we?
A super unit sensation "[[Suzukisan|SUZUKISAN]]"!
+
A super unit sensation "[[Suzukisan|SUZUKISAN]]"!
    
It's SHOWTIME!!  
 
It's SHOWTIME!!  
270

edits